20.12.2021 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová kritéria ve šlechtění mateřských plemen prasat

Šlechtitelský cíl mateřských plemen prasat zařazený v národním programu CzePig je orientovaný na zlepšování produkce masa, zvyšování početnosti vrhu a na délku mezidobí. V letošním roce bylo šlechtění mateřských plemen prasat rozšířeno o nové znaky, a to počet funkčních struků a výskyt vrozených vývojových vad.

 

Potřeba šlechtění na vyšší počet struků je založena na postupně zvyšující se velikosti vrhu prasnic. Motivem je zabezpečit dostatečnou výživu u všech selat od jejich narození až do odstavu, minimalizovat potřebu lidské práce (s překládáním selat kojným matkám) a dalších nákladů. Co se týká vrozených vývojových vad, jako jsou například roznožky, kýly nebo kryptorchizmus, představují především ztráty na odstavených selatech, případně běhounech v podobě předčasných úhynů, snížené růstové schopnosti, nebo dodatečných nákladů na jejich léčení.  

S ohledem na uvedenou změnu ve šlechtitelských cílech mateřských plemen prasat je potřeba aktualizovat selekční kritéria. To si dal za cíl autorský kolektivu z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves (Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Ing. Eliška Žáková, Ph.D., Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.), který se ve své práci zaměřil na vypočítání předpokládané selekční odezvy jak u nových, tak u stávajících znaků šlechtitelského cíle, ale i na perspektivu šlechtění mateřských plemen (české bílé ušlechtilé a česká landrase) na další znaky.

V práci byly aktualizovány genetické a ekonomické ukazatele všech znaků a aplikovány všeobecné principy teorie selekčních indexů.

Při šlechtění čistokrevných mateřských plemen prasat zařazených v národním programu CzePig je dosahována žádoucí selekční odezva, tj. zvyšování intenzity růstu, produkce libového masa a velikosti vrhu. Rozšíření šlechtitelských cílů a selekčních kritérií o nové znaky týkající se délky mezidobí a počtu struků by mělo na užitkovost mateřských plemen a tím i jejich potomstva pozitivní vliv. V případě komplexního zohlednění všech cílů a selekčních kritérií bylo by možné u obou mateřských plemen zachovat žádoucí genetický a tím i fenotypový trend u aktuálních šlechtitelských cílů a rovněž dosáhnout žádoucí odezvu u nových znaků. Kromě toho by došlo k mírnému zvýšení přesnosti (spolehlivosti) selekce zvířat a dosažení vyššího ekonomického selekčního efektu. Navrhované rozšíření selekčních kritérií bude konzultováno se zástupci oprávněných organizací a po připomínkování aplikováno do rutinních sestav.*

Více se dočtete v prosincovém čísle časopisu Náš chov

prasnice českého bílého ušlechtilého plemene
české bílé ušlechtilé je jedním ze dvou základních mateřských plemen prasat
ve šlechtitelském programu CzePig je druhým mateřským plemenem česká landrase

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down