Nařízení proti odlesňování

Anton van den Brink, zástupce generálního tajemníka FEFAC, na konferenci Spolku pro komodity a krmiva přednesl výzvy s procesováním a s realizací nařízení EU o odlesňování (EUDR – EU Deforestation Regulation) a využití pokynů organizace FEFAC pro nákup sóji.

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 tzv. „Nařízení proti odlesňování a degradaci půd“, nahrazuje Nařízení o dřevě 995/2010 (EUTR). Vychází z deset let fungujícího Nařízení o dřevu, ale v mnoha ohledech se liší. Zásadní je také zvýšený rozsah počtu sledovaných komodit. Jde o kávu, kakao, skot, kaučuk, sóju, produkty z palmy olejné a širší spektrum dřevařských výrobků.

K odlesňování a znehodnocování lesů dochází znepokojivým tempem. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že v letech 1990 až 2020 na celém světě ubylo 420 milionů hektarů lesa, což znamená přibližně 10 % lesů zbývajících na světě a plochu větší než Evropská unie. Odlesňování a znehodnocování lesů jsou pak důležitými faktory globálního oteplování a úbytku biologické rozmanitosti.

V úvodu přednášející zmínil, že EUDR znamená zákaz uvádět na trh nevyhovující výrobky, ale nejedná se o usnadnění uvádění vyhovujících výrobků na trh.

Kromě toho, že s produkty nesmí docházet k odlesňování, výrobky musí být také vyrobeny v souladu s příslušnou legislativou země výroby.

Norma nemá žádné spojení se stávajícími modely spotřebitelského řetězce pro udržitelný obchod s komoditami. Klíčové dopady na výrobu krmných směsí jsou nepřímé povahy – omezený přístup k sóji na globálních trzích.

Návrh Komise k politické dohodě trval o něco déle než jeden rok, což je blesková rychlost v rozhodovacím procesu EU.

EUDR a výrobci krmných směsí

Právní norma EUDR se týká: Výrobců krmných směsí, kteří přímo dovážejí produkty ze sóji/palmového oleje a stávají se prvními subjekty na trhu EU (článek 4 – povinnosti provozovatele). Společnost FEDIOL vydala „Dokument o nejlepších postupech odlesňování.“

V rozsahu EUDR jsou dále: Výrobci krmných směsí zpřístupňující sójový šrot chovatelům hospodářských zvířat pro domácí míchání (článek 5 – povinnosti obchodníka). Podmínkou předložení DDS, povinnost ověřit systém due diligence dodavatele, odpovědnost v případě nedodržení. Představenstvo FEFAC požádalo o odborné doporučení.

Není jasné, zda bude v rozsahu EUDR a zda se bude právně vymáhat:

krmivo pro hospodářská zvířata obsahující produkty ze sójových bobů/palmového oleje (39. bod odůvodnění). Návrh doporučení FEFAC pro informace o sledovatelnosti EUDR pro krmivo pro hospodářská zvířata obsahující sóju a/nebo palmové produkty (označení krmiva)

Mimo oblast působnosti EUDR je: uvádění krmných směsí na trh (není v příloze I), i když obsahují sójovou moučku / produkty z palmového oleje.

„FEFAC zahájí pracovní skupinu, aby prozkoumala, kde může FEFAC pomoci členským asociacím s tvorbou pokynů,“ informoval Anton van den Brink.

Klíčové obavy a nejistoty

Nejistot je podle přednášejícího hned několik:

  • Praktická implementace s ohledem na logistickou složitost, a to i v zemích, kde se nepředpokládá, že by shoda byla problémem.
  • Nedostatek času na přechod – 30. prosince 2024.
  • EU platí za paralelní/dekomodizovaný (sójový) dodavatelský řetězec bez skutečných dopadů na prevenci odlesňování.
  • Připravenost produkce sóji v EU / další nízkorizikové výrobní oblasti.
  • Tlak mezi upstreamem, který si přeje omezit, a downstream, který si přeje maximalizovat sdílení informací EUDR/DCF.
  • Potenciál pro systémy certifikace a ověřování, které pomohou splnit požadavky.

Celý článek najdete v Krmivářství 1/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down