11.03.2021 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléčné farmy a životní prostředí

Nejen mléčné farmy, ale živočišná výroba obecně, jsou v mnoha médiích prezentovány jako obrovský problém pro životní prostředí. I když už některá začínají připouštět, že existují i problematičtější odvětví lidské činnosti, tak se výzkum nepřestává zabývat hledáním možností, jak chov skotu zefektivnit, a minimalizovat tak jeho „environmentální stopu“.

Metan z enterické – střevní – fermentace je považován za hlavního přispěvatele k emisím skleníkových plynů od přežvýkavců. Tím nejen přispívají ke globálnímu oteplování, ale také ztrácí energii z krmných dávek. Tradiční selekční programy mohou mít vliv jak na zvyšující se celkovou produkci metanu v populacích dojeného skotu, tak na snižování intenzity jeho produkce (na kg mléka) v důsledku stoupající užitkovosti krav. Podle hlavního autora studie, kterým byl Oscar González-Recio, Ph.D., z oddělení šlechtění zvířat na Instituto Nacional de Investigación y Technología Agraria y Alimentaria (INIA) ve španělském Madridu, by nižší produkce metanu měla být součástí šlechtitelských cílů a zahrnuta do selekčních indexů.

Ve své studii vědci hodnotili genetické znaky a jejich ekonomické dopady po zařazení do selekčního indexu. Využívali odhad genetických parametrů na základě 4540 záznamů od 1501 krav. Produkce metanu je nezbytná k udržení bachorové homeostázy, ale u intenzity emisí by se dal očekávat pokles v důsledku zvýšené užitkovosti krav. Pokud by nižší roční produkce metanu byla zahrnuta do šlechtitelských cílů, mohlo by v průběhu deseti let dojít k poklesu jeho produkce až o dvacet procent. Mimo to, zvýšení produktivity na krávu může nadále vést ke snižování počtu krav, které jsou potřeba k pokrytí poptávky po mléce, což také přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, i když ne v takové míře.

Pokud se nebude tomuto znaku věnovat žádná pozornost, pak lze očekávat vzestup genetického potenciálu pro produkci metanu. Studie tak poukázala na možnost začlenit environmentální znaky a vlastnosti do selekčních indexů, ale nevydat se přitom směrem ke zhoršování těch, které jsou důležité pro ziskovost farmy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down