Monitoring životních aktivit býků – inovační prvek výkrmu

Sledování životních aktivit skotu je v současné době čím dál častěji využíváno pro hodnocení jeho životní pohody. U rostoucích kategorií skotu je situace v tomto směru poměrně složitější, protože odezva v užitkovosti není tak bezprostřední jako u dojnic, a prakticky neexistuje rutinní možnost jak ji rychle zjistit. O to důležitější, je u těchto kategorií sledování životních aktivit a kvantifikace jejich vztahu k přírůstku živé hmotnosti.

Dá se předpokládat, že pozitivní trendy mezi životními aktivitami, užitkovostí a pohodou zvířat, které jsou popisovány u dojnic, by mohly být monitorovány také u vykrmovaných býků.

Na základě pokusu s býky českého strakatého plemene můžeme konstatovat, že ve věku od 259,1 dne do 343,1 dne, hmotnosti od 290,4 kg do 421,3 kg a při denním přírůstku živé hmotnosti 1,558 kg existuje pozitivní vztah jejich životních aktivit (žraní a přežvykování) a a denního přírůstku. Hodnota koeficientů korelace společně s vysokou variabilitou zejména u aktivity žraní naznačuje nutnost dalších pokusů či pokusných sledování v této oblasti. Pokus proběhl u čtrnácti býků českého strakatého plemene, ustájených volně v kotci s podestýlkou tvořenou slámou. Trval 84 dnů, během nichž byla zjištěna hmotnost a věk zvířat na začátku a na konci pokusu. Dále byly denně zjišťovány jejich životní aktivity tvořené žraním (Animal State Daily Eating) a přežvykováním (Animal State Daily Ruminatoion) pomocí systému SCR. Zvířata byla krmena adlibitně shodnou směsnou krmnou dávkou zakládanou dvakrát denně.

Na základě provedeného pokusu se dá konstatovat, že při jejich intenzivním růstu a ve věku jednoho roku existuje potenciál inovace jejich výkrmu pomocí sledování jejich životních aktivit. Pozitivní výsledky byly zjištěny jak u denního přírůstku živé hmotnosti k monitorované délce žraní, tak k monitorované délce přežvykování. Hodnoty koeficientů korelace však byly pouze na střední úrovni, což spolu s vysokou variabilitou zejména u aktivity žraní, znamená nutnost dalších pokusů či pokusných sledování směřujících k rozšíření znalostí v oblasti produkčního systému stájového výkrmu býků.*

Ing. Daniel Falta, Ph.D., *Libor Urbánek, Ing. Milan Večeřa, Ph.D., Ing. Ondřej Polák, Ph.D., Ing. Stanislav Navrátil, Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, * soukromě hospodařící zemědělec, Katov

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down