03.09.2009 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti luskovino-obilních siláží

Špatně sestavená krmná dávka skotu má negativní vliv na zdravotní stav a užitkovost. Jedním ze základních principů krmení přežvýkavců je vytvořit dostatek proteinální biomasy v bachoru. Proto se doporučuje využívat kromě kukuřičné a bílkovinné siláže také siláž luskovino-obilní, která má vysoký podíl stravitelných polysacharidů. Ty jsou nezbytné pro rozvoj bachorové mikroflóry.

 

Více informací o tomto typu siláží se mohli zájemci dozvědět na semináři společnosti Medipharm CZ – Chr. Hansen ve Velkých Opatovicích.
Podle Ing. Jaroslava Přikryla, CSc., ze společnosti Medipharm CZ – Chr. Hansen, je výhodné v krmné dávce dojnic zvýšit podíl pohotovostní energie. Proto radí vysévat na pole úponkový hrách a směsky hrachu nebo lupiny s obilninami, případně rozmanité odrůdy čiroků.
Tyto siláže mohou být podle přednášejícího zařazeny do krmné dávky od 5 do 12 kilogramů, optimum je 8 až 10 kilogramů. Nedoporučují se dávat kravám stojícím nasucho, naopak pro dojnici v laktaci jsou velmi vhodné. „Pokud nejsou problémy s acidózou, lze očekávat při zvýšeném příjmu krmiva navýšení užitkovosti a zlepšení složek mléka,“ uvedl Ing. Přikryl.
V krmné dávce nahrazují tyto směsky souběžně část jak kukuřičné, tak bílkovinné siláže.

Lístkový hrách s pšenicí

Tato směs se vysévá v poměru 200 kg hrachu a 70 kg pšenice jarní. Není možné ji použít jako krycí plodinu při zakládání jetelovin, lze ji použít pro obnovu travních porostů. Oproti úponkovým hrachům disponuje částečně vyšším obsahem dusíkatých látek. Sklízí se zhruba o týden později než úponkové hrachy.
„Je to velmi dobrá předplodina pro ozimou pšenici nebo řepku díky své odplevelovací schopnosti a obohacení půdy dusíkem. Při produkci této směsi pro výrobu bioplynu se dá dosáhnout výnosu až 30 tun na hektar,“ podotkl přednášející.

Samostatný úponkový hrách

Používá se ve výsevku 200 až 250 kg/ha. Výhodou je jednoduchý způsob založení, na druhou stranu v první fázi nevytváří dokonalé zastínění, a proto není vhodný do aridních oblastí. Při sklizni na vlhčích stanovištích hrozí podle slov Ing. Přikryla nebezpečí vytahování rostliny namísto sečení. Nesmíme zapomenout ani na možnost polehání a nebezpečí kontaminace půdní mikroflórou v případě vydatných srážek.
Nižší sklizňová sušina u této plodiny podmiňuje většinou nutnost dvoufázové sklizně.

Úponkový hrách s jarním ječmenem

Tato směs se doporučuje vysévat v poměru 200 až 220 kg hrachu a 50 kg jarního ječmene. Oproti samotnému hrachu vykazuje díky dominujícímu ječmeni vyšší odolnost vůči suchu a také dřívější zastínění zakládané víceleté kultury. Porosty nejsou tak náchylné k polehání. „Pokud je vyšší sklizňová sušina, lze volit technologii přímého sběru. Na druhou stranu je nutné dvojí setí,“ uvedl Ing. Přikryl.

Lupina bílá s jarním tritikale

Doporučuje se vysévat 90 kilogramů lupiny spolu s 90 kilogramy jarního tritikale. Lze je použít jako krycí plodinu při zakládání víceletých pícnin, chemická ochrana je složitější. Lupina je odolnější vůči suchu než hrachy, vyžaduje spíše chudší kyselé půdy a prakticky nepoléhá. Nespornou výhodou této směsky je vyšší výnos než u hrachových siláží, nevýhodou je pozdější termín sklizně - zhruba čtyři až pět týdnů po hrachu.

Lupina rosa s jarní pšenicí

Tato směs se vysévá v poměru 1: 1, tedy 90 kg lupiny + 90 kg jarní pšenice na hektar. Lze ji použít jako krycí plodinu při zakládání víceletých pícnin, chemická ochrana je složitější.
Uvedená varianta nabízí vyšší výnos než u hrachových siláží, ale nižší než lupina bílá s tritikale. Termín sklizně je podle slov Ing. Přikryla jeden až dva týdny po hrachu, ale asi dva týdny před lupinou bílou v kombinaci s jarním tritikale.

Sklizeň a konzervace

Pokud má pěstitel možnost volit přímou sklizeň, je vyšší energetická hodnota i produkční účinnost. Přímá sklizeň je ale obtížná při samotném hrachu a nemožná v případě čiroků. Pro konzervaci lze použít jen samotné inokulační přípravky, JaroslavPřikryl doporučuje např. Microsil či jeho varianty. „V případě silážování do vaku je vhodnější použít protiplísňový přípravek, například Lactisil,“ dodává přednášející. Při použití inokulantů se může hmota zkrmovat již po dvou až třech týdnech.

Klíčové informace:

• Jako polobílkovinná krmiva se mohou použít hrách samotný nebo v kombinaci s obilovinou, hrách lístkový v kombinaci s jarní pšenicí, hrách úponkový nebo hrách úponkový v kombinaci s jarním ječmenem.
• Další možností je lupina s obilovinou, např. lupina bílá v kombinaci s jarním tritikale nebo lupina rosa v kombinaci s jarní pšenicí.
• Vhodné jsou i čiroky

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down