12.01.2019 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mykotoxiny v obilovinách ze sklizně roku 2018

Jak na semináři Společnosti pro komodity a krmiva v Táboře informovala RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., ze společnosti Agrotest fyto, úroveň obsahu deoxynivalenolu (DON) v pšenici a ječmeni sklizně 2018 je nízká. Výskyt zearalenonu paří k nejnižším za dobu sledování a minimální byl i výskyt námelu

„Je nutné udělat taková opatření, aby houby neměly vhodné podmínky, a to během vegetace, sklizně a při skladování obilí,“ informovala Ivana Polišenská v úvodu. Doplnila, faktory ovlivňující výskyt mikroskopických hub: Na poli je to především ročník a počasí během vegetace, dále pak předplodina, zajištění rozkladu posklizňových zbytků, zpracování půdy, odolnost či náchylnost odrůdy, adekvátní výživa, prevence polehnutí, zaplevelení porostu a fungicidní ochrana. Ve skladu hraje roli vlhkost, teplota, kvalita zrna, napadení hmyzem, počáteční přítomnost plísní a doba skladování.

Výsledky roku 2018

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. a Agrotest fyto, s. r. o. mají mnohaletou tradici ve sledování kvality obilovin (databáze výsledků od roku 2002). Vzorky od pěstitelů prochází rozbory v akreditované laboratoři. Stanovuje se především zpracovatelská kvalita obilnin a kontaminace mykotoxiny.  Dále se studuje vliv změn klimatu na produkci obilovin.

Rok 2018 byl srážkově výrazně podprůměrný. Z toho vyplývá i kvalita obilovin.

Úroveň obsahu DON v pšenici a ječmeni sklizně 2018 je nízká. Nižší než v roce 2016, ale mírně vyšší než v roce 2015 a 2014.

  • Výskyt zearalenonu paří k nejnižším za dobu sledování.
  • Výskyt obilovin s nadlimitním obsahem zcela vyloučit nelze.
  • Námel nebyl zjištěn v žádném vzorku pšenice, u žita byl jeho výskyt méně častý ve srovnání s předchozími lety.

Více v časopise Krmivářství 1/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down