Mezinárodní seminář o aktuálních trendech v reprodukci zvířat, analýze spermií a kryokonzervaci

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil mezinárodní seminář o trendech v reprodukci zvířat, analýze spermií a kryokonzervaci, a to v hybridní podobě. Organizaci celé akce měla na starosti Katedra chovu hospodářských zvířat.

Příspěvky zahraničních hostů, které zahájili fyzicky přítomní přední evropští vědci, a to Prof. Szabolcs T. Nagy, Ph.D. a Prof. Agnieszka Partyka, Ph.D. Profesor Nagy, z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, seznámil posluchače s jeho pohledem na analýzu spermií z hlediska vývoje za posledních 30 let a možnými úskalími a směry budoucího vývoje. Profesorka Partyka z Vratislavské univerzity mluvila především o nejnovějších pokrocích v dlouhodobé konzervaci spermií drůbeže. Profesor Gadea ze španělské univerzity v Murcii hovořil o nových možnostech laboratorní analýzy spermií, a to zejména o Ramanově spektroskopii, důležitosti správné morfologie a 3D pohybu samčích gamet. Paní Dr. Judycka z polského výzkumného institutu reprodukce zvířat a potravin přednesla svůj příspěvek o jejich zavedené laboratoři na kryokonzervování spermií a praktické využití inseminačních dávek lososovitých ryb. Poučné byly zejména praktické zkušenosti s lepší mrazitelností různě koncentrovaných rybích inseminačních dávek spermií za přídavku přesně definovaného množství metanolu či glukózy. RNDr. Karina Savvulidi Vargová, Ph.D., z Karlovy Univerzity, poutavě promluvila o revolučních možnostech, ale i úskalích, využití metody CRISPR/Cas9 (techniky schopné přesně a cíleně zasahovat do dědičné informace) u různých druhů a plemen hospodářských zvířat. Následující příspěvek od portugalského profesora Simõese pojednával o jeho celoživotním výzkumu věnujícímu se sezónnosti reprodukčního cyklu malých přežvýkavců a synchronizaci ovulace těchto zvířat. Dalším přednášejícím byl pan Vega ze španělské univerzity v Extramaduře, který detailně pojednal o průtokové cytometrii (přístrojová metoda schopná analyzovat tekuté biologické materiály, třeba buněčné suspenze), jakožto výborného nástroje pro výzkum ejakulátu hospodářských zvířat. Poslední řečník, profesor Barbas z portugalského národního institutu pro zemědělský a veterinární výzkum, přednesl pojednání o kryokonzervaci ejakulátu malých přežvýkavců. Jeho příspěvek byl spíše prakticky zaměřený a seznámil nás s dlouholetými zkušenostmi na poli zmrazování spermií mnoha portugalských plemen koz a ovcí. Součástí semináře byl i program v následujících dnech, a to zejména přednášky na témata spjatá s vědním oborem hostujících profesorů, výměna zkušeností a networking.

Ing. Jan Pytlík, Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Ing. Filipp Georgijevič Savvulidi, Ph.D., Ing. Kristýna Petričáková, Ing. Martina Jánošíková, Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down