29.01.2009 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejlepší z východních Čech

Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat vzniklo v roce 1990 jako zájmová organizace chovatelů s působností ve všech jedenácti okresech tehdejšího východočeského kraje. V současné době je členem sdružení 121 zástupců, nejvíce z okresů Jičín, Náchod, Semily a Svitavy.

V rámci 18. výročního členského shromáždění Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat, které se konalo v minulém roce v Lázních Bělohrad, byli ocenění nejlepší chovatelé skotu a prasat z regionu. Za chov skotu s tržní produkcí mléka získalo věcný dar Agrodružstvo Lhota pod Libčany, ZD Všestary, Agro Bystřice, Agro Chomutice, Agro Žlunice, ZD Dolany, podorlické zemědělské družstvo Ohnišov, ZOD Lánov, Zemědělské družstvo Chýšť, První zemědělská a. s., Tuněchody, Oseva Agri Chrudim, ZD Vendolí, Agro Kunčina, Agrodružstvo Sebranice, ZEOS Lomnice a DVPM Slavíkov. Jako chovatelé skotu bez tržní produkce mléka zabodovali Papáčkovi z Farmy Kaliště. Mezi oceněné chovatele prasat se zařadilo Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti, AG Horní Rybníky a ZOD Žichlínek. V průběhu letošních Královéhradeckých krajských dožínek byli navíc oceněni chovatelé skotu ZAS Mžany, ZD Miletín a ZOPOS Přestavlky.

Návštěva ZD Miletín

Zemědělské družstvo Miletín hospodaří v podhůří Krkonoš v nadmořské výšce od 330 do 608 m ve značně členitém a kopcovitém terénu. Podle předsedy představenstva Josefa Hrnčíře činí obhospodařovaná výměra 2243 ha zemědělské půdy. „Celkovou výměru tvoří 577 hektarů trvalých travních porostů a 1666 hektarů orné půdy. Na orné půdě pěstujeme klasické obilniny, z nichž 94 % je ozimů, dále řepku olejku na zhruba 320 ha, cukrovou řepu na přibližně 50 ha, kukuřici na siláž a jetel červený na semeno. Celková výměra TTP i skutečnost, že část těchto ploch se nachází v oblastech LFA, rozhodly, že stavy skotu nepoklesly tolik jako v jiných oblastech. V současné době máme zatížení 61 kusů skotu na 100 ha zemědělské půdy, z toho 25 krav,“ uvedl Josef Hrnčíř.

Nové stáje

Nedostatek pracovních sil v živočišné výrobě a požadavek na volné ustájení skotu byly pro představenstvo společnosti impulsem pro přebudování vazných stájí na volné. „Přijali jsme zásadní rozhodnutí o zahájení přípravy na stavbu nové stáje pro 364 kusů dojnic s nezbytným příslušenstvím v Tetíně. O stavební povolení jsme požádali v říjnu 2005 a v prosinci 2005 bylo vydáno. Následovalo podání žádosti na SZIF Hradec Králové o finanční pomoc v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Samostatnou akcí byla stavba stáje a dojírny, na které jsme zažádali o dotaci z přijatelných výdajů ve výši 39 % a na stavbu jímek 42 % z přijatelných výdajů. Mezi podáním žádostí a podpisem smluv na SZIF uplynula poměrně dlouhá doba, zhruba sedm měsíců u jímek a jedenáct měsíců u stáje a dojírny. Projektovou dokumentaci, žádosti o dotace a veškerou poradenskou činnost pro nás k plné spokojenosti zajistila společnost Farmtec, a. s., oblastní ředitelství Litomyšl. Na základě provedeného výběrového řízení výstavbu provedl generální dodavatel společnost Kerson, spol. s. r. o. Dobré,“ upřesnil předseda představenstva ZD Miletín.
Stavět se začalo na konci října 2006 a zkušební provoz stáje pro dojnice byl zahájen 15. září 2007.

Další objekty

Představenstvo dále uvažovalo, co s uvolněnými vaznými stájemi. Rozhodlo přebudovat kravín s typovým označením K-174 v Borku na stáj pro odchov telat s kapacitou 250 kusů s ustájením ve skupinových zastýlaných kotcích, které se kydají zhruba po pěti týdnech. Realizace této stavby začala v listopadu 2007 a skot se naskladňoval v květnu 2008.
V květnu 2008 byla také zahájena přestavba stáje K-174 v Tetíně na porodnu a rozdojovací sekce pro 121 dojnic. „Projektovou činnost, stejně jako žádosti o dotace a poradenství, prováděla opět společnost Farmtec a. s. V současné době dochází k postupnému naskladňování této stáje,“ podotkl Hrnčíř.
Poslední vaznou stájí v katastru družstva je K-174 v Rohoznici, kde jsou ustájeny starší dojnice a také nepřizpůsobivé plemenice převedené zpět z VKK Tetín.
Podle předsedy představenstva bylo přebudování jednotlivých vazných stájí a s tím spojené zaúvěrování podniku jedinou možností, jak zdárně překonat nynější ne příliš příznivé období. „Meziročně poklesl počet pracovníků o 13 lidí, z toho v živočišné výrobě o 12 lidí. Ušetřené mzdové prostředky jsou částečně použity na splátky dlouhodobého úvěru a částečně na navýšení mezd zbývajícím členům a zaměstnancům zemědělské společnosti,“ dodal Josef Hrnčíř.

Klíčové informace:

• Zemědělské družstvo Miletín hospodaří na 2243 ha zemědělské půdy.
• V současné době chová 550 dojnic.
• Rekonstrukce stájí ušetřily družstvu meziročně dvanáct pracovníků.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down