10.05.2010 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Minimalizace ztrát selat do odstavu

Selata byla hlavním tématem letošního cyklu tří seminářů v Olomouci, ve Znojmě a v sídle společnosti Na Chvalce v Horních Počernicích, které v průběhu dubna uspořádala společnost Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o. Asi 170 účastníkům akce, kterou pražská výživářská firma zahájila její specialisté radili, jak lze docílit maximálního počtu vyrovnaných selat ve vrhu za ekonomicky příznivou cenu.

Od srpna předloňského roku je společnost Biofaktory pod křídly nizozemského nadnárodního koncernu Nutreco, respektive se stala součástí divize výrobců premixů, krmných aditiv a speciálních krmných doplňků Trouw Nutrition International. V dnešní době svými produkty krmí 35 až 40 % prasat chovaných v České republice. Podle ředitele společnosti Ing. Marka Kumprechta to je úroveň, kterou si firma i díky dobrému týmu poradců drží stabilně již několik let.
Jak zaměření firmy napovídá, základem doporučených opatření minimalizujících ztráty selat do odstavu byla výživa. Zatímco Ing. Petr Klepač se ve svém vystoupení soustředil na praktické rady, jejichž samozřejmou součástí byla i výživa prasnic v okolo porodním období, Ing. Pavel Grauer a Ing. Marie Drlíková si připravili komerční prezentaci.

Užitkovost prasnic se zvyšuje
Se zvyšujícím se počtem živě narozených selat ve vrhu se zvyšuje jejich mortalita do odstavu. U nadpočetných vrhů je problémem produkce dostatečného množství mléka prasnice. S vyšším počtem selat sice jeho produkce stoupá, ale stropem je jedenáct selat ve vrhu. Při vyšším počtu již prasnice má problém s jejich uživením. Přitom teprve při užitkovosti 25 až 26 odstavených selat na prasnici se dá hovořit o rentabilní produkci.
„Jak tyto ztráty z potence, kterou dnešní zvířata mají, minimalizovat? Prvopočátek úhynu selat nebo jejich nevyrovnanost ve vrhu je třeba začít hledat již na předchozím kojení. Stále platí, že ve druhé polovině březosti je třeba prasnicím přidat energii. Je to pro tvorbu živočišného škrobu – glykogenu, který je prvním pohotovým zdrojem energie pro selata. Jeho velkou část sele po narození spotřebuje na termoregulaci, zbývající využije pak k tomu, aby se dostalo ke struku a napilo se mleziva, ze kterého kromě energie načerpá i protilátky. Je však nezbytné, aby se ho napilo co nejdříve po narození, protože již po 36 hodinách po porodu klesne hladina imunoglobulinů ze 70 mg obsažených v gramu kolostra asi na deset miligramů. Naposledy narozená selata pak mají smůlu nejen v tom, že se dostanou k posledním strukům, kde je mléka nejméně, ale napijí se již i řidšího mleziva. Právě o tato selata musíme bojovat,“ uvedl Ing. Klepač.

Problematické vrhy
U normálního vrhu prasnice kryje potřebu živin selat do 16 dne jejich věku, potom je nutné deficit živin řešit příkrmem. S přídavkem starteru je však třeba začínat mnohem dříve, aby si na něj selata navykla. Současně s tím se nesmí zapomínat na to, aby selata měla přístup k dostatečnému množství nezávadné napájecí vody.
„Problematickým vrhům, mezi něž započítáváme například vrhy s více než jedenácti selaty nebo ty, kde má prasnice méně struků nebo produkuje málo mléka, musíme věnovat velkou pozornost. Pokud bychom nezakročili, měli bychom slabá, málo životaschopná selata nebo bychom přišli o prasnici a nebo by se mohlo stát obojí. Nejjednodušší řešení spočívá v přemístění selat do 36 hodin po porodu, nejdéle do 48 hodin, vždy však až po napití mleziva. Odebíráme nejvýše dvě největší selata od prvních struků a dáme je k jiné kojící prasnici, u které rozdíl v době porodu představuje maximálně 12 hodin. Když problém nevyrovnaného vrhu přetrvává, tak sedm až deset dnů před odstavem odebereme opět jedno až dvě největší selata. Přerušované kojení praktikované od druhé poloviny laktace, které je dalším opatřením vedoucím k vyrovnanosti hmotnosti selat ve vrhu, navíc také zlepšuje kondici prasnic. V chovatelské praxi se využívá jak separování největších selat, tak celého vrhu. Selata se separují na jednu až dvě hodiny denně do oddělení v porodním kotci, kde mají přístup k misce se starterem a s vodou. Jiným opatřením vylepšující kondici prasnice je její odstavení od selat. To se provádí až od 21 dnů jejich věku,“ vyjmenoval vedoucí poradců na výživu prasat.

Příkrm nejmladších selat
S variantou výživy pro nejmladší kategorii přišla na trh nizozemská firma Sloten, která produkt pod obchodním názvem Nuklospray yoghurt uvedla poprvé v říjnu loňského roku v Německu.
„Na poli doplňkových krmiv pro selata jde o revoluční novinku. Unikátní technologií výroby Nuklospray yoghurtu zahrnující smíchání tekutých ingrediencí, jejichž základem je olej a mléčné bílkoviny, dále pasterizaci, homogenizaci a nakonec sprejové sušení se získají mikronizované tukové kuličky, obalené mléčnou bílkovinou. Díky bílkovinnému obalu kryjící tuk nedochází ke žluknutí a zmiňované doplňkové krmivo tak získá dlouhou dobu použitelnosti, garantovanou dvanácti měsíci od data výroby. Produkt má hustou konzistenci, je bohatý na mléčné komponenty, velmi dobře se s ním pracuje, protože je lehce rozpustný, stabilní i po rozpuštění a má atraktivní mléčné aroma. Testování přípravku ukázalo, že jeho zkrmování zvyšuje příjem krmiva selaty do odstavu o více než 500 g sušiny. Díky tomu se snižuje mortalita selat, což v konkrétním vyjádření může představovat navýšení o 1,5 odstaveného selete ve vrhu,“ představil novinku na domácím trhu produktový manažer společnosti Ing. Pavel Grauer.

Kompletní výživa pro selata
Poslední z trojice přednášejících Ing. Marie Drlíková v návaznosti na průběh odstavu, který se podle ní v praxi dělí na bezproblémový, problémový a specifický, představila tři kompletní komerční systémy výživy selat. Pro chovatele s bezproblémovými odstavy to znamená s dobrým zdravím, adekvátním příjmem krmiva a dosažením minimální hmotnosti 7 kg při odstavu doporučila základní systém Progres. Ten zahrnuje prestarter s vyššími hladinami dusíkatých látek a aminokyselin, dále kvalitní okyselení, probiotika a speciální doplňky, včetně vitaminů, které působí preventivně například proti náhlým úhynům rychle rostoucích selat nebo podporují jejich zdraví a imunitu.
„V chovech s problémovým odstavem budeme preferovat udržení dobrého zdravotního stavu bez výskytu průjmů. Pro tyto případy jsme sestavili systém Jistota, který na rozdíl od již zmiňovaného obsahuje prestarter s vyšším obsahem energie a nižší hladinou dusíkatých látek. Podpůrný program pro slabší selata pak spočívá v přídavku ve formě tekutých aminokyselin, vitaminů a energie. V rámci specifického odstavu se řeší výživa časně odstavených selat, ať už z důvodu nadpočetných vrhů, nízké produkce mléka nebo zdravotních problémů či úhynu prasnice nebo z organizačních příčin a zvýšení obrátkovosti stáda. Na tyto podmínky reaguje náš systém výživy nazvaný Časný odstav. Je v něm zakomponovaná i představovaná novinka Nuklospray Yoghurt, dále speciální krmné směsi s vysokou stravitelností živin, tekuté vitaminy na podporu žravosti či antistresové přípravky,“ uvedla mimo jiné specialistka.

Klíčové informace:
– Od srpna 2008 je společnost Biofaktory součástí nizozemského nadnárodního koncernu Nutreco.
– I po fúzi se pražská výživářská firma orientuje na výrobu premixů, krmných aditiv a speciálních krmných doplňků.
– První letošní cyklus seminářů, zaměřený na výživu nejmladší kategorie selat, proběhl v dubnu v Olomouci, ve Znojmě a v Praze.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down