23.05.2011 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nizozemský výzkum pro chovatelskou praxi

Cílem nezávislého výzkumného institutu Schothorst Feed Research se sídlem v Lelystadu, který leží na severu Nizozemska asi padesát kilometrů od Amsterodamu, je zvýšit konkurenceschopnost svých klientů. Základem práce ústavu je intenzivní a dlouhotrvající spolupráce s producenty krmiv pro hospodářská zvířata a propojení výzkumu a jeho praktické realizace.

Ve výzkumném ústavu v Schothorstu pracují vědečtí pracovníci a odborníci výživáři, veterináři, biochemici, mikrobiologové a statistici a je tu také oddělení konzultantů pro výzkum a poradenskou službu. Výzkum v oblasti výživy je zaměřen na testování kvality krmiv u přežvýkavců, prasat a drůbeže. Projekty u skotu jsou zaměřeny na zjišťování nutriční hodnoty krmiv a jejich kvalitu a výpočet nutričních požadavků zvířat, na posuzování vlivu výživy na zdraví a plodnost dojnic a efektivnost technologie krmení.

 Chov dojnic pro testování kukuřice

Výzkumný ústav hospodaří na 110 ha zemědělské půdy, z nichž 33 ha tvoří pastviny a kukuřici na siláž pěstují na 21 ha. Pokusy pro zjištění nutriční hodnoty kukuřičných siláží se prováděly ve stáji se 160 dojenými kravami a 96 místy pro měření individuální spotřeby krmiva. Podle produktového manažera firmy Limagrain Nederland Jaapa de Jongeho se testovaly tři hybridy kukuřice. Každý z nich se pěstoval na třech hektarech půdy a siláž se následně krmila třem skupinám vysokoužitkových dojnic po 16 kusech. Testovaly se dva hybridy firmy Limagrain (LG 1 a LG 2) a pro kontrolu byla vybrána kukuřice, která je v daném roce v Nizozemsku nejprodávanější. Celý krmný pokus trval devět týdnů a byl rozdělen na tři týdny přípravného období, kdy se kravám krmí siláž ze směsi hybridů, a potom se šest týdnů, kdy se jednotlivým skupinám krav krmí siláž pouze z testovaného hybridu kukuřice. Krmná dávka se skládá z 25 % travní siláže a 75% kukuřičné siláže a koncentrovaného krmiva.

Výsledky testu jsou shrnuty v tabulce.

 Testování kukuřičných siláží u dojených krav

Ukazatel

Kontrola

LG1

LG2

Celková spotřeba sušiny–DMI total (kg na krávu a den)

23

23

23

Tučnost mléka (%)

4,23

4,32

4,26

Obsah bílkovin v mléce (%)

3,5

3,59

3,55

Obsah laktózy v mléce (%)

4,52

4,53

4,53

Efektivita krmiva (FCPM/DMI total)

1,42

1,44

1,44

Užitkovost dojnic (kg FCPM mléka na dojnici)

32,76

33,19

33,05

FCPM – mléko korigované na jednotný obsah tuku a bílkovin

 Ze získaných výsledků je patrné, že využitím správného hybridu k silážování se zvýší užitkovost dojnic o 0,43 kg mléka (LG1), respektive o 0,29 kg mléka (LG2). Hybridy LG mají označení Animal Nutrition (LGAN)a jejich výhody vychází z nutriční hodnoty silážní hmoty, z vyrovnaného obsahu škrobu a vyšší stravitelnosti vlákniny, což se projeví zvýšením mléčné užitkovosti a kvality mléka, vyšším příjmem krmiva, lepším zdravotním stavem dojnic a následně ekonomickým ziskem chovu.

Podle propočtu, který uvedl Jaap de Jonge, při zvýšené užitkovosti o 0,43 kg mléka chovatel získá přibližně 40 eur na jednu dojnici za 305denní laktaci. Farma, která chová 100 dojnic, získá asi 4000 eur za laktaci. Výpočet je založen na odhadu, že cena za kg mléka je 0,3 eura.

 

Aplikovaný výzkum pro klienty

Výzkumný ústav Schothorst je vzdělávacím a výzkumným centrem pro krmivářský průmysl. Jeho klienty jsou nizozemské, evropské i asijské krmivářské firmy, producenti i distributoři krmiv, chovatelé dojeného i masného skotu, ale také vládní organizace. Instituce poskytuje služby a poradenství v oblasti výživy hospodářských zvířat, ale pořádá také kursy a instruktáže pro výrobce krmiv. V současné době má instituce kontrakty z firmami ze čtrnácti zemí světa.

 Nejnovější hodnocení krmiv

V oddělení výzkumu u přežvýkavců se zaměřují na fermentaci bílkovin a sacharidů v bachoru, metabolismus aminokyselin, stanovují živinové potřeby vysokoužitkových dojnic a požadavky pro optimální bachorovou fermentaci.

Pro tyto účely je v novém objektu 210 dojnic s průměrnou užitkovostí 11 000 kg mléka za rok. Dojnice jsou ustájeny ve volné boxové stáji se třemi řadami boxových loží a dvěma krmnými chodbami. Jako základ podestýlky se využívá kompost a betonové podlahy jsou čištěny pomocí shrnovacích lopat. Dojí se v paralelní dojírně s 2 x 12 stáními a rychlým odchodem. Krmivo se zakládá míchacím krmným vozem.

Pro měření spotřeby krmiva je ve stáji 120 individuálních krmných jednotek, žlabů, které krávy identifikují a váží spotřebované krmivo a deset krav má navíc bachorovou píštěl pro přesné hodnocení fermetace.

Jak uvedl Bart Tas, který je vedoucím oddělení výzkumu u přežvýkavců, ve stáji probíhají experimenty, při nichž se měří spotřeba krmiva ve vztahu k mléčné užitkovosti, trávení se posuzuje podle příjmu krmiva a konzistence výkalů. Činnost bachoru se posuzuje na základě hodnocení jeho fyziologie a posouzení krmné hodnoty přijatého krmiva in sacco a in vitro. Součástí experimentů je také hodnocení stravitelnosti a chutnosti koncentrátů.

Také v této stáji se testují různé hybridy kukuřice, jejímž cílem je posoudit vliv jejich zkrmování na příjem krmiva, mléčnou užitkovost a energetickou bilance dojnic. V posledním experimentu se budou v průběhu května až července letošního roku testovat siláže vyrobené ze dvou hybridů LGAN proti kontrolní, standardní kukuřičné siláži.

Do pokusu se zapojí 45 dojnic ve střední fázi laktace. Délka trvání testu bude devět týdnů (tři týdny přípravná fáze a šest týdnů hlavní fáze). Krmná dávka dojnice se bude skládat z kukuřičné a travní siláže a proteinového doplňku podávaných ad libitum. Koncentrovaná krmiva budou podávána podle aktuální potřeby. Denně se bude měřit individuální příjem krmiva, nádoj a složení mléka a zjišťovat živá hmotnost dojnice.

 

Klíčové informace:

·        Ve výzkumném ústavu se hodnotí produkční účinnost krmiv u skotu, prasat i drůbeže (nosnic).

·        Cílem testování siláží z různých hybridů kukuřice je posoudit vliv jejich zkrmování na příjem krmiva, mléčnou užitkovost, a také energetickou bilanci dojnic.

·        Nová produkční stáj s kapacito 220 dojnic v roce 2010 zdvojnásobila kapacitu stájí pro skot výzkumného ústavu Schothorst.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down