Mezinárodní oslava přírody v Lysé

Výstava Natura Viva měla letos již své jedenácté pokračování. V historii Výstaviště Lysá nad Labem se poslední ročník stal současně i třetí výstavou pro myslivce, rybáře a včelaře s přívlastkem mezinárodní. V republice ojedinělá veletržní akce se tak konala za účasti vystavovatelů z Polska, Bulharska, Lotyšska, Slovenska, Ruska, Sibiře, Litvy, Chorvatska, Estonska, zájem projevily i Čína a Maroko.

V letošním kalendáriu Výstaviště v Lysé byla Natura Viva 2005 v pořadí 13. akcí. Nevalně pověstná třináctka se ale na úrovni jedné z nejvýznamnějších středoevropských přehlídek loveckých trofejí, zaštítěné ministerstvem zemědělství, ministerstvem pro místní rozvoj a také Mezinárodní radou pro myslivost (CIC) a Federací mysliveckých svazů EU (FACE) nepodepsala. Naopak. Hlavní pořadatel Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s partnerskými zájmovými svazy (Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů a Českým zahrádkářským svazem) odvedla vynikající práci. Tu ocenil i zástupce Mezinárodní rady pro myslivost pro střední Evropu Carlo Alberto Pierone, který na adresu mezinárodní akce ještě dodal: „Podporujeme veškeré kroky směřující k ochraně přírody. Neocenitelný význam má i osvěta. Výstava jako je Natura Viva je vynikající příležitostí představit široké veřejnosti myslivost jako smysluplnou činnost, postavenou na principech šetrného využívání přírodních zdrojů. Stává se i cenným příspěvkem pro pochopení zákonitostí přírody, ale i samotného postavení člověka na této planetě.“
Svazové expozice
Prioritou letošního ročníku bylo představit činnost zájmových sdružení, opírající se o členství 100 000 myslivců, 350 000 rybářů a 53 000 včelařů zůstalo. Expozice jednotlivých svazů, odborné přednášky a poradenství, videoprojekce stejně jako ukázky vábení zvěře, práce nožířů, preparátorů, síťování a zacházení se sítěmi nebo prezentace kynologických a sokolnických klubů byly standardně na programu mezinárodní myslivecké výstavy po celých devět dnů jejího trvání. Největším diváckým magnetem byla reprezentativní přehlídka téměř 2000 trofejí spárkaté zvěře (včetně ostatních trofejí) spojená s hodnocením opakujícím se vždy v pětileté periodě. Na žádost ministerstva zemědělství převzal záruky za objektivnost hodnocení podle mezinárodních zvyklostí prezident Komise pro hodnocení trofejí a výstavy Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře prof. Ing. Nino Ninov z Bulharska. Sestavil a předsedal pětičlenné mezinárodní komisi expertů CIC, která z celkového počtu ohodnotila 844 trofejí srnců, dále 230 muflonů, 85 jelenů, 197 daňků, 143 jelenů sika, 79 kňourů, včetně 296 ostatních trofejí.
Živé exponáty lákaly
Terčem mnoha návštěvníků byly nejen trofeje pro které se na výstavišti vybudovala speciální montovaná hala o ploše 1000 m2, ale také živé expozice. Doslova v obležení byla nádrž s živými rybami, jež byla součástí venkovní expozice Českého rybářského svazu (ČRS). Podle předsedy zmiňované organizace prof. Ing. Petra Semeniuka, CSc. zájem o sportovní rybaření v Česku narůstá ročně o 3 až 4 tisíce nových členů. Mimo jiné je to výsledek i bohatě zarybněných revírů, na které ČRS ročně vynakládá 130 miliónů korun.
Se záměrem zpopularizovat včelařství jako jednu z ušlechtilých zájmových činností člověka, ale zejména představit primární úlohu včel při zachování produkční schopnosti rostlin, připravil svou expozice Český svaz včelařů. Podle diváckého ohlasu byl pohled do otevřeného včelího úlu pro získání dalších adeptů dobrým odrazovým můstkem.
Natura Viva 2005 byla důstojnou prezentací české i evropské myslivosti. Byla také výpovědí o současné odborné úrovni českých myslivců, rybářů a včelařů. Především ale prezentovala přínos těchto tradičních činností mnoha tisíců obyvatel na venkově pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochranu přírody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *