Možnosti snížení antimikrobik u telat

Nadměrné a často nevhodné používání antibiotik v humánní a veterinární medicíně a jejich šíření v životním prostředí urychlilo rozvoj antimikrobiální rezistence a vzniku rezistentních mikroorganismů. Rezistentní bakterie negativně ovlivňují průběh léčby onemocnění a často jsou i úmrtí. V Evropské unii je antimikrobiální rezistence zodpovědná za 25 tisíc úmrtí lidí ročně a náklady na léčbu infekcí vyvolaných rezistentními bakteriemi jsou zhruba 1,5 miliardy eur. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto vyhlásila akční plán, jehož cílem je zodpovědné používání antibiotik, snížení neterapeutického používání antimikrobik u zvířat a šíření osvěty mezi odbornou i laickou veřejností.

 

Jednou z možností snížení spotřeby antimikrobik je doplnění krmných dávek hospodářských zvířat o různá krmná aditiva, jako jsou bylinné směsi a výtažky, probiotika, prebiotika, synbiotika, laktoferin nebo imunomodulancia. V současnosti se začínají u hospodářských zvířat ve větší míře používat probiotika, která se jeví jako bezpečná a vhodná alternativa antibiotik.

Vliv účinku probiotik na funkci mikrobiomu, růst, zdraví a prevenci průjmových onemocnění, spotřebu antimikrobiálních látek v průběhu odchovu telat v období mléčné výživy analyzovali ve svém článku také Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. (z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze–Uhříněvsi). Při zpracování vycházeli jednak z dostupné naší i zahraniční odborné literatury, a především z podkladů získaných v provozních podmínkách chovů dojeného skotu.

„Analýza studií zabývajících se problematikou využívání přídavku probiotik do krmné dávky telat prokázala jejich pozitivní vliv na zlepšení vývoje bachoru a stabilizaci mikrobiomu telat tím, že podporují jejich růst a zároveň snižují poruchy trávení. Dieta telat doplněná o probiotika má významný vliv na zlepšení zdravotního stavu telat a tím i snížení spotřeby antimikrobik. Velká variabilita výsledků studií však naznačuje nutnost dalšího výzkumu mechanismu jejich působení, aby se mohly plně využít všechny možnosti použití krmných aditiv u telat v období odchovu.

Více se dočtete v příloze listopadového čísla časopisu Náš chov.*

 

Rezistentní mikroorganismy se do humánní populace dostávají prostřednictvím přímého kontaktu lidí se zvířaty
Podávání probiotik má pozitivní vliv na zmírnění závažnosti průjmových onemocnění telat
Probiotika působí celkové zvýšení odolnosti organismu telat

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down