08.04.2009 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové haly zvýší tržby

Základem podnikání Zemědělského obchodního družstva v Kolinci je živočišná výroba, zastoupená chovem skotu a výkrmem drůbeže. Počátkem března zemědělský podnik na Klatovsku uspořádal Den otevřených dveří, v jehož rámci představil dvě nové haly pro výkrm brojlerů s celkovou kapacitou pro 96 tisíc kuřat. Zvýšením ustájovacích kapacit pro bezmála 230 tisíc kuřat se současná dosahovaná roční produkce podniku 1400 až 1600 tun jatečných kuřat zvýší asi o osmdesát procent.

Zemědělské obchodní družstvo v Kolinci obhospodařuje 1543 ha zemědělské půdy, z níž 678 ha je orné. Rostlinná výroba podniku je zaměřena na výrobu obilovin, řepky a máku a dále na pěstování kukuřice na siláž a pícnin k zajištění krmivové základny pro skot.
Hlavní komoditou živočišné výroby podniku se 48 zaměstnanci je od roku 1986 produkce kuřecího masa. Jednorázový zástav 120 000 až 130 000 kuřat hybridů Ross i Cobb otočí ve čtyřech halách sedmkrát až sedmapůlkrát. Po zahájení provozu v nově postavených dvou halách s kapacitou po 48 tisících kuřatech by se současná dosahovaná roční produkce podniku 1400 až 1600 tun jatečných kuřat měla zvýšit asi o osmdesát procent.
Důležitým zdrojem příjmů v živočišné prvovýrobě je i chov skotu. Na celkových stavech 1400 kusů se čtyřmi sty podílí produkční stádo holštýnského plemene, dále 280 krav bez tržní produkce mléka a odpovídající podíl mladých zvířat. Okrajovou záležitostí zemědělského obchodního družstva je pak přidružená výroba s nabídkou minerálních doplňků a hotových konzervovaných jídel.

Rozhodly reference i cena
„V živočišné výrobě dosahujeme dobrých výsledků, tedy v naturálním vyjádření. Horší už je situace z pohledu tržeb. Velmi nízké výkupní ceny produkce v rostlinné i živočišné výrobě jsou dlouhodobě neúnosné a dávají jen málo prostoru k zajištění životaschopnosti podniku, natož k plánování jeho dalšího rozvoje. Pro výstavbu hal jsme se rozhodli v polovině roku 2007, tedy v době, kdy ekonomika produkce jatečné drůbeže byla úplně někde jinde. Obrátili jsme se na firmu SOK, na kterou jsme měli nejen dobré reference, ale viděli jsme jejich haly u nás na Klatovsku přímo v provozu a líbily se nám. Musím přiznat, že svou roli sehrála i cenová nabídka, kterou třebíčtí měli ze všech firem účastnících se výběrového řízení nejvýhodnější,“ uvedl předseda představenstva ZOD Ing. František Kohout.
Firma S. O. K, stavební, s. r. o., která se stala vítězem výběrového řízení a generálním dodavatelem, je specialistou na stavby pro drůbež. Za dobu své sedmnáctileté existence vybudovala v Čechách i na Slovensku ustájovací kapacity pro 4,5 milionu kuřat. Technologické vybavení, tedy krmicí a napájecí linky, dále systémů pro vytápění a ventilaci hal pro bezmála sto tisíc kuřat dodala firma Big Dutchmann. Pořízení hal vyšlo na více než 30 milionů korun bez DPH, 35 % nákladů pokryly dotace.

Vlastní realizace
Novostavbu dvou výkrmových hal pro drůbež v Kolinci odstartovaly bourací práce stávajících ustájovacích kapacit v září loňského roku. Kolaudace stavby se uskutečnila letos 26. února. Vybudované sto metrů a dvacet pět metrů široké haly mají ocelovou konstrukci. Obvodové stěny tvoří odizolované sendvičové polyuretanové panely, střešní plášť složený z několika izolačních vrstev je na své svrchní straně ukončen trapézovým plechem. ¬
Požadovaná teplota ve stáji je zajištěna šesti propan-butanovými přímotopy Jet Master GP 70. Termostaticky ovládané zařízení má pojistku plamene, čímž se předchází proudění nespáleného plynu do vytápěného prostoru. Požadovanou ventilaci zajišťuje dvacet ventilátorů, z nichž polovina je v čelní stěně haly a dalších deset je ve stropní části. Odsávací komíny jsou na obou koncích osazené nasávací tryskou, která vylepšuje proudění vzduchu. K uzavírání ventilačního komínu slouží otočná klapka ovládaná servopohonem. K regulaci stájové teploty slouží 200 nasávacích klapek, jimiž lze spolu s vysokotlakým chlazením umístěném na obvodových stěnách ve třech řadách nad sebou docílit snížení teploty až o 6 °C.

Systém krmení a napájení
Dodaná technologie krmení je opatřena krmítky pro kontrolované a rovnoměrné zakrmení. Rychlé naplnění celé krmné linie spočívá v konstrukci krmítka opatřeném šachtou, jíž lze ve spojení s miskou kapsovitého profilu regulovat množství krmiva. Krmítka jsou rovněž opatřena spořícím límcem s dovnitř zaoblenou hranou, který zabraňuje vyhrabávání směsi z misky. K zajištění dostatečného množství čerstvé napájecí vody slouží kapátkové napájení s jednoramennou odkapávací miskou, která při pití kuřatům nepřekáží a současně zabraňuje vlhnutí podestýlky. Pouzdro kapátka, které má průtok 80 až 90 ml/min je ze stabilního plastu. Součástí napájejí linky je připojovací jednotka s medikátorem pro přesné dávkování medikamentů v napájecí vodě. Výšku napájecích linií je možné regulovat mechanickými nebo elektrickými navijáky.
Navýšením ustájovacích kapacit ve výkrmu drůbeže chovatelé zemědělského obchodního družstva v Kolinci sledují zlepšení ekonomiky výroby jatečných kuřat. V tomto kontextu je nezanedbatelným argumentem fakt, že standardně uplatňované welfare zvířat v nových halách je předpokladem produkce v odpovídající kvalitě. A to je zájem jak výkrmce, tak zpracovatele a v konečném důsledku i spotřebitele.

Klíčové informace:
– Zemědělské obchodní družstvo v Kolinci na Klatovsku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou.
– Z velké části převažující část tržeb podniku pochází z živočišné výroby, zastoupené chovem skotu a výkrmem brojlerových kuřat.
– Produkce jatečných kuřat je hlavní komoditou zmiňovaného podniku a v současné době dosahuje 1400 až 1600 tun ročně.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down