Masná plemena se líbila

Přehlídka zvířat zastupujících nejpočetnější masná plemena chovaná v České republice probíhala na brněnském výstavišti za velkého zájmu návštěvníků veletrhu Techagro, Animal Vetex.

Na venkovní ploše byli po celou dobu výstavy ustájeni jalovice, krávy s telaty a plemenní býci dvanácti masných plemen skotu, celkem 76 zvířat, která přivezlo 29 chovatelů.

Na soutěžní přehlídce se hodnocení zvířat ujal Karel Šeba, člen výboru Českého svazu chovatelů masného skotu za plemeno Blonde d’Aquitaine a francouzská masná plemena hodnotil francouzský bonitér François Gauthé.

 

Průběh soutěže

Na začátku přehlídky byla představena vybraná masná plemena předvedením plemenný býků, zástupců těch nejpočetnějších, a to charolais (býk ZTI 217 Bonaparte z chovu v Meziboří)), aberdeen angus (ZAA 675 Primas Pavas z chovu Telecí), masný simentál (ZSI 568 Lykke Dixiez Nové Vsi) a limousine (ZLI 745 Boest Dart P z chovu Melč)).  

Zvířata byla hodnocena v kategoriích jalovic u plemen aberdeen angus (AA) a masný simentál (MS). Nejlepší ze čtyř přihlášených zvířat plemene AA, tj. národní vítězkou v plemeni se stala jalovice číslo 262886932 CZ – Simona Pavas, chovatele Šumavský angus, spol. s. r. o. Soběsuky. Karel Šeba ji vybral pro dobrou šířku zádě, velmi dobré osvalení a výbornou mechaniku pohybu. Druhá v pořadí byla jalovice (381001961 CZ Stefi z Habří) ze statku Habří, a. s., a  třetí červená jalovice ze stejného chovu (380991961 CZ Sofie red z Habří. )

Národní vítězkou plemene MS se stala bezrohá jalovice číslo 380896961 CZ – Evelína Agrochyt P z Agrochytu, s. r. o. Mohelno s velmi dobrou kapacitou těla a tělesným rámcem a s bezkonkurenčním osvalením v porovnání s ostatními zvířaty. Na druhé a třetí místo se zařadily jalovice z chovu Movis-Agro AK, spol. s. s. o. Skalica (800950912 SK Dafné Movis P a 800950905 SK Diana Movis P)

Francouzská plemena  (charolais a limousine) soutěžila ve dvou kategoriích jalovic, mladší  věku 12–24 měsíců a starší ve věku 25-36 měsíců.

Mezi mladšími jalovicemi plemene charolais (CH) v konkurenci sedmi zvířat zvítězila bezrohá jalovice číslo 344612961 CZ – Rosa Meziboří P z chovu Ing. Hatláka z Meziboří. François Gauthé ji vybral pro velmi dobré šířkové rozměry a vynikající osvalení. V pořadí druhá jalovice byla rovněž z chovu v Meziboří  (344615961 CZ Sovička z Meziboří) a třetí chovatele Libora Konvalinky z Jimramovských Pavlovic (295406961 CZ Pavla z Pavlovic).

Soutěže v kategorii starších jalovic se zúčastnila čtyři zvířata jak řekl francouzský hodnotitel,  všechna byla velmi kvalitní. Národní vítězkou se stala jalovice číslo 315617961 CZ – Lea Agrochyt z chovu Agrochyt, s. r. o. Mohelno. Druhá v pořadí byla jalovice z chovu Ing. Hatláka z Meziboří (344606961 Rybička z Meziboří) a třetí 367671961 CZ Sylvie z Pavlovic z chovu Libora Konvalinky z Jimramovských Pavlovic.

Mezi sedmi mladšími jalovicemi plemene limousine (LI) byla nejlepší jalovice číslo 213673953 CZ – Holly z Kaliště z Farmy Kaliště, s. r .o. České Libchavy. Druhá mezi mladšími skončila jalovice z chovu Adolfa Loose z Hory sv. Kateřiny (136803942 CZ Emma ze Svaté Kateřiny) a třetí byla jalovice z VFU Brno ŠZP Nový Jičín (163705981 CZ Rama VFU). Jalovice z farmy Kaliště zvítězila i v kategorii jalovic ve věku od 25 do 36 měsíců. Jalovice číslo 191032953 CZ – Heleda z Kaliště se podle Françoise Gauthé odlišovala od ostatních na první pohled, zejména pokud jde o šířkové rozměry a vynikající osvalení. Řekl, že jde o zvíře, které je z hlediska exteriéru prakticky dokonalé. Ostatní zvířata v této kategorii byla podle hodnotitele také velmi kvalitní. Na druhém místě se umístila jalovice z chovu Martina Farky v Todni (985808432 DE Fabiola P) a třetí  skončila opět plemenice z VFU Brno, školního zemědělského podniku Nový Jičín (163672981 CZ Rimina VFU).

 

Šampiónka Techagra 2010

Na závěr soutěžní přehlídky jalovic masných plemen proběhl šampionát nejlepších zvířat všech kategorií a plemen s vyhlášením absolutního národního vítěze, vítěze Techagro 2010. v kruhu ze šesti národních vítězek plemen  nakonec zůstaly poslední dvě jalovice plemen charolais a limousine. Na pomyslném druhém místě skončila jalovice z Agrochytu s. r. o. Mohelno (315617961 CZ Lea Agrochyt).

Nejlepší zvíře vybírali Karel Šeba a François Gauthé a společně se jednoznačně shodli na tom, že nejlepší byla jalovice číslo 191032953 CZ – Heleda z Kaliště Farmy Kaliště, s. r .o. České Libchavy, z chovu Josefa Papáčka a ta se také stala absolutní národní vítězkou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *