14.11.2012 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejproduktivnější chovy ovcí za rok 2012

Také patnáctý ročník mezinárodně pojaté ovčácké konference pořádané v Seči v Železných horách proběhl podle osvědčeného scénáře. Na prezentované změny společné zemědělské politiky a novinky v kontrolách cross-compliance v úvodní části dvoudenního setkání chovatelů ovcí a koz navazovala aktuální témata týkající se také veterinární problematiky, plemenářské a chovatelské práce a odbytu produkce. Odborný program pak doplňovalo každoroční vyhodnocení soutěže o nejlepší chov podle produkce jehněčího masa na bahnici. Z celkového počtu 346 chovů zapojených do kontroly užitkovosti jich bylo 276 hodnoceno v kategorii malých chovů (do 49 bahnic), zbývajících sedmdesát reprezentovalo chovatele s vyšším počtem zvířat.

Do vyhodnocení byly zařazeny čistokrevné bahnice ze stád s minimálně pěti kusy a jehňaty zváženými ve 100 dnech věku nebo při odstavu. Hodnotícím kritériem produkce jehňat ve 100 dnech na bahnici byly dva ukazatele, a to procento odchovu a dosažená průměrná hmotnost jehňat ve stádu.
Do soutěže se zapojilo 346 chovů, z toho bylo 276 menších stád, tj. do 49 bahnic s osmadvaceti plemeny a 70 stád s osmnácti plemeny s počtem nad 50 bahnic.
„V rámci jednotlivých kategoriích se u kombinovaných plemen hodnotilo 101 malých a 39 velkých stád. V kategorii masných plemen se prezentovalo 129 malých a 26 velkých chovů. Do kategorie plodných a mléčných plemen bylo zařazeno 39 malých a čtyři velká stáda. Do kategorie ostatní bylo zařazeno sedm malých a jedno velké stádo,“ vypočítal Ing. Mareš.

Kombinovaná plemena
V kategorii malých chovů kombinovaných plemen se prosadil Vladislav Vlášek z obce Kluky, který od sedmi zwartblesských bahnic dosáhl průměrnou roční produkci 66,4 kg a odchoval 15 jehňat, jež dosahovala ve 100 dnech živé hmotnosti 31 kg. Jeho v rámci reprodukčních ukazatelů sledovaný odchov pak odpovídal úrovni 214,3 %.
Na druhém místě se s produkcí 62,3 kg umístila Petra Horáčková z Rychnova, jenž má v kontrole užitkovosti pět bahnic plemene clun forest a odchovala devět jehňat s hmotností 34,6 kg ve 100 dnech věku. Odchov 180 %.
O čtyři desetiny kilogramu (61,9 kg) nižší produkce a o více než pět kilogramů nižší průměrná hmotnost jehňat (29,2) stačila Ing. Vladislavu Vítkovi z Kunštátu na Moravě jen na pomyslnou bronzovou příčku. Zmíněný chovatel od 34 merinolandschafských bahnic odchoval dvaasedmdesát jehňat, což se rovnalo odchovu 211,8 %.
V kategorii chovů nad padesát bahnic dosáhla nejlepší produkci společnost MAMIAN, s. r. o., Hrobice. Ve stádu 454 bahnic plemene romney dosáhla produkci 52,3 kg, odchovala 673 jehňata s průměrnou hmotností 35,3 kg ve sto dnech věku a dosáhla odchovu 148,2 %.
Pomyslný stříbrný stupínek patřil Janu Žákovi z Rudimova, který u svého stopadesátihlavého stáda bahnic plemene romney vykázal produkci 50,9 kg, odchoval 226 jehňat, která ve 100 dnech věku měla hmotnost 33,8 kg a dosáhl 150,7% odchovu. Za ním se produkcí 50,2 kg umístil Pavel Mach z ‚Frýdlantu, jenž ve stádu 169 romneyských bahnic odchoval 267 jehňat se stodenní hmotností 31,8 kg. Odchov 158 %.

Masná plemena
V kategorii malých chovů dosáhl nejvyšší roční produkci 114,4 kg chovatel Josef Pašta z Otovic, který od osmi bahnic plemene berrichone du cher odchoval 24 jehňat s průměrnou stodenní hmotností 38,1 kg. Odchov 300 %.
Další dvě příčky patřily chovatelům ovcí plemene suffolk. Zatímco stříbrné umístění pro Františka Draštíka z Loučné Hory bylo za produkci 79,7 kg od deseti bahnic (odchov 20 jehňat s průměrnou hmotností 39,8 ve 100 dnech věku, odchov 200 %), o 0,9 kg nižší produkce dosažená od 14 bahnic (26 odchovaných jehňat se stodenní hmotností 40,8 kg, odchov 185,7 %) stačila Pavlovi Bláhovi ze Sedlčan jen na bronzový stupínek.
Stejně tak i umístění v kategorii velkých chovů si rozdělili chovatelé suffolků. S produkcí 63,7 kg dominoval Milan Láník z Mírové pod Kozákovem, jenž od 80 bahnic odchoval 150 jehňat s průměrnou hmotností 34 kg ve sto dnech věku. Odchov 187,5 %.
S produkcí 59,5 kg se na druhé místo zařadila společnost Ekofarma Kosařův mlýn z Nového Knína, která od 214 suffolských bahnic odchovala 320 jehňat s průměrnou stodenní hmotností 39,8 kg a dosáhla tak odchovu 149,5 %.
Trio nejlepších s produkcí 59 kg uzavírala společnost Zvozd Horácko - Opatov, která od 247 bahnic odchovala 448 jehňat s průměrnou stodenní hmotností 32,5 kg. Odchov 181,4 %.

Plodná a mléčná plemena
V kategorii menších chovů plodných a mléčných plemen dosáhl stejně jako loni nejlepších výsledků Miroslav Vjater z Hradištka, který od čtrnácti bahnic plemene romanovská dosáhl průměrnou roční produkci 97,2 kg a odchoval 47 jehňat, která ve sto dnech dosahovala živé hmotnosti 29 kg. Odchov 335,7 %.
O necelé dva kilogramy (95,4 kg) nižší produkci dosáhl Jiří Denk z Běhařova, jenž od 20 romanovských bahnic odchoval 74 jehňata s hmotností 25,8 kg ve 100 dnech věku. Odchov 370 %.
Za ním se s roční produkcí 86,2 kg umístila společnost Biopotraviny, s.r.o., Velký Šenov. Od deseti bahnic východofríských ovcí odchovala 19 jehňat, která ve 100 dnech dosahovala průměrné živé hmotnosti 45,4 kg a odchovu 190 %.
V kategorii větších stád dosáhl nejlepších výsledků Josef Pulíček z Pěnčína, který vykazoval produkci na úrovni 52,4 kg na každou ze 326 bahnic východofríského plemene, zařazených do kontroly užitkovosti. Odchovaných 542 jehňat mělo ve sto dnech věku průměrnou hmotnost 31,5 kg. Odchov 166,3 %.
Na druhou příčku se zařadil Petr Kosmák z Nového Přerova, který od svého stáda 133 romanovských bahnic dosáhl produkci 47 kg při odchovu 203 %. Dvě stě sedmdesát odchovaných jehňat mělo při vážení ve sto dnech průměrnou hmotnost 23,2 kg.
Pomyslný bronzový stupínek vítězů patřil Monice Menčíkové ze Šonova, která od 1212 východofríských bahnic dosáhla roční produkci 40,6 kg při odchovu 310 jehňat, která ve sto dnech dosahovala průměrné hmotnosti 27,6 kg. Odchov odpovídal úrovni 146,2 %.

Ostatní plemena
Ve skupině ostatních plemen obsadili první tři místa za nejvyšší dosaženou roční produkci na bahnici opět chovatelé kamerunských ovcí. Nejvyšší produkci 26,4 kg od 13 bahnic dosáhl Ing. František Hovorka z Radhoště, jež odchoval čtyřiadvacet jehňat s průměrnou hmotností ve sto dnech věku 14,3 kg a dosáhl odchovu 184,6 %.
O bezmála čtyři kilogramy nižší produkci (22,6 kg) vykázal Jiří Hájek z Dlouhé Třebové. Od pěti bahnic odchoval sedm jehňat se stodenní hmotností 16,13 kg. Odchov 140 %.
S produkcí 21 kg doplnil trio nejlepších Petr Kříž z Nadějkova, který od 12 bahnic odchoval 20 jehňat s průměrnou hmotností 12,6 kg ve sto dnech a dosáhl odchovu 166,7 %.

Celkoví vítězové
Absolutním vítězem v produkci jehňat v kategorii chovů do 49 bahnic zařazených do kontroly užitkovosti se za rok 2012 stal Josef Pašta z Otovic berrichone du cher – 114,4 kg/rok, odchov 300 %), následovaný loňským vítězem této kategorie Miroslavem Vjaterem z Hradištka (romanovská – 97,2 kg/rok, odchov 335,7 %) a Jiřím Denkem z Běhařova (romanovská – 95,4 kg/rok, odchov 370 %).
V kategorii větších chovů s roční produkcí 63,7 kg zvítězil Milan Láník z Mírové pod Kozákovým (suffolk, odchov 187,5 %). Mezi trojici nejlepších se dále zařadili Ekofarma Kosařův mlýn z Nového Knína (suffolk – 59,5 kg/rok, odchov 149,5 %) a Zvozd Horácko-Opatov (suffolk – 59 kg/rok, odchov 181,4 %).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down