Management mleziva a péče o telata

Nelze podcenit již péči o vývin telete - plodu v prenatálním období. Významnou roli hraje výživa matky v období stání na sucho a v tranzitním období. Je nutné předcházet nežádoucím dietetickým chybám a problémům. Rozborem krve telat v prvním týdnu života byl prokázán pozitivní vliv podání minerálních lizů ad libitum matkám na porodně. Když nebyl podáván, projevilo se to na obsahu makro- i mikroprvků ve vzorcích krve telat. Například nízká hladina selenu způsobuje poruchy sacího reflexu, svalovou dystrofii a poruchy imunitního systému, které mohou vést u telat k dalším závažným onemocněním.

Vlastní porod by měl být vždy asistovaný. V dnešní době lze pomocí kamerových systémů, nebo přímo detektorů porodu úspěšně zjistit začátek porodu v přípravné fázi a obsluha by měla reagovat oddělením dojnice ze skupinového ustájení na individuální porodní box.

První napití je pro tele nesmírně důležité. Tele musí v prvních dvou hodinách života dostat kvalitní a hygienicky získané mlezivo s dostatečným množstvím imunoglobulinů, v teplotě srovnatelné s teplotou těla, a to vše v dostatečném množství.

Při získávání mleziva věnujeme zvýšenou pozornost toaletě mléčné žlázy. Samozřejmostí by měla být dezinfekce konvového dojicího zařízení.

Při rozmrazování použijeme vodní lázeň a elektrický ohřívač. Teplota vodní lázně nesmí přesáhnout 45 °C. Na rozmražení nespěcháme, vyšší teplota spolehlivě denaturuje molekuly bílkovin. Teplota podávaného mleziva je optimálně 39 °C, v množství 3–4 litry podle živé hmotnosti telete.

V normálním případě je mlezivo podáno pomocí napájecí lahve. V případě, že tele odmítá pít, při absenci sacího reflexu, či při jiných komplikacích je možné použít jícnovou sondu.

Zpětnou vazbou pro chovatele je měření hladiny celkové bílkoviny v krevním séru.

Po několik dalších dní je tele krmeno směsným mlezivem.

K přechodu na mléčnou náhražku je vhodné přistoupit zhruba po pátém až sedmém dni. Důležité je udržovat všechny pomůcky k napájení a krmení v maximální čistotě a pravidelně je dezinfikovat. Pokud je k dispozici krmný automat používá se po každém krmení mycí a dezinfekční program dle pokynů výrobce.

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D., Ing. Petr Brož, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta,  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,  Praha-Uhříněves

Podrobněji v příloze NCH „Jak na správný odchov telat“.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down