Moderní trendy v technologii krmení

Významný faktor mající vliv na kvalitu krmné dávky je příprava zdravotně nezávadného a plnohodnotného krmiva. Mezi zasetím krmné plodiny a distribucí do krmného žlabu je spousta činitelů, které mohou ovlivnit jak jeho výslednou kvalitu, tak jeho složení. V dnešní době je spousta těchto kroků řešena automaticky pomocí různých strojů.

Moderní stroje jsou dnes řízeny pomocí systému vybavené přístroji měřícími intenzitu zbarvení listů rostlin pro vyhodnocení, jaké množství hnojiva je potřeba na daný porost aplikovat.

Na posklizňové lince je nutná kontrola sušících postupů, monitoring komponent lze provádět pomocí odběrových sond, přenosných vlhkoměrů popřípadě sond na měření vlhkosti a teploty. Už během sbírání pro konzervaci krmiva je možné aplikovat probiotické kultury a hmota se uskladní v silážních jamách, nebo vacích. U vaků se vývoj zaměřuje na vytváření polopropustné látky, která zabrání propouštění vzdušné vlhkosti a kyslíku dovnitř, ale umožní jejich unikání ven. Je vhodné, aby se u každého krmiva provedlo vyšetření jednotlivý živinových komponentů, podle kterých je následně možné připravit vhodnou krmnou dávku. Nejčastěji se využívají plynové nebo kapalinové chromatografy. V chovech přežvýkavců je významná technologie přípravy TMR. Dnes je tento krok zajištěn pomocí krmných vozů s frézou a váhou. Krmiva mohou být dávkována do krmných boxů pomocí čipů, která mohou mít zvířata vpravena pod kůži, nebo pomocí transpondérů, které jsou nejčastěji umístěny na obojku na krku. V zemědělské výrobě jsou stále více využívány moderní technologie. Záleží pouze na producentovi, jak moc může a chce modernizovat technologii výroby. Jestliže momentální situace neumožňuje používat nejmodernější technologie, je přesto důležité sledovat trendy a směr vývoje v tomto širokém oboru.

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav zootechniky a zoohygieny

Podrobněji v časopisu Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *