08.07.2009 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Miss sympatie pochází z Chorušic

Součástí Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně byla také volba nejhezčí krávy – Miss sympatie, kterou organizovalo vydavatelství Profi Press. Po celou dobu trvání agrosalónu mohli jeho návštěvníci hlasovat pomocí kupónu na vstupence pro krávu, která se jim zalíbila ze všech nejvíc.

Vítězkou s největším počtem hlasů se nakonec stala red holštýnská prvotelka s číslem 139361/921 z 1. zemědělské akciové společnosti Chorušice.
Otcem Miss je Pericles (RED-480), otcem matky je Forbidden (NXA-055). Vítězka se narodila 13. dubna 2006 a otelila 25. 3. 2009. Do 43. dne laktace nadojila 1557 kilogramů s denním nádojem ve výši 36,2 kilogramu mléka.

Informace o podniku

1. zemědělská akciová společnost Chorušice hospodaří v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 320 až 350 m. Převažující půdní typ je střední hnědozem. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 650 mm, průměrná roční teplota je 9 °C. Společnost podle jejího ředitele Miroslava Šlechty hospodaří na zhruba 1530 hektarech orné půdy, z nichž asi 350 ha leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínska a v ochranném pásmu vodního zdroje. V rostlinné výrobě se zabývají pěstováním obilnin, olejnin a pícnin.
Přelomovým rokem pro rostlinnou výrobu byl rok 1998, kdy se zemědělci rozhodli skončit s pěstováním cukrovky. Místo cukrovky se začali zabývat slunečnicí, sójou a zrnovou kukuřicí. Pro jejich posklizňovou úpravu vybudovali sušičku a zrekonstruovali čističku. V dalších letech, hlavně kvůli extrudaci, začali pěstovat len na semeno. „Dále jsme začali pěstovat mák, který se ukázal jako perspektivní a vysoce ekonomická plodina. Od sóji a slunečnice jsme ustoupili a osevní postup se ustálil na 650 až 750 ha obilnin, 210 až 270 ha kukuřice, 180 až 200 ha ozimé řepky, 80 až100 ha máku a 80 až 150 ha lnu. Zbylou výměru využíváme pro pěstování pícnin na výrobu objemných krmiv pro skot. Každoročně několik hektarů věnujeme novým plodinám, které v našem osevním postupu zkoušíme. Pro dojnice v období stání na sucho jsme také vyčlenili asi pět hektarů jako pastvinu,“ uvedl Miroslav Šlechta.
Uvedené skladbě pěstovaných plodin je přizpůsobena skladba zemědělských strojů k jejich obdělávání.

Hlavně mléko

Živočišná výroba je zaměřena zejména na výrobu mléka a jatečných prasat. V podniku se zabývají především chovem holštýnského skotu. Stádo vzniklo z převodného křížení, v roce 2008 dosáhli uzávěrky laktací 9400 kg mléka. Ve stádě najdeme také tři dojnice plemene brown swiss a několik jejich potomků v odchovu. V posledních letech se v Chorušicích zabývají přenosy embryí.
Jalovice jsou odchovávány ve volné stáji, mladí býčci putují do výkrmu a poté se prodávají. Chorušický chov je ozdravený od IBR, a proto se jeho zástupci často účastní chovatelských přehlídek a dodávají plemenné býčky do odchoven.
V podniku se chová 150 prasnic a zhruba 2000 prasat. „Dosažené počty narozených a odchovaných selat na jednu prasnici nás řadí mezi dobré chovy. Chováme také několik podnikových koní pro rekreační a sportovní využití,“ uzavřel ředitel podniku.

Klíčové informace:

• 1. zemědělská akciová společnost Chorušice hospodaří na Mělnicku na výměře 1530 ha orné půdy.
• Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka a jatečných prasat.
• Kromě plemene holštýn chovají i krávy plemene brown swiss.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down