07.09.2009 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní stáj za rozumnou cenu

Na chov skotu specializované Zemědělské družstvo vlastníků Veselka se sídlem v Psářích na Vlašimsku je vzorovým příkladem toho, že i bez velkých investic lze vybudovat moderní a funkční provoz zohledňující požadavky ustájených zvířat. Prostorná a vzdušná produkční stáj s navazující moderní dojírnou je prvním odrazovým můstkem za lepší ekonomikou zmiňovaného podniku. V další fázi chovatelé plánují ještě vybudovat odchovnu jalovic a vylepšit ustájovací podmínky telatům do dvou měsíců věku.

Vzhledem k situaci na trhu pak k podnikem naplánované modernizaci stájových provozů pro skot došlo opravdu na poslední chvíli.
„Ke specializaci na chov mléčného skotu jsme se rozhodli potom, co nám nevycházela ekonomika chovu prasat, která jsme měli ustájená v zastaralých, nevyhovujících stájích s velkým podílem ruční práce. Byli jsme si vědomi, že bez investic do modernizace chovu skotu to nepůjde, protože v původních dvou vazných stájích užitkovost stagnovala a výroba mléka se stávala čím dál více neekonomická. Pro vybudování nové produkční stáje, ustájovací kapacity pro krávy stojící na sucho, porodny a dojírny s čekárnou na farmě v Tichonicích jsme zrekonstruovali jednak provoz využívaný k výkrmu býků na hluboké podestýlce a jednak bývalý kravína K98 s vazným ustájením,“ uvedl předseda ZDV Veselka Josef Štěpánek.
Přestavbu za 18 miliónů chovatelé ZDV Veselka zahájili před třemi roky 1. března. Z výkrmny vybudovali vdušnou stáj pro dojnice s volným ustájením se stlanými loži pro 249 kusů. V zrekonstruovaném kravínu K98 našly útočiště krávy stojící nasucho, dále je zde porodna a dojírna s čekárnou. Stavba byla spolufinancovaná z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF).

Vyšší užitkovost v lepší kvalitě
Rekonstruovaná produkční stáj pro 309 zvířat – v průměru pro 290 krav a 20 vysokobřezích jalovic je asi 80 m dlouhá a 38 m široká. Dojnice mají k dispozici dostatečně prostorné boxy se stlaným ložem. U instalovaných velkoobjemových napájecích žlabů mají krávy k dispozici také drbadla, která přispívají k jejich celkové pohodě. Požadované mikroklima ve stáji mají na starost automatické ventilátory Schaefer, jež spínají při 22 °C. Nedílnou součástí prevence proti tepelnému stresu je i výměna vzduchu přes boční stěny s průhlednými svinovacími plachtami a hřebenovou střešní štěrbinu záměrně nezakrytou.
„První krávy jsme mohli v novém provozu ustájit již za půl roku. Obávali jsme se následků ze změny technologie, respektive z přechodu krav z vazného ustájení na volné. Naštěstí se nic dramatického neodehrálo. Naopak, změna zvířatům prospěla. Volným ustájením se nám zvýšila užitkovost asi o sedm litrů a i zdravotní stav krav je na takové úrovni, na jaké jsme si představovali,“pokračoval předseda ZDV Veselka.
Součástí stáje pro krávy stojící na sucho a plemenice před porodem jsou venkovní výběhy. Asi dvoumetrový výškový rozdíl mezi produkční stájí a dojírnou je vyřešen devíti schody, které kravám nezpůsobují problémy. Rybinová dojírna De Lawal s dvakrát osmi dojicími stáními a identifikací s maximální výbavou včetně aktivometrů pro detekci říje se chovatelům z tichonické farmy osvědčila stejně, jako vybavení čekárny před dojírnou podlahou s protiskluzovým povrchem.
„Od loňského června dojíme třikrát denně a přes počáteční problémy dnes můžeme konstatovat, že to byl dobrý krok. Tímto opatřením se nám zvedla nejen denní užitkovost asi o dva až tři litry na krávu, ale především se zlepšila kondice zvířat. Mléko má zároveň lepší kvalitativní ukazatele, přesněji řečeno nižší obsah somatických buněk. V současné době je dodávka mléka do mlékáren na úrovni 29,6 litru,“ doplnil zootechnik družstva František Rybářík

Představení podniku
Zemědělské družstvo vlastníků Veselka bylo založeno v roce 1993. V současné době má 38 zaměstnanců a v průměrné nadmořské výšce 450 m obhospodařuje 1035 ha zemědělské půdy, z níž je 935 orné. Rostlinná výroba podniku slouží k zajištění krmivové základny pro skot. V družstvu pěstují pšenici (na 260 ha), ozimý ječmen (na 95 ha), sladovnický ječmen (na 85 ha), řepku (na 160 ha), kukuřici (ze 160 ha sklízejí 25 ha v podobě vlhčeného kukuřičného zrna) a jetel (na 85 ha), zbývajících 90 ha pak využívají k výrobě GPS (ječmen jako krycí plodina na zakládaný jetel).
Živočišná výroba podniku je od letošního roku postavena výhradně na chovu skotu, který reprezentuje 290 holštýnských krav, dalších 160 býků (holštýnských) ve výkrmu, 190 jalovic a asi 110 telat. „Holštýnské stádo jsme budovali od roku 1993 převodným křížením z původních plemenic českého strakatého plemene a černostrakatého nížinného skotu. Zpočátku jsem spolupracovali s plemenářskou firmou ABS, která nám podle vypracovaného šlechtitelského programu dodávala býky převážně provenience USA. Na samotném počátku převodného křížení byl nejvíce používán býk NBY-27 TEX. V současné době máme ve stádu i kanadskou genetiku, děláme testaci pro ISB genetic, ale spolupracujeme i s dalšími plemenářskými firmami. Nenakupovali jsme žádné jalovice, stádo jsme vytvořili z vlastního odchovu,“ upřesnil František Rybářík.
V současné době podnik pracuje na rekonstrukci bývalého kravína v Soušicích, ze kterého bude odchovna pro 280 jalovic ve věku od čtyř do dvou měsíců před porodem. „Řešíme také ustájení telat do dvou měsíců věku. Nákupem nových individuálních bud a vyasfaltováním podloží se situace zlepšila. Musíme však postupovat komplexně. Za každých okolností musí být samozřejmostí napojení telete dostatečným množstvím kvalitního mleziva nejpozději do dvou hodin po porodu. V této souvislosti ke zlepšení situace napomohla asistence nočního hlídače při porodech,“ řekl v závěru naší návštěvy zootechnik ZDV Veselka.

Klíčové informace:
– Zemědělské družstvo vlastníků Veselka se sídlem v Psářích na Vlašimsku obhospodařuje 1035 ha zemědělské půdy, z níž je 935 orné.
– Rostlinnou výroba je zaměřena na pěstování pšenice , ozimého a sladovnického ječmene, řepky, kukuřice a jetele.
– Od letošního roku je živočišná výroba podniku postavena výhradně na chovu skotu, který reprezentuje 290 holštýnských krav, 160 holštýnských býků ve výkrmu, 190 jalovic a asi 110 telat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down