Mikrosatelity nebo SNP?

Českomoravská společnost chovatelů byla v roce 1996 založena chovatelskými sdruženími - Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR a Unií chovatelů, později transformována do dnešní podoby akciové společnosti s deseti akcionáři s majoritním podílem chovatelských svazů.

Hlavní činnosti organizace souvisí s pověřením ČMSCH dle zákona o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Kromě vedení plemenářské evidence, zpracování výsledků kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, prodeje ušních známek a distribuce veterinárních přípravků patří k aktivitám ČMSCH, a. s., také činnost laboratoří pro rozbor mléka a laboratoře genetiky.

Do širokého spektra zavedených služeb laboratoře genetiky v současnosti patří: genetická identifikace zvířat, ověřování a osvědčování původu zvířat, screening genetických vad (BLAD, CVM, MHS…), stanovení statusu genů s vlivem na užitkovost a zdraví (dvojí osvalení – MSTN, krátkonohost – Bulldog Dwarfism, RED-faktor, A1A2 -beta a kappa kasein…).

Ověřování původu zvířat je tradiční a hlavní náplní činnosti Laboratoře genetiky, jejíž historie sahá do konce šedesátých let minulého století. K této službě využívá metodické postupy, které poskytují mezinárodně kompatibilní výsledky.

Pod vedením doc. Dr. Ing. Josefa Kučery se Českomoravská společnost chovatelů v posledním období orientuje na zefektivnění a zrychlení procesů ověřování původu, v návaznosti na nové vědecké poznatky, v souladu s mezinárodními trendy a doporučeními organizací ICAR a ISAG. Proto tradiční metodické postupy ověřování původu prochází razantní změnou: Testy polymorfismu mikrosatelitů – STR (Short Tandem Repeat) jsou nahrazovány analýzou SNP (Single Nucleotide Polymorphism).*

 

Více si přečtete ve Farmáři č. 11/2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *