31.08.2017 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Má valašská ovce perspektivu?

V loňském roce bylo v Národním programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů evidováno 1118 reprodukčně aktivních bahnic valašské ovce chovaných v 59 chovech. To představuje více než pětinásobné navýšení početních stavů za posledních deset let. V rámci uvedeného národního programu je garantem plemene valašská ovce Ing. Michal Milerski, Ph.D., z VÚŽV, v. v. i., kterého jsme se zeptali, jakou budoucnost našemu národnímu plemeni ovcí přisuzuje.

Pevně věřím, že početní stavy valašských ovcí i nadále porostou, jako tomu bylo dosud i díky dotacím na jejich chov z Národního programu. Nyní je však třeba hledat jiné formy jejich podpory. Jedná se zejména o pomoc s realizací produktů valašek, které jsou schopny poskytovat  trojstrannou užitkovost, tj. vlnu, maso a mléko. V současné době zůstává stále nevyužitý potenciál tohoto plemene pro mléčnou produkci. Valašky stěží mohou konkurovat plemenům specializovaným na jednotlivé užitkové směry co do množství produkce, ale jejich šance je v oblasti kvality a specifických vlastností produktů. Je potřeba hledat nové možnosti produktů valašských ovcí a také vést cílenou informační a marketingovou kampaň, aby například tradiční salašnické sýry z mléka bahnic pasených na horských loukách plných léčivých bylin, libové maso jehňat s jemnými svalovými snopci, kůže s atraktivním dlouhým vlasem či rukodělné výrobky z valašské vlny, našly své příznivce a kupující zájemce. Valašky mohou  najít uplatnění i v hybridizačních programech jako mateřské plemeno schopné využít chudé horské pastviny a produkovat buď finální jatečné křížence s masnými plemeny ovcí, nebo při křížení s plodnými plemeny hybridní samičí materiál do mateřské pozice v trojplemenném  systému křížení. Mimo produkční  funkce  je lze využít pro udržování bezlesí v horských oblastech prostřednictvím  extenzívní pastvy.  Svým působením na krajinu i přímo svou přítomností v ní valašky zvyšuji její atraktivitu pro turisty.  Dobře se uplatní v hospodářstvích zaměřených na agroturistiku či projektech zaměřených na prezentaci salašnických tradic. Řadu současných chovatelů valašské ovce oslovil také jejich atraktivní vzhled. V čím širším spektru oblastí najde valašská ovce své uplatnění, tím jistější bude její budoucnost.*
Více se dočtete v zářijovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down