26.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti kastrace kanečků s anestezií

Welfare, výživa a zdraví selat byly základními tématy přednášek webináře, který za podpory Ministerstva zemědělství 10. listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. S welfare souvisí i šetrná kastrace kanečků. O metodách, ale i rizicích chirurgické kastrace s anestezií se ve své prezentaci zabýval MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D., z Kliniky chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno.

Přestože dosud tuto v chovatelské praxi nejrozšířenější metodu potlačující kančí pach ve vepřovém mase nezakazuje žádný oficiální předpis, Evropská komise podporuje pod tlakem organizací zabývajících se ochranou zvířat její ukončení. Ač je volba jiných alternativ postavena na dobrovolnosti, již před lety se k ní přihlásila řada evropských zemí, zejména v severských státech, ale i ve Švýcarsku, kde je chirurgická kastrace bez anestezie zakázaná.
V České republice jsou šetrné metody kastrace součástí dotačního programu na zlepšení životních podmínek v chovu prasat. Podmínkou žádosti o dotaci až do výše 23 korun na sele je použití analgezie, anestezie a protizánětlivých léčiv při kastraci, jež musí být provedena nejpozději do sedmi dnů věku selat. K žádosti, která má platnost po dobu jednoho roku, se přikládá potvrzení od veterinárního lékaře.
Pokud jde o metody anestezie, nabízí se kastrace s přípravky pro lokální nebo celkovou anestezii.
„Pro lokální znecitlivění je pro prasata registrovaný procaini hydrochloridum a dále přípravek azaperonum k intramuskulární sedaci, který lze použít i perorálně. Ve fázi výzkumu jsou k tomu účelu i další preparáty, jejichž širší uplatnění v chovatelské praxi oddaluje mimo jiné i extrémně vysoká cena. Pro celkovou anestezii se využívá jednak injekční aplikace, jednak inhalace. Při injekční anestezii je anestetikum injekováno intramuskulárně, intravenózně a intraperitoneálně, avšak používaná léčiva jsou registrována pouze pro malá zvířata a koně a dále pro humánní sféru. U inhalační anestezie je problém s vysokými pořizovacími náklady, ale i s omezením použití u potravinových zvířat. Chirurgická kastrace bez anestetik a analgetik je v dnešní době nereálná. U registrovaných léčiv pro prasata je sice výhoda cena, ale jejich použití doprovází vedlejší účinky. Naproti tomu aplikaci neregistrovaných léčiv s antidotem brání legislativa. Je třeba brát zřetel i na to, že lokální anestezii či analgezii často doprovází zánětlivý efekt,“ vysvětlil MVDr. Fajt.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down