Nejlepší je ustájení telat ve venkovních individuálních boxech

V článku byl zjišťován vliv různého typu ustájení jaloviček na jejich následnou užitkovost. Sledování proběhlo u holštýnských jaloviček v jednom chovu během sedmi let. Jalovičky byly ustájeny jednak ve venkovních individuálních boxech (VIB) na venkovní ploše (94 jaloviček), jednak v individuálních kotcích pod přístřeškem (IKP, 158 jaloviček).

Měřila se živá hmotnost při narození, při odstavu, v 6, 12 a 18 měsících věku a zdravotní stav. U jalovic byl sledován věk při první inseminaci a počet inseminací nutných pro zabřeznutí. U prvotelek byl hodnocen věk při prvním otelení, dojivost, produkce tuku a bílkovin za normovanou laktaci včetně obsahu tuku a bílkovin v mléce. Jalovičky ustájené ve VIB měly nesignifikantně vyšší živou hmotnost v průběhu sledování. Vyšší výskyt průjmu a respiračních onemocnění, stejně tak i vyšší mortalita byly zjištěny u telat ustájených v IKP. Jalovice ustájené z VIB měly vyšší živou hmotnost a byly dříve inseminovány, prvotelky dosahovaly vyšší dojivosti a produkce bílkovin v porovnání s prvotelkami ustájenými v průběhu odchovu v IKP.

Venkovní individuální boxy jsou při dodržení zásad správné chovatelské praxe jedním z nejvhodnějších způsobů ustájení telat. Vhodný materiál a konstrukce VIB pro udržení suchého a pohodlného lože s odpovídající výměnou vzduchu jsou důležité pro zdraví a růst telat. Takové ustájení telat poskytuje lepší podmínky pro následnou užitkovost a reprodukci. Následky špatného odchovu a nevhodných podmínek prostředí, prožitý stres nebo nemoc v období odchovu telat se objeví po zařazení zvířat do produkce. Ztráty na produkci jsou potom značné.*

Ing. Gabriela Malá, Ph.D., a kol., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2018.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down