08.12.2008 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Národní výstava pro zábavu i poučení

Letošní celostátní výstava drobného zvířectva s mezinárodní účastí, jež se uskutečnila v prostorách Pražského veletržního areálu v Letňanech v předposledním listopadovém týdnu, zabodovala. Počtem vystavených zvířat sice žádné rekordy nelámala, ale pestrost jednotlivých expozic a bohatý program doprovodných akcí společenského charakteru přilákal i laickou veřejnost, která si tak mohla rozšířit své povědomí o zájmové činnosti mnoha tisíců členů Českého svazu chovatelů.

Pod záštitou ministerstva zemědělství proběhla ve dnech od 21. do 23. listopadu celostátní výstava drobných zvířat s mezinárodní účastí. Jejího slavnostního zahájení se zúčastnili jak zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak Ministerstva zemědělství ČR (MZe), Státní veterinární správy ČR (SVS), Agrární komory ČR (AK ČR) a kolegové ze Slovenského svazu chovatelů. Ještě před oficiálním zahájením výstavy ředitelem sekce zemědělských komodit MZe Ing. Milošem Lukáškem předřečníci ocenili koncepci letošní národní akce oslovující také mládež a děti.
„Právě v letňanském areálu jsme před čtyřmi lety uspořádali Evropskou výstavu, která se i přes všechny peripetie, jež její pořádání provázely, zapsala mezi vydařené akce. Pro zpestření a zkvalitnění našich národních výstav jsme chtěli také na letošní celostátní chovatelskou akci dostat menší vzorek evropského chovatelství. Podařilo se nám to pouze částečně, i když téměř osm set vystavených zvířat od necelé stovky chovatelů především ze Slovenska a dále Maďarska, Rakouska a Německa není špatný počin. Uspokojivý je i počet okolo 5200 vystavených zvířat ve třech hlavních expozicích. Navíc zhruba 120 předvedených koček na samostatné národní výstavě, dále téměř 250 kusů drobných hlodavců a několik menších doplňkových expozic, které představují Český svaz chovatelů (ČSCH) v celé šíři jeho působení, lze hodnotit kladně. Zvláště však musím vyzdvihnout pestrost kolekcí jednotlivých expozic. Například prezentace téměř 2400 holubů představovala 91 plemeno v neuvěřitelné škále 400 barevných a kresebných rázů. V expozici králíků to bylo osmašedesát plemen ve 162 rázech. V expozici drůbeže reprezentovanou krůtami, kachnami a husami se předvedly bezmála dvě stovky zvířat více než dvaceti plemen v široké paletě barevných rázů. Ostatní drůbež pak zahrnovaly perličky, dále 380 slepic ve velkém provedení ve 34 plemenech nebo bezmála 450 slepic zakrslých a zdrobnělých a šestnáct japonských křepelek. To myslím není zlé, “uvedl předseda (ČSCH) Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc.

Králíci osmašedesáti plemen
Na letošní národní chovatelské podívané se představilo 1843 králíků v šedesáti osmi plemenech a 162 barevných rázech. Samozřejmě nechyběla ani prezentace sedmi národních plemen, a to moravského modrého (59 kusů), českého albína (57), českého luštiče (16), moravského bílého hnědookého (20), českého červeného (24), českého strakáče černého (49) a českého černopesíkatého (24). V kolekci králíků bylo nejpočetněji zastoupené plemeno velký světlý stříbřitý, kterého v počtu 115 kusů vystavovalo 26 chovatelů. Co do počtu se 102 kusy v šesti rázech na druhém místě figuroval stříbřitý malý, za ním s 96 kusy potom
zakrslý králík, kterého ve 20 barevných rázech předváděly dvě desítky chovatelů. Velmi početná byla také kolekce vídeňských králíků – modrých, černých, bílých, šedých a modrošedých, která čítala bezmála dvě stovky zvířat.
O kvalitě expozice králíků vypovídala i udělená ocenění – ke dvaadvaceti titulům šampióna ČR, devětadvaceti titulům mistr ČR, jednadvaceti z celkového počtu 93 udělených pohárů a více než osmdesáti čestným cenám není třeba dalšího komentáře.

Expozice drůbeže a holubů
V rámci vodní drůbeže byla nejpočetnější kolekce české husy, kterou v počtu šestatřiceti kusů předvedlo dvanáct chovatelů. Na celkovém počtu šedesáti vystavených husí se dále podílela plemena tuluská, dále landeská, pomořanská, štajnbašská, česká chocholatá a labutí. Kachny reprezentovala stovka ptáků čtrnácti plemen, konkrétně to byly kachna pekingská, ruánská, saská, čárkovaná, indický běžec, kampbelka, orpingtonská, overberžská, pomořanská, selská, smaragdová, vysokohnízdící létavá, zakrslá a pižmovka.
V kolekci krůt byla předvedena dvě plemena, a to česká (v rázu divoká bíle lemovaná) a standardní (bronzová, červenokřídlá, černobílá, červená běloocasá). Šestnáct perliček ve třech barevných rázech (divoká s úplným perlením, šedá s úplným perlením a světle modrá s úplným perlením) vystavovalo pět chovatelů. Stejný byl i počet předvedených japonských křepelek, které byly k vidění v rázech divoká, platinová, skořicová a zlatá.
Kura domácího reprezentovalo 814 kusů hrabavé užitkové i okrasné drůbeže osmadevadesáti plemen. V rámci programu na uchovávání genetických zdrojů drůbeže byla vedle plemen husí (české a české chocholaté) předvedena také početná kolekce české slepice zlatě kropenaté (32 kusy). Pokud jde o početní zastoupení, tak v posledních letech na chovatelských exhibicích bývá již tradičně nejpočetněji zastoupeno plemeno vyandotka zdrobnělá. Na letošní národní výstavě ji v 96 kusech a čtrnácti barevných rázech předvedlo dvacet chovatelů.
Ani odbornost drůbeže v kvalitě zvířat za králíky nezaostávala – chovatelům nejlepších zvířat se rozdalo 27 pohárů a udělilo osm titulů šampióna ČR a 47 čestných cen.
Chovatelé holubů přivezli do Letňan 2367 ptáků jednadevadesáti plemen. Z této holubí síly patřily k nejpočetněji zastoupeným plemenům pštrosi, a to 313 kusy v sedmnácti rázech. Početné byly také kolekce holubů českých staváků nebo kingů; zatímco prvně jmenované plemeno reprezentovalo 185 kusů v devatenácti kresebných rázech, stovka kingů se představila ve třinácti barevných a kresebných kombinacích.
V konečném bilancování jedenatřicet udělených pohárů a více než osmdesát čestných cen velmi pěkné předvedené expozici holubů slušelo.

Hlodavci a kožešinová zvířata
Prezentace drobných hlodavců byla jednoznačnou záležitostí 205 morčat, která byla zastoupena dvaceti krátkosrstými a dlouhosrstými plemeny v mnoha barevných varietách.
Kolekci více než osmdesáti činčil (standardních a v tmavých a světlých mutacích) připravili naši chovatelé ve spolupráci se slovenskými a polskými kolegy. V pěkné expozici téměř padesáti zvířat byly předvedeny nutrie v šesti barevných rázech – standardní, stříbrná, gronland, zlatá, pastelová a přeštická černostrakatá.
„Nutrie poskytuje kožku a maso s vysokou nutriční hodnotou, tedy s nižším obsahem cholesterolu a vysokým obsahem bílkovin, jež se vyrovná kvalitnímu telecímu nebo drůbežímu. Vzhledem k technologii chovu lze uvažovat i o tom, že by se maso mohlo označovat jako bioprodukt. V současné době se nutrie u nás chovají prioritně k produkci masa, protože o kožky na našem trhu není zájem. Dále je třeba zdůraznit, že standardní, stříbrná a přeštická černostrakatá jsou v rámci programu na uchovávání genetických zdrojů podporovány ministerstvem zemědělství. Do zmiňovaného programu je zapojeno dvanáct chovů, neorganizovaní chovatelé produkují maso pro vlastní spotřebu. Podle mého názoru by výše zmiňované aspekty měly napomoci k tomu, aby se nám ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, VÚŽV a ČZU podařilo chov nutrií uchránit a zachovat pro další generace“, uvedl předseda ústřední odborné komise chovatelů kožešinových zvířat Ing. Jan Kaplan.
Pokud jde o chovatelská ocenění v expozici kožešinových zvířat a drobných hlodavců, tak morčatům byly uděleny čtyři poháry, jeden pohár obdržely činčily a třemi poháry byly oceněny nejlepší nutrie. V posledním případě ceny chovatelům rázů zařazených mezi genové rezervy předali předseda Zemědělského výboru PSP ČR Ing. Jiří Papež, ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Milan Malena a ZO ČSCH Přeštice.

Doplňkové expozice
Hlavní chovatelské expozice doplňovalo několik menších expozic chovatelů papoušků a drobných exotů, dále akvaristů a teraristů. Kompletní ukázkou plemen zařazených do programu na uchování genových rezerv se prezentoval i Výzkumný ústav živočišné,výroby. Jednotlivé expozice se zvířaty střídaly stánky s rozličnou nabídkou chovatelských potřeb, dárkovými předměty nebo občerstvením.
„Požadavek na zajištění pěkné chovatelské akce byl pochopitelně prvořadý. Mimo to zajištěním řady doprovodných společenských akcí jsme chtěli širší, mnohdy i nechovatelské veřejnosti představit možnosti a činnost Českého svazu chovatelů v celé jeho šíři. Pro mnohé kolegy možná zbytečná nadstavba, ale šli jsme do toho se záměrem oslovit děti a mládež, které naše zájmová organizace tolik potřebuje. V tuto chvíli by bylo předčasné hodnotit do jaké míry se nám záměr vydařil. Říká se, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. To ale není můj styl. Možná se nakonec potvrdí i staré přísloví ve kterém se praví, že neúspěch má jednoho tatínka, ale úspěch mnoho rodičů,“ podělil se o své dojmy předseda ČSCH Ing. Kratochvíl.
Klíčové informace:
– Na celostátní výstavě drobných zvířat 2008 v Letňanech bylo v základních chovatelských odbornostech představeno více než pět tisíc zvířat.
– Součástí hlavních expozic byly i kolekce chovatelů ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa, kteří se reprezentovali 800 zvířaty.
– V expozici drobných hlodavců se nacházelo kolem dvou set morčat, kožešinová zvířata zastupovaly nutrie a činčily.
– Samostatném bodem programu letošní národní výstavy byla výstava koček.
– V doplňkových expozicích se představili také akvaristé a teraristé, dále chovatelé harckých kanárů, papoušků drobných exotů nebo okrasných ptáků.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down