22.06.2009 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Natura Viva v Lysé již po patnácté

Již tradičně bývá poslední květnový týden na výstavišti v Lysé vyhrazen všem příznivcům myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Patnáctý ročník výstavy Natura Viva spolupořádaný Výstavištěm Lysá nad Labem a zájmovými sdruženími – Českomoravskou mysliveckou jednotou, Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů a Českým zahrádkářským svazem – byl navíc koncipován jako mezinárodní. V republice ojedinělá akce tak proběhla již popáté za účasti zahraničních vystavovatelů, zejména národních mysliveckých svazů z Bulharska, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska a Slovinska.

Je to již několik let, co pořadatelé ustoupili od plánovaného pořádání zmiňované výstavy se zahraniční účastí v pětiletých cyklech a program Natury Vivy koncipují podle mezinárodního scénáře každý druhý rok. Vedle prohlídky zajímavých zahraničních exponátů se odborná i laická veřejnost mohla také těšit z národní přehlídky trofejí s více než 1200 exponáty, kterou doplňovaly i nejsilnější daňčí shozy.
„Oblibě Natury Vivy přispívá zejména skutečnost, že ji spolupořadatelské organizace pojaly jako vysoce prestižní a reprezentativní událost. Základním cílem je návštěvníkům přiblížit oblast ochrany přírody a životního prostředí v kontextu s udržením hodnotného života na venkově a využitím přírodních zdrojů. V rámci svých expozic rybáři nechají nahlédnout do nádrží s živými rybami, včelaři do úlů se včelami, zahrádkáři předvedou výpěstky květin a myslivci se pochlubí výsledky chovatelské práce. Neopakovatelnou atmosféru oblíbené výstavy umocňují bohaté doprovodné programy, v rámci nichž vystupují například kynologové, sokolníci nebo trubači, návštěvníci mohou zhlédnout i ukázky řezbářství, síťování, ruční výroby nožů nebo svíček ze včelího vosku.
Na programovém menu mají své pevné místo i zábavné pořady s diváckými soutěžemi a vystoupením zajímavých hostů. Vystoupil například zpěvák a rybář Richard Tesařík, z herců pak střelec Václav Vydra a myslivci Petr a Martin Štěpánek, ze známých sportovců to bude například hokejista a myslivec Jaroslav Bednář. V rámci zmiňovaných doprovodných aktivit stojí za podívanou exhibiční přátelská soutěž ve vábení jelenů, ve které se utká pětice českých a slovenských vábičů. Jako hosté se soutěže zúčastní Robert Sedláček, autor scénáře a režisér nového českého filmu Muži v říji a jeden z protagonistů filmu herec Pavel Zedníček,“ prozradil ředitel výstaviště Ondřej Matouš.

Napříč prezentací myslivecké jednoty
Letošní oslavu přírody v Lysé zaštítěnou ministrem zemědělství Jakubem Šebestou, předsedou zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřím Papežem a hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem 24. května oficiálně zahájil předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček.
Tradičně největší expozici měla Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), jejíž prezentace nebyla jen o zbraních a trofejích nebo chovatelské práci. Velký prostor poskytla i pro prezentaci práce s mládeží. Znalostní celostátní soutěže nazvané Zlatá srnčí trofej, která se v Lysé uskutečnila již po sedmé se pravidelně účastní okolo osmi set soutěžících. Jejich úkolem je formou testu nejen odpovědět na položené otázky, ale také poznat základní druhy zvířat naší fauny. Velmi dobrou účast měla i kreslířská celostátní mládežnická soutěž Mé toulky přírodou, z níž porota vybírala z 2500 kreseb. Právě nejlepší kresby vhodně dokreslovaly interiér stánku odboru pro práci s mládeží.
V rámci doprovodného programu měli trubači, vábiči zvěře, sokolníci i kynologové pravidelná vystoupení každý ze sedmi dnů výstavy. Svou činnost představili také kluby ČMMJ, a to Klub sokolníků, dále Klub autorů, Klub fotografů, Videoklub a Klub trubačů. Klub sokolníků je jedinou sokolnickou organizací v naší zemi a v současné době sdružuje více než 450 členů. Členy klubu nejvyužívanější dravci v podobě jestřába lesního, raroha velkého, sokola stěhovavého, orla skalního nebo káněte Harrisova tradičně bývají ozdobou květnové výstavy v Lysé. Klub fotografů přírody při ČMMJ, který vznikl v roce 1989 z iniciativy Slávy Štochla je současně členem Mezinárodní federace fotografů přírody IFWP. Hlavní náplní práce klubu je ukázat přírodu v její neopakovatelné kráse všem, kteří mají zájem o její zachování i pro příští generace. Videoklub ČMMJ byl založen před osmi lety a jeho hlavním posláním je podpora amatérské i profesionální tvorby s tématikou fauny, flóry a ochrany přírody. Klub trubačů, který navazuje na tradici české lovecké hudby založenou hrabětem F. A. Šporkem, byl založen v roce 1991. Sdružuje více než 300 trubačů z celé republiky. Hlavním posláním zmiňovaného klubu je šíření a provozování lovecké hudby, propagování humánní a zejména estetické stránky myslivosti, působení na růst odborné úrovně svých členů a udržování mysliveckých tradic.

Ostatní expozice
Včelaři se stejně jako loni zaměřili na propagaci medu. V nachystané expozici si zájemci mohli prohlédnout jednotlivé fáze získávání nejznámějšího včelího produktu, včetně nezbytných pomůcek a zařízení. Nedílnou součástí expozice Českého svazu včelařů byl i tradiční ukázkový úl s živými včelami, který rozhodně přispěl k vyšší návštěvnosti standardně pojaté prezentace.
Na kosatce a víno pozval návštěvníky do expozice Českého zahrádkářského svazu jeho předseda Josef Kříž. Stejně jako loni si tak zájemci mohli prohlédnout nové odrůdy velkokvětých kosatců, které doslova hýřily všemi barvami.
Prezentace rybářství, kterou zajišťovala Rada Českého rybářského svazu (ČRS), vypovídala nejen o historickém vývoji, ale také o současnosti a perspektivách dalšího vývoje zájmového uskupení, které v současnosti sdružuje 256 tisíc členů 479 místních organizací sedmi územních svazů. Byla zaměřena i na mezi rybářskou veřejností často diskutovaná aktuální témata, konkrétně na problematiku lovu ryb pod ledem, horní míry kapra, celodenního lovu ryb v letních měsících a nebo lovu na revírech s režimem chyť a pusť.
„V rámci expozice jsme pro návštěvníky k výše zmiňovaným tématům připravili veškeré dostupné informace, aby sami mohli posoudit význam přijatých opatření při výkonu rybářského práva na revírech ČRS, kterých je na výměře 35 200 ha bezmála 2300. Na jejich zarybnění, které ročně představuje hodnotu 150 milionů korun, se větší polovinou podílí vlastní výrobou i místní organizace. Také díky tomu se na revírech ČRS ročně uloví téměř 3500 tun různých druhů ryb, což představuje čtvrtinu spotřeby sladkovodních ryb v České republice. Posláním Českého rybářského svazu ovšem není jen vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, ale současně i provozovat akvakulturu, chránit přírodu, čistotu vod a životního prostředí, aktivně vychovávat děti a mládež ke správnému vztahu k přírodě a v neposlední řadě rozvíjet a popularizovat rybářský sport. Systematické práci s více než třiceti tisíci dětí a mládeže do 18 let se v našich místních organizacích věnují stovky dobrovolných funkcionářů. Výsledky jejich práce jsou prezentovány zejména aktivní účastí dětí v celorepublikově organizované soutěži Zlatá udice. Za zmínku stojí i úspěchy členů ČRS ve sportovní činnosti, kde naši závodníci získali již desítky titulů mistrů světa či Evropy. Výstavy rybářství, myslivosti, včelařství a zahrádkářství Natura Viva se pravidelně účastníme, protože je pro nás dobrou příležitostí prezentovat naši zájmovou organizaci ve všech jejích činnostech,“ sdělil týdeníku Zemědělec vedoucí hospodářského oddělení ČRS Ing. Branislav Ličko.
Expozice jednotlivých tuzemských svazů doplňovaly také stánky s širokou nabídkou mysliveckých, rybářských, včelařských a zahradnických potřeb a nejrůznějších doplňků.
Klíčové informace:
- Výstava myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství Natura Viva letos završila patnáctý ročník.
- Na letošní výstavě se prezentovaly také národní myslivecké svazy z Bulharska, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska a Slovinska.
- Součástí expozice Českomoravské myslivecké jednoty byla i národní přehlídka trofejí s více než 1200 exponáty, kterou doplňovaly i nejsilnější daňčí shozy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down