21.06.2007 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Natura Viva v Lysé již po třinácté

Výstava Natura Viva měla letos již své třinácté pokračování. Pro poslední ročník výstavy pro myslivce, rybáře, včelaře a zahrádkáře si pořadatel Výstaviště Lysá nad Labem ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů a Českým zahrádkářským svazem připravil mezinárodní scénář. Koncem května se tak odbornou i laickou veřejností uznávaná akce konala počtvrté také za účasti zahraničních vystavovatelů, a to z Polska, Slovenska, Maďarska a Spolkové republiky Německo.

Po velkém ohlasu na třetí mezinárodní ročník výstavy Natura Viva v roce 2005 a loňském zájmu vystavovatelů, který převyšoval kapacitní možnosti Výstaviště v Lysé, pořadatelé ustoupili od plánovaného pořádání zmiňované výstavy se zahraniční účastí v pětiletých cyklech. Atak po dvou letech program Natury Vivy opět vycházel z mezinárodního scénáře.
Letošní oslavu přírody v Lysé oficiálně zahájil předseda zemědělského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jiří Papež, který stejně jako jeho předřečníci vyzdvihl profesní úsilí členů zainteresovaných svazů zaměřené na ochranu životního prostředí a výchovu mládeže.

Expozice ČMMJ a ČSV
Pro spolupořadatelská zájmová sdružení – Českomoravskou mysliveckou jednotu (ČMMJ), Český rybářský svaz (ČRS), Český svaz včelařů (ČSV) a Český zahrádkářský svaz (ČZS) je prezentace na jmenované výstavě prestižní záležitostí.
Tradičně je stěžejní expozice ČMMJ. Pouze domácí kolekci trofejí zajišťovali členové Českomoravské myslivecké jednoty královéhradeckého a pardubického kraje. Svou činnost představili také kluby ČMMJ, a to Klub sokolníků, který letos slaví čtyřicet let od svého založení, dále Klub fotografů a Klub trubačů. V rámci doprovodného programu měli trubači, vábiči zvěře, sokolníci i kynologové pravidelná vystoupení, která poutala návštěvníky nejen z řad stoupenců řádu svatého Huberta.
V rámci programu ochrany a péče o zvěř se představilo hned několik organizací, mezi nimi například také Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě nebo Středoevropský institut ekologie zvěře Brno.
Zajímavě uspořádaná byla ukázka lesního biotopu s vypreparovanou zvěří, koncipovaná jako poznávací stezka pro dětskou soutěž. Exponáty lesní zvěře poskytla Česká preparátorská unie, pro kterou byl třináctý ročník Natury Vivy premiérou.
Zatímco loni včelaři v Lysé návštěvníky seznamovali s primární úlohou včel při zachování produkční schopnosti rostlin, letos se zaměřili na osvětu výsledného produktu – medu. V prezentované cestě medu „z rostliny na talíř“ si zájemci mohli prohlédnout jednotlivé fáze získávání nejznámějšího včelího produktu, včetně nezbytných pomůcek a zařízení. Ke zpopularizování včelařství pak přispěl i demonstrační úl s živými včelami, který byl ústřední dominantou expozice Českého svazu včelařů.

Půl století ČRS a ČZS
Pro rybáře, stejně jako členy Českého zahrádkářského svazu, kteří letos slaví padesát let od svého založení, byla Lysá důstojným místem k oslavě. Je proto logické, že Český rybářský svaz věnoval část své expozice historickému vývoji zájmového uskupení, které sdružuje na 350 000 členů. Vedle toho prezentace, kterou zajišťovala Rada ČRS, vypovídala také o současnosti a perspektivách dalšího vývoje. Za zmínku jistě stojí i úspěchy členů ČRS ve sportovní činnosti, zejména pak v disciplíně muškaření. Záslužná je i činnost rybářského svazu při mimoškolní výchově mládeže nebo aktivity spojené s návratem některých ohrožených druhů ryb do našich řek. Stejně jako v předchozích letech lákala návštěvníky venkovní expozice s živými rybami, která byla letos poprvé osazena také vzrostlými jesetery.
Na kosatce a víno pozval návštěvníky do expozice Českého zahrádkářského svazu jeho předseda Josef Kříž. Zatímco prezentace nových odrůd kosatců, které doslova hýřily všemi barvami, byly výsledkem spolupráce s organizacemi Iris Hlučín, Gladiris nebo se Středoevropskou kosatcovou společností (MEIS), ochutnávku vín připravili vinaři z jižní Moravy. Součástí expozice zahrádkářského svazu byla i výstava vítězných kreseb dětí od pěti do čtrnácti let, které se účastnily letošního kola soutěže Kytička pro maminku. Divácký zájem poutala také ukázka vázání květin nebo odborné přednášky zaměřené na ochranu rostlin.
Expozice jednotlivých tuzemských svazů doplňovaly také stánky s širokou nabídkou mysliveckých, rybářských, včelařských a zahradnických potřeb a nejrůznějších doplňků.

Záslužná propagace
V porovnání se třetím mezinárodně pojatým ročníkem byla výstava Natura Viva 2007 o poznání chudší. Nebylo to jen absencí trofejí, které se podle zavedených zvyklostí Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře hodnotí v pětiletých cyklech. Chyběla i důstojná zahraniční prezentace nomenklaturou výstavy vymezených zájmových aktivit.
Přesto Natura Viva své poslání splnila. Za dobu svého konání si vytvořila dostatečně silné nástroje, kterými oslovuje širokou veřejnost. Je ideální příležitostí k představení smysluplné činnosti jmenovaných zájmových svazů, postavené na principech šetrného využívání přírodních zdrojů. V neposlední řadě neocenitelný význam členské základny Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Českého svazu včelařů i Českého svazu zahrádkářů spočívá také v udržení tradičního života na venkově. A hospodaření v krajině ruku v ruce s ochranou přírody je počin, který za propagaci rozhodně stojí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down