Mastitidy a rezistence vůči antibiotikům

Ve středu 23. září se ve spolupráci se Státní veterinární správou konal seminář o léčení mastitid antibiotiky a možnosti vzniku antibiotické rezistence. Zúčastnili se ho terénní veterináři, pracovníci Státního veterinárního ústavu, zástupci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv i dalších výzkumných ústavů.

Akci v prostorách Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze uspořádala Agentura Slavíčková, která je na pořádání kurzů a konferencí zaměřena.

Na semináři přednášeli zástupci SVS Praha, SVÚ z Prahy a Jihlavy a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

První přednášky se ujal doc.  MVDr.  Josef Illek, DrSc.,  (VFU Brno) a shrnul v ní informace o mastitidách skotu z pohledu makroorganismu a zásad zootechnické a veterinární praxe.

O používání antimikrobiálních látek v chovech skotu z pohledu Státní veterinární správy přednášel MVDr. Pavel Texl (SVS ČR) a zmínil se mimo jiné o výsledcích kontrol SVS za uplynulé období. Při inspekcích se kontrolují zajištění poskytování odborné veterinární péče, přístup k léčivům, zacházení s nimi a jejich skladování, nepoužívání veterinárních léčivých přípravků určených k podání soukromými veterinárními lékaři, dodržování podmínek použití veterinárních léčivých přípravků s indikačním omezením, zajištění bezpečnosti potravin získávaných od hospodářských zvířat, vedení záznamů o používání léčiv, kontroluje se také oblast používání zakázaných látek a medikovaných směsí. Uvedl také, že od 1. března do 31. prosince letošního roku probíhá pilotní fáze programu sledování rezistencí k antimikrobikům.

Prezentaci na téma laboratorní diagnostiky původců mastitid si připravila MVDr. Ivana Kucharovičová (SVÚ Jihlava). Přednášku rozdělila na body o odběru vzorků a jejich zpracování v laboratoři a identifikaci původců a následné testaci citlivosti na antibiotika.

Dvě přednášky si pro posluchače připravil MVDr. Tomáš Černý (SVÚ Praha). Nejprve se zaměřil na management mléčné produkce nejen z pohledu laboratoře, ale také z pohledu zootechnické a výživářské praxe. Rozdělil ji do částí hodnocení kvality mléka, primární identifikace problémů a primární opatření, sekundární analýza příčin a potvrzení nebo úprava primárních opatření a úprava managementu mléčné produkce. Ve své druhé přednášce se zaměřil na racionální antimikrobiální terapii mastitid skotu se seznamem použitelných antibiotik v jednotlivých případech identifikace původce.

K jednotlivým přednáškám se rozpoutala bohatá diskuse.*

 

Podrobnější informace v týdeníku Zemědělec a v časopisech vydavatelství Profi Press.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down