02.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléko jako indikátor poruch zdravotního stavu dojnic

Cílem tohoto příspěvku bylo vyhodnocení možností odhalování metabolických problémů a mastitid pomocí složek mléka u dojnic v časné fázi laktace. Experimentální sledování probíhalo ve dvou chovech v letech 2021 až 2022. Z výsledků je patrné, že zvyšující se poměr tuku a proteinu (T:P) v mléce a nárůst kyseliny oktadecenové (C18:1) v mléčném tuku napomáhaly odhalit dojnice s rizikem rozvoje negativní energetické bilance (NEB). Klinické příznaky subakutní ruminální acidózy (SARA) se poměrně dobře odrážely v nízkých hodnotách T:P. Obsah laktózy se jevil jako dobrý ukazatel mastitid a může být nápomocný i ve vyhledávání rizikových zvířat z hlediska NEB. Z výsledků však také vyplynula značná obtížnost stanovení prahových hodnot pro jednotlivé zdravotní problémy. Je zřejmé, že spíše než absolutní hodnoty jsou pro interpretaci výsledků a popis metabolického stavu zvířat vhodnější změny jednotlivých složek mléka v čase.

Kromě ekonomické hodnoty mléka a posouzení výživy dojnic může sledování mléčných složek napomoci k odhalování různých zdravotních problémů. Jedním z největších rizik současných vysokoprodukčních dojnic je negativní energetická bilance (NEB) a s ní související problémy. NEB vzniká po porodu a v časné laktaci, kdy kráva není schopna přijmout takové množství sušiny, které by bylo dostatečné pro pokrytí energetických požadavků na vysokou laktaci, a musí tuto energii získat rozpadem vlastních tukových zásob (lipomobilizace). Jedná se, do jisté míry, o fyziologický stav, ale příliš hluboká anebo dlouhotrvající NEB může vést ke vzniku ketóz, jaterních steatóz, dislokacím slezu a zvýšenému riziku vzniku infekcí, například mastitid, které jsou jedním z nejnákladnějších onemocnění v chovech dojeného skotu vůbec.

Riziko vzniku výše uvedených problémů souvisejících s NEB lze odhalit přímo pomocí analýzy krevních vzorků, kdy dochází ke zvýšení koncentrace neesterifikovaných mastných kyselin (NEMK), které se uvolňují z tukových zásob do krevního oběhu. Vhodné médium pro nepřímý odhad NEB je mléko. Vysoký obsah tuku, a poměr tuku a proteinu (T:P) poukazuje na rozvoj NEB (T:P > 1,3 mírné riziko; T:P > 1,4 vyšší riziko). Naopak nízká hodnota (T:P < 1) slouží jako indikátor výskytu subakutních ruminálních acidóz (SARA). SARA je nejčastěji se vyskytující onemocnění trávicího traktu dojeného skotu a je spojováno s nevhodnou výživou, především nadměrným zastoupením koncentrovaného krmiva. Zvýšenou míru lipomobilizace mohou indikovat také měnící se obsahy některých mastných kyselin mléčného tuku. Největší pozornost je aktuálně věnována kyselině olejové (C18:1, cis-9), resp. kyselině oktadecenové (C18:1), přičemž 95 % C18:1 tvoří právě cis-9 izomer. Kromě metabolických poruch lze z mléka pomocí počtu somatických buněk (PBS) a obsahu laktózy poměrně dobře diagnostikovat mastitidu, včetně subklinických forem a nespecifických zánětů. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení možností odhalování metabolických problémů (NEB, SARA) a mastitid pomocí složek mléka u dojnic v časné fázi laktace.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QK21010038.

Příspěvek byl odborně recenzován.

Citovaná literatura je k dispozici u autorů práce.

Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D.

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Oddělení chovu skotu

Kontakt: stolcova.magdalena@vuzv.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 12/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down