25.05.2022 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nákladovost odchovu selat v ČR a v EU

Chov prasnic a produkce selat je nejnáročnější ze všech kategorií prasat, a to jak z pohledu technologického, tak chovatelského. Chov prasnic lze charakterizovat vysokými investičními a provozními náklady, ale i chovatelskými nároky. Velmi významnou roli v dosahování dobrých výsledků v odchovu selat hraje management stáda, ale i výživa zvířat, zdravotní stav prasnic a jejich užitkovost či úhyn selat a jejich přírůstky v předvýkrmu.

Odchov selat a jejich následný výkrm je tradiční model chovu prasat v České republice, přičemž náklady na odchov selat představují přibližně 50 % nákladů na jatečné prase. Náklady na odchov selat v České republice do roku 2020 klesaly především z důvodů relativně stabilních nákladů na prasnici a každoročnímu růstu počtu narozených selat na prasnici. V roce 2021 podle predikce náklady na prasnici i v předvýkrmu prasat vzrostly meziročně okolo pěti procent, současně mírně poklesla užitkovost prasnic, proto náklady na odchované sele vzrostly téměř o sedm procent.

V porovnání s evropskou konkurencí nevychází Česká republika jako premiant z hlediska nákladovosti, náklady vynaloženými na odchované sele se zařazuje mezi země s nejvyššími náklady společně s Rakouskem. Při porovnání s nejlepšími evropskými chovateli, kteří se zpravidla specializují na odchov selat, jsou rozdíly v nákladových položkách (krmiva, práce, léčiva a veterinář) v jednotkách eur na sele, avšak problémem jsou režijní náklady, kterými Česká republika vybočuje od ostatních zemí. Kromě režijních nákladů lze spatřovat rezervu k nalezení úspor také v pracovních nákladech, kdy díky nízké ceně práce je její spotřeba výrazně vyšší. Potenciál k dosažení srovnatelných výsledků s předními evropskými chovateli v České republice je, což dokládá vynikající užitkovost prasnic, velmi dobré přírůstky v předvýkrmu selat a úhyn selat na spodní hranici v porovnání s ostatními konkurenty.*

Více se dočtete v tematické příloze Jak na správný odchov selat, která vychází s červnovým číslem časopisu Náš chov.

Management výživy selat významně promlouvá do ekonomiky odchovu selat
Odchov selat v početných vrzích je náročný
Také udržování odpovídající zoohygieny má vliv na dosažení dobrých výsledků
Osvědčuje se přikrmovat selata prestarterovou směsí
Současně je třeba zohledňovat i nároky selat na teplotu prostředí

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down