Mikroklima stáje a hodnocení oocytů

Společnou přednášku si na semináři Individuální zařazování dojnic do reprodukce na ČZU připravili  David Struska a Ing. Maria Kožíšková a věnovali se tématu sledování a řízení mikroklimatu ve stáji dojnic. Další přednášku měla Ing. Veronika Kinterová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR).

Popisovala hodnocení kvality oocytů skotu získaných aspirací ovariálních folikulů. Velikost ovocytu je asi 120μm. Ovocyt je obklopený kumulárními buňkami (CC) pro přísun metabolitů a nutrietů, jsou důležité k rozpadu zárodečného váčku (GVBD) a vývoji do metafáze II (MII).Kvalitní oocyt má neporušen)o zonu pellucidu (ZP), má sférický tvar, homogenní cytoplazmu, po maturaci je přítomno pólové tělíska meiotické vřeténko. Meiotické zrání a fertilizace jsou procesy náročné na energii. Důležitým zdrojem energie jsou lipidy, v ovocytu jsou ve formě lipidových dropletů/kapiček (LD). Pro metodu ovum pickup (OPU) byly vybírány prvotelky bez hormonální stimulace 55–75 dnů po otelení při současném hodnocení metabolického a oxidativního statusu. Po ultrasonografickém vyšetření výskytu folikulů a žlutého tělíska (CL) došlo k aspiraci folikulů větších než 2 mm a ovocyty se převážely v nahřátém „holding“ médiu.Hodnocení kvality oocytů proběhlo vizuálně pod mikroskopem a hodnotily se CC a měřily se a zařadily se do kategorie 1–3 dle stavu CC a počtu řad CC. Měřil se průměru PC před a po in vitro maturaci pro určení míry expanze PC. Dále metodiky pokračovala imunofluorescencí a barvení lipidů. Sledovali se lipidové droplety a podle velikosti byly rozděleny do tří kategorií malé, střední a velké a posuzovalo se rozmístění dropletů v cytoplazmě (homogenní x heterogenní –shluky). V plánech do budoucna je vyhodnocení dvou posledních pokusů (Exp9 a Exp10 z 10/2022) celkem 92 oocytů. Budou kompletovány výsledky s parametry získanými z chovu (úspěšnost zabřeznutí, poměr T : P v mléce apod.) a doplněna statistická analýza. Bude pokračovat sledování dělivosti a úspěšnosti vývoje do stádia blastocysty (7–8 dní) in vitro oplození OPU oocytů.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down