09.05.2023 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Méně falešného medu? Včelaři žádají účinné změny evropské směrnice

Včelařům v Evropě konečně došla trpělivost s dovozy levných náhražek medu a degradace jejich práce. Spojili se v nové kampani, aby bojovali za jasné označování medu a obnovení poptávky po kvalitním evropském produktu.

Evropská komise nedávno zveřejnila zprávu o celoevropském šetření kvality medu dováženého do EU se šokujícími výsledky: 46 procent všech vzorků testovaných veřejnými orgány EU bylo klasifikováno jako podezřelých z falšování. Dovoz přitom tvoří až 40 procent roční spotřeby medu v Evropské unii.

Navzdory deklarovanému nárůstu počtu včelařů a včelstev se evropská produkce medu snižuje. Dovozy medu ze zemí mimo EU přitom v roce 2022 dosáhly rekordní úrovně přesahující 190 000 tun, tj. o 10 % více než v roce 2021. Místní včelaři nejsou schopni konkurovat dováženým produktům, které ani nesplňují definici medu danou zákonem.

Návrh Evropské komise

Evropská komise se na situaci snaží reagovat změnou směrnice o medu, jejíž návrh byl zveřejněn dne 21. 4. 2023. Návrh nyní budou projednávat poslanci Evropského parlamentu a také ministři zemědělství zemí EU. Obě grémia mohou návrh pozměnit, a tak ovlivnit podobu konečné legislativy. Včelaři doufají, že k lepšímu.

Zejména pokud jde o označování původu medu, jak je uvedeno v 5. bodě odůvodnění směrnice 2001/110/ES, spotřebitelé mají právo znát zeměpisný původ medu. Environmentální, zeměpisné a klimatické podmínky mohou ovlivnit vlastnosti medu produkovaného v různých částech světa. Tyto vlastnosti ovlivňuje také míchání medů různého zeměpisného původu.

V zájmu řádné znalosti spotřebitelů o vlastnostech a jakosti medu, který konzumují, je nezbytné, aby měli o těchto záležitostech k dispozici úplné informace a nebyli uváděni v omyl. Proto v současnosti platná směrnice vyžaduje, aby byly na etiketě uvedeny země, kde byl med sklizen. V případě, kdy se medy různého původu v balírnách míchají, stanoví však platná legislativa možnost nahradit seznam zemí původu medu jedním z následujících údajů: „Směs medů ze zemí EU“, „Směs medů ze zemí mimo EU“, „Směs medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“.

Komise tedy uznala, že je vhodné revidovat pravidla pro označování původu medu a stanovit, že na obalu mají být v budoucnosti uvedeny všechny země původu.

Ke konkrétní změně dochází v odstavci 4, kde se písmena a) a b) nahrazují tímto: a) Země původu, kde byl med sklizen, se uvede na etiketě. Pokud med pochází z více než jedné země, uvedou se země původu, kde byl med sklizen, na etiketě balení, která obsahují více než 25 g medu.“

Copa-Cogeca chce více

Profesionální včelař a předseda pracovní skupiny pro med zemědělské organizace EU Copa-Cogeca Stanislav Jaš vyzývá k akci. Copa-Cogeca, která zastupuje zemědělce a zemědělská družstva v Evropské unii, navrhla řešení a prezentuje je ve veřejném prohlášení: „Evropští včelaři vítají změnu směrnice o medu, ale zároveň hluboce litují, že Evropská komise postrádá ambice a zastavila se před zavedením povinného uvádění procenta každého původu v medových směsích. Nacházíme se v situaci, kdy se Evropská komise domnívá, že je to technicky obtížné, zatímco včelaři, jejich družstva a některé transparentně fungující soukromé balírny medu vědí, že je to možné a nezbytné. Navíc je potřeba zavést účinné nástroje pro dozorové orgány k potírání fenoménu falšování.”

Copa-Cogeca zahájila novou kampaň, v níž vyzývá všechny včelaře v Evropské unii, aby se zmobilizovali na sociálních sítích s hashtagem #HoneYstlabellingNow s cílem zvyšovat povědomí o situaci jak v případě úřadů, tak spotřebitelů.

„Řešení k zastavení tohoto masivního podvodu jsou dobře známa a musí být uplatněna při nadcházející revizi evropské směrnice o medu,“ říkají organizace, které zároveň varují, že pokud bude tato situace pokračovat, Evropská unie by mohla v nadcházejících letech přijít o třetinu svých včelstev. To by znamenalo více dovozů, a také ekologickou krizi v důsledku velkého úbytku opylení včelou medonosnou v zemědělské krajině i přírodních společenstvech.

„Musíme zmobilizovat lidi v Evropě, vyvinout tlak na zákonodárce v Bruselu, Evropskou komisi a Evropskou radu, protože potřebujeme účinné změny v evropské směrnici o medu“, protože ta, která v současnosti platná, je z roku 2001, je tedy zastaralá,“ říká v rozhovoru Stanislav Jaš, prezident pracovní skupiny pro med Copa-Cogeca. Tento rok se jeví jako klíčový pro přijetí zákonodárných opatření.

Požadavky Copa-Cogeca

Tváří v tvář podvodům a nekalé konkurenci z falšování dovážených medových produktů požaduje Copa-Cogeca ve své kampani #HoneYstLabellingNow provedení tří klíčových opatření na záchranu odvětví medu:

  1. Zavedení povinného označování země původu ve směsích medu s uvedením příslušného procentuálního podílu každého původu medu uváděného v sestupném pořadí na etiketách spotřebitelského balení.
  2. Zlepšení sledovatelnosti původu medu v řetězci od producenta po spotřebitelské balení, především ale v mezinárodním obchodu, kombinované s moderními metodami laboratorního testování medu. K tomu by mělo napomoci vytvoření evropského referenčního centra pro med a aktualizace seznamu laboratorních metod k odhalování podvodů dle článku 4 směrnice o medu 2011/110/ES.
  3. Systematické testování a kontroly sledovatelnosti všech šarží medu dováženého do EU s cílem potlačovat falšování.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down