Netypické plemeno v Chorušicích

Úrodná půda nedaleko Mělníka byla často osetá cukrovou řepou. Nyní už ji na tamních polích tolik nevidíme. V zemědělském podniku v Chorušicích se ale chovají dojnice plemene brown swiss, které není pro Českou republiku příliš typické. Co k takovému rozhodnutí společnost vedlo?

Zemědělská akciová společnost Chorušice hospodaří na 1580 hektarech orné půdy nedaleko Mělníka. „Naše pozemky se rozkládají v oblasti s nadmořskou výškou 250 až 300 metrů,“ představuje podnik ředitel Miroslav Šlechta.
Základ hospodaření podniku představují obilniny. Pšenice se pěstuje na 750 ha (80 procent z výnosů dosahuje potravinářské kvality), ječmen roste na 60 hektarech. Dále se tam z hlavních plodin seje řepka na 200 ha řepka, na 300 ha kukuřice (z tohoto množství připadá 200 ha na zrnové odrůdy a 100 ha na siláž), vojtěška pokrývá 80 ha, mák 90 ha a len na semeno je na 50 hektarech.

Cukrovka už ne Dříve se v Chorušicích pěstovala i cukrovka, ale před devíti lety učinil management v čele s Miroslavem Šlechtou razantní krok – místo této plodiny osel plochy kukuřicí a slunečnicí. Tomuto rozhodnutí předcházely neshody s vedením blízkého cukrovaru ohledně ceny dodávané suroviny. Dnes ředitel nelituje, pozdější vývoj v této oblasti dal jeho rozhodnutí za pravdu (zrušení výroby cukru ve zmíněném cukrovaru a také cukerní reforma).
Součástí podniku je vlastní míchárna krmných směsí spolu s extrudační linkou o kapacitě 300 tun měsíčně a sušička zpracovávající kromě vlastních i plodiny od jiných pěstitelů. Ředitel je spokojen i s vlastní lisovnou oleje, kterou bude management v blízké budoucnosti využívat na přípravu paliva do starších traktorů.

Plemeno holštýn Živočišná výroba v Chorušicích je zaměřena na chov dojeného skotu – mají plemeno holštýn (210 dojnic) a také několik krav plemene brown swiss dovezených z Bavorska. Stádo dosahuje užitkovosti kolem 9000 kilogramů mléka na krávu.
Hnědé plemenice se využívají hlavně na embryotransfery. „Získaná embrya používáme pro vlastní potřebu i na prodej. Do zdravých chovů přitom dáváme embrya zdarma za podmínky, že polovinu narozených telat odvezeme zpátky do našeho podniku,“ přibližuje systém ředitel.
Plemeno brown swiss přitom hodnotí jako velmi odolné a je s ním podle svých slov díky jeho dobré užitkovosti a vysokým složkám maximálně spokojen.
Býčci narození v chovu putují na inseminační stanice, do přirozené plemenitby nebo do výkrmu v nově rekonstruovaném provozu.
Chov prasat je založen na 150 matkách plemenné kombinace BU x L. Po připuštění kancem z některé z hybridních linií se v podniku podaří odchovat zhruba 23 selat na prasnici a rok. Na podzim chystá Miroslav Šlechta investice do kejdového hospodářství.
Na podnikových pozemcích se prohání také několik koní, které management nakoupil, aby přilákal mladé zaměstnance.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *