04.11.2009 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejlepší hospodáři v Lysé

Podzimní výstavy Zemědělec a Náš chov tradičně završují zemědělské akce pořádané Výstavištěm Lysá nad Labem. Letos ve dnech od 8. do 11. října proběhl již jednatřicátý ročník národní výstavy zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a chovatelských potřeb se konala po čtrnácté. K vrcholům osvědčeného scénáře zmiňovaných výstav patří i Středočeské dožínky, v rámci nichž se opět udílelo ocenění Zemědělský hospodář roku.

Je to již šest let, co zastupitelstvo Středočeského kraje spolu s Výstavištěm v Lysé nad Labem začalo u příležitosti podzimní výstavy Zemědělec realizovat krajské dožínkové oslavy. Spojení dožínek s oceňováním nejlepších středočeských hospodářů je pak jednou z mála příležitostí představit nelehkou a stále více opomíjenou práci zemědělců široké veřejnosti.
Poslední ročník Středočeských dožínek přinesl seznam dalších podniků zabývajících se zemědělskou prvovýrobou v regionu, které se od 8. října mohou honosit titulem Zemědělský hospodář Středočeského kraje. Mezi sedm nejlepších se letos zapsali farma rodiny Moravcových, která získala cenu hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, dále Ing. František Hrabě s cenou ministra zemědělství Jakuba Šebesty, Alois Rylich oceněný náměstkem hejtmana pro životního prostředí Milošem Peterou, společnost Sady, s. r. o., s cenou předsedy poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, rodinný statek Zapletalových s cenou Středočeského kraje, ZD Mečeříž oceněné městem Lysá nad Labem a konečně Statek Novotinky s cenou Výstaviště Lysá nad Labem.
Trojice rodinných farem
Rodinná farma Moravcových se nachází v Neumětelech na Berounsku. Od roku 1991 je předmětem jejího podnikání pěstování obilovin a produkce mléka. V rámci rostlinné výroby si pěstováním kukuřice, vojtěšky a jetele zajišťují krmivovou základnu pro 48 dojnic. Z 80 ha obhospodařované půdy připadá pět hektarů na pastviny.
Ve stejném roce založil svou farmu i František Hrabě, který hospodaří s manželkou na 650 ha zemědělské půdy v obci Dolní Stakory na okrese Mladá Boleslav. Rostlinná výroba rodinné farmy je zaměřena na pěstování obilovin (350 ha), dále řepky olejky (100 ha) a cukrovky (50 ha. Vzhledem k zastoupení živočišné výroby je zbylá část obhospodařované plochy využívána k produkci krmných plodin. Na farmě se v nově zrekonstruované stáji chová 74 dojnic s průměrnou užitkovostí převyšující devět tisíc kilogramů mléka.
Na rodinné farmě v Lánech u Kostomlat nad Labem pracuje Alois Rylich nepřetržitě od roku 1953. Zpočátku to bylo s otcem, který odolal tlaku vstoupit do jednotného zemědělského družstva, a jako jedni z mála rolníků na Nymbursku hospodařili na 12 ha půdy po celou dobu kolektivizace. Dnes již vlastní 60 ha zemědělské půdy, které se věnuje se svou manželkou a dcerou. Klasickou zemědělskou výrobu rodinné farmy tvoří pěstování obilovin (na 50 ha), cukrovky (6 ha) a krmných plodin. V živočišné výrobě se zaměřují na chov skotu, který tvoří deset dojnic a několik býčků ve výkrmu.
 
Dva statky
Podle písemných záznamů se na statku Zapletalových v Nové Vsi u Kolína hospodaří více než 250 let. Hlavní aktivitou je pěstování plodin na orné půdě – potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, kukuřice a vojtěška. V živočišné výrobě se Zapletalovi z výroby mléka přeorientovali na chov skotu bez tržní produkce mléka. Mimo to provozují penzion zaměřený na agroturistiku a cykloturistiku. Od roku 2006 rodinný statek poskytuje i služby v oblasti péče o krajinu. Jde o údržbu travnatých ploch, příkopů a dalších i méně přístupných ploch speciálním mulčovačem. V zimním období v obcích odklízejí sníh.
Statek Novotinky leží v kopcovité zelené krajině pod vrcholem Stražiště, nedaleko obce Horní Lhota. Původně vzorové hospodářství bylo nejprve vyvlastněno státním statkem a zemědělským družstvem postupně zcela zdevastováno a nakonec opuštěno. Otec současného majitele Ing. Petra Sýse, který i za komunismu choval koně a býky, tento rozpadlý, opuštěný a náletem zarostlý objekt po revoluci koupil a pokračoval v hospodaření. Dnes Sýsovi obhospodařují 890 hektarů a jejich činnost je zaměřena jak na rostlinnou výrobu představovanou pěstováním obilovin a brambor, tak na chov masného skotu (250 kusů), prasat, husí a konečně i několika koní pro zábavu.
 
Zemědělské družstvo a eseróčko
Společnost Sady, spol. s  r. o., hospodaří na jihozápadních svazích Železných hor, kde má ovocnářství dlouholetou tradici. V roce 1993 společnost převzala v restituci část pozemků od ZD Žehušice a od té doby se postupně stabilizuje a úspěšně rozvíjí. V současné době společnost hospodaří asi na 700 ha, z nichž je 400 ha orné půdy a 300 ha sadů. V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním převážně potravinářské pšenice, kukuřice na zrno a ozimé řepky. Základem ovocnářské výroby je pěstování jabloní (na 170 ha), višní (32 ha), třešní (27 ha), broskvoní (21 ha), slivoní (19 ha), hrušní (5 ha) a meruněk (6,5 ha). Ovocné sady jsou obhospodařovány systémem integrovaného pěstování a od roku 1996 jsou držitelé ochranné známky SISPO. Významnou činností společnosti je skladování, tržní úprava a prodej ovoce. Součástí vybudovaných skladů s kapacitou na 800 t jablek jsou i chladicí boxy na měkké ovoce.
Zemědělské družstvo Mečeříž vzniklo transformací JZD Družba Slivna – Mečeříž v roce 1992. Ve východní části okresu Mladá Boleslav obhospodařuje 3435 ha zemědělské půdy s převahou půd s vyšší bonitou. V rostlinné výrobě mají prioritu obiloviny, které pěstují na 2223 ha orné půdy, z nichž na 1555 ha je ozimá pšenice (s průměrným výnosem v roce 2009 6 t/ha v potravinářské kvalitě) a na dalších 555 ha jarní ječmen (s výnosem 6,5 t/ha ve sladovnické kvalitě). Na 240 ha pěstují řepku (průměrný výnos 3,9 t/ha), 450 ha připadá na cukrovku, od níž dosahují průměrný výnos 59,6 t/ha. Živočišnou výrobu družstva tvoří chov skotu s roční dodávkou 2 440 000 kg mléka a 160 t hovězího masa. Chov prasat představuje 150 prasnic základního stáda a produkci 285 t vepřového masa.
 
Středočeský šupináč
Novinkou ve scénáři posledního ročníku výstavy Zemědělec bylo uspořádání soutěže o nejlepší rybářský úlovek nazvanou Středočeský šupináč, která proběhla ve spolupráci Středočeského kraje a Českého rybářského svazu. První cenu – poukázku na nákup libovolného rybářského sortimentu v hodnotě 15 000 Kč, povolenku k rybolovu a upomínkové předměty si odnesl Milan Brož, který se do soutěže přihlásil s úlovkem dvoumetrového a pětašedesát kilogramů vážícího sumce. Druhé místo a s ním i poukázka na nákup libovolného rybářského sortimentu v hodnotě 10 000 Kč, včetně povolenky patřila Ladislavu Bočkovi, a to za kapra s mírami 91 cm a 12 kg. Trojici nejlepších rybářů doplnil Zdeněk Poustka, který za úlovek sumce 177 cm a 39 kg obdržel poukázku na nákup libovolného rybářského sortimentu v hodnotě pět tisíc Kč a povolenku k rybolovu.
Nejen bohatý doprovodný program, v rámci něhož proběhly například tradiční Bramborové dny, které se od letošního roku rozšířily ještě o akce věnované česneku a cibuli a ovoci a rakytníku zaujal početnou návštěvní obec. Byl to i pestrý sortiment vystavovatelů, na němž se s nabídkou odborné literatury a modelů zemědělských strojů podílelo i vydavatelství Profi-Press.
Klíčové informace:
– Podzimní výstava Zemědělec, která se konala ve dnech od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem, byla již jednatřicátá v pořadí.
– V rámci výstavy proběhl šestý ročník Středočeských dožínek, v rámci nichž se nejlepším zemědělcům z regionu opět udílelo ocenění Zemědělský hospodář roku.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down