04.02.2021 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela zákona na ochranu zvířat

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupila v účinnost 1. února 2021, obsahuje celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří například zákaz celoročního vazného ustájení, či zákaz klecového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027. Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro chov takzvaných druhů vyžadujících zvláštní péči, mezi něž se řadí například šelmy či primáti.

Ve všech stájích pro zvířata postavených, rekonstruovaných či poprvé do provozu uvedených po 1. únoru 2021 je zakázáno chovat zvířata celoročně ve vazném ustájení. Tyto podmínky budou do roku 2030 muset splnit také všechny starší stavby sloužící k chovu skotu. Výjimku ze zákona i po roce 2030 budou mít například památkově chráněné historické hřebčíny (Kladruby nad Labem, Písek, atd.), kde je jiné než vazné ustájení koní bez rekonstrukce objektů nemožné.

Nově bude zakázáno provádět kastrace samců zvířat metodou zaškrcení varlat nebo zkracování ocasu zaškrcením jeho části. Dosud byly tyto metody legální a byly používány především u ovcí či koz. Z veterinárního hlediska i z pohledu ochrany zvířat existují jiné, vhodnější metody.

Novela rovněž s odkladem k 1. lednu 2027 na základě přijatého poslaneckého návrhu zakazuje chov nosnic v klecích včetně obohacených klecových systémů.

Související vyhláška o minimálních standardech pro hospodářská zvířata bude na základě změny definice v zákoně platit nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská. Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních požadavků by mělo vést ke zlepšení vymahatelnosti zákona. Dobré životní podmínky je třeba zajistit všem koním, bez ohledu na jejich využití.

„Zejména v reakci na některé excesy, které se u některých chovatelů těchto druhů zvířat v uplynulých letech vyskytly a také proto, že předpisy v této oblasti nebyly dlouho novelizovány, dochází ke zpřísnění pravidel, za nichž je možné v ČR chovat tzv. druhy vyžadující zvláštní péči, zejména některé druhy šelem a lidoopů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Každá žádost o nové schválení zájmového chovu šelem či lidoopů bude nově muset obsahovat osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro chov. Chovatelé budou navíc muset před započetím chovu absolvovat speciální kurz. Novela v tomto ohledu rozšiřuje okruh případů, kdy může obec s rozšířenou působností nařídit propadnutí zvířete.

Novela navíc zakazuje předčasné odebírání mláďat vybraných druhů primátů a šelem od matky, jejich venčení mimo chovné prostory či jejich rozmnožování a přesun na území ČR. Jedinci patřící k těmto vybraným druhům budou muset být označeni čipem. O každém zvířeti bude muset chovatel vést evidenci s danými náležitostmi (například doklady o původu zvířete). Přesné podmínky, chovů vybraných druhů stanoví navazující vyhláška, kterou v současné době ministerstvo zemědělství připravuje.

Součástí novely je rovněž zákaz drezúry nově narozených jedinců všech druhů volně žijících zvířat. Tento zákaz začne platit od 1. ledna 2022. Zákon v neposlední řadě zpřísňuje pravidla pro pořádání veřejných akcí se zvířaty, které bude třeba hlásit minimálně týden dopředu příslušné KVS.

Zdroj: SVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down