17.11.2022 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na čem závisí úspěch odchovu

Při modernizaci či plánování nových ustájovacích prostor v chovu skotu by se nemělo zapomínat na telata, která pro svůj optimální růst potřebují odpovídající podmínky prostředí. I když jsou telata odolnější, než si mnozí vůbec dovedou představit, tak chov v nepříznivých podmínkách může podstatně zkomplikovat nejenom jejich mládí, ale také negativně ovlivnit produkci v dospělosti.

 

Řada studií i praktických zkušeností potvrdily, jak je důležité, aby telata zažívala co nejméně stresu, který negativně ovlivňuje nejenom zdraví, pohodu a výsledky v odchovu, ale též užitkovost a efektivitu v dospělosti. Jedním z důležitých faktorů, který je třeba v některých chovech optimalizovat, je kvalita a management ustájení telat a mladého skotu.

 

Venku či ve stáji

Oba systémy mají svá pro a proti. Venkovní odchov představují systémy, kde jsou telata buď neustále venku – v boudičkách či kotcích pod přístřeškem, nebo mají možnost volného pohybu mezi vnějším prostředím (například pastvinou či výběhem) a otevřenou stájí. Při zvládnutém managementu jsou oba systémy ustájení (tj. venku či ve stáji) pro telata vhodné a ta nevykazují podstatné rozdíly v hmotnosti při odstavu.

Zdravá telata jsou schopna se snadno vypořádat s venkovními teplotami, pokud dostávají v krmné dávce odpovídající množství energie a mají k dispozici suchý, dobře podestýlaný prostor k odpočinku, kde nejsou vystavena nepřízni počasí (průvan, déšť, sníh, sluneční žár atp.). Zvládnuté venkovní systémy ustájení mají ve srovnání s uzavřenými teletníky lepší vliv na prevenci respiračních onemocnění, a proto bývají venkovní boudy spojovány s nižší morbiditou a mortalitou telat dojných plemen.

Tipy pro úspěšné fungování odchovu ve venkovním ustájení:

  • Pokud mají být telata ustájena v individuálních venkovních boudách, je třeba je tam umístit co nejdříve po narození.
  • K přesunu telat ze stáje do venkovních kotců by mělo docházet za příznivých povětrnostních podmínek.
  • Kotce či boudy pro neodstavená telata by měly být pod přístřeškem.
  • Ve velmi chladných dnech může být nutné zvýšit množství mléka nebo mléčné náhražky.
  • Pro mladá telata je sláma preferovaným materiálem k podestýlání.
  • Telata by vždy měla být chráněna proti převládajícímu větru a průvanu.
  • Mobilní ustájení (boudy) by měly být pravidelně čištěny, desinfikovány a přemísťovány, aby se minimalizoval infekční tlak.

Vzdušné, ale bez průvanu

Ve stáji, která je určena k odchovu telat, by mělo být zajištěno dobré odvětrání, aby se odstranily odpadní plyny (především amoniak), které dráždí dýchací cesty a přispívají ke vzniku respiračních onemocnění, včetně zápalů plic. Další klíčovou podmínkou kvalitního mikroklima je dostatečná kapacita vzduchu ve stáji – doporučuje se minimálně 7 m3 celkové kubatury stáje na tele, přičemž od dvou měsíců věku se požadavek na kapacitu stáje zvyšuje na 10 m3 na tele.

V prvním týdnu života telat musí být mláďatům zajištěno příjemné mikroklima. Do třetího týdne se doporučuje ustájení pod přístřeškem, což zlepšuje i pracovní podmínky ošetřovatelů. Od počátku svého života by telata měla být udržována v suchu a mimo působení průvanu, který vzniká v místech, kde rychlost větru překročí 0,5 m/s, a způsobuje telatům ztrátu tepelné energie.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down