03.10.2023 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový president FEFAC Pedro Luis Cordero Castilla exkluzivně pro časopis Krmivářství

Pedro Luise Cordera Castilla  po třech letech nahradil ve funkci prezidenta FEFAC Asbjørna Børstinga. Redakce mu položila několik otázek: 

V čem navážete na svého předchůdce a v čem se budete naopak lišit?

Pokud jde o tuto otázku, je dobře známo, že jsem byl v posledních letech součástí FEFAC jako jeden z místopředsedů, což se časově shoduje s předchozím předsednictvím. Zájmy tohoto odvětví zůstávají stejné: nabídka-poptávka (dostupnost) a cena surovin, udržitelnost a oběhovost, potravinová bezpečnost, nové předpisy, jako je EUDR mimo jiné, a samozřejmě důsledky války na Ukrajině a nový směr, kterým se věci mohou ubírat. Osobně mě obzvláště znepokojuje tlak na živočišnou výrobu v EU, který může významně ovlivnit budoucí produkci potravin podle evropských norem a nepřímo ovlivnit krmivářský průmysl. Jsem pevně přesvědčen, že bychom měli věnovat větší úsilí tomu, abychom zdůraznili vše, co naše odvětví dělá dobře a relevantní úlohu, kterou máme v potravinovém řetězci. Důležitou součástí mého programu budou nové výzvy související s nově vznikajícími požadavky na udržitelnost. V oblasti působnosti bude také to, jak by FEFAC mohl svým členům poskytovat praktičtější podporu ve všech výzvách, kterým čelíme. FEFAC by měl zůstat v úzkém kontaktu s partnerskými organizacemi řetězce živočišné výroby, aby pochopili, kde může krmivářský průmysl hrát roli, například prostřednictvím Evropského hlasu pro živočišnou výrobu

Máte nějakou prognózu, pokud jde o ceny krmiv, krmných směsí?

Odhad výroby krmných směsí pro rok 2023 počítá s 144,2 miliony tunami (celkový pokles o 1,1 % ve srovnání s rokem 2022). V současné době existuje další vyhlídka na oživení zejména v odvětví drůbeže (výhled do konce roku 2023), zejména v Itálii, Portugalsku, Polsku a Francii. Země jako Francie a Nizozemsko zvažují očkování proti ptačí chřipce, aby zabránily vypuknutí epidemie a ochránily drůbežářský průmysl. Dopad velkého sucha na chov hospodářských zvířat, zejména na produkci objemných krmiv, může vést ke zvýšení příjmu krmiva a celkové poptávky po krmných směsích pro skot. Odvětví krmiv pro prasata neočekává v letošním roce oživení, protože nízké ceny na trhu s živočišnými produkty přetrvávají.

Pokud jde o vývoj cen, je obtížné předpovědět, co přinesou další měsíce. Stručně řečeno, mohlo by se zdát, že potenciální oživení v odvětví drůbeže, očkování proti ptačí chřipce, účinky sucha na chov hospodářských zvířat a stav odvětví krmiv pro prasata přispívají ke složité souhře, která by mohla buď mírně zvýšit ceny krmiv, nebo je udržet relativně stabilní. Konečný dopad na ceny krmiv by závisel na relativní síle a interakci těchto faktorů, jakož i na další dynamice trhu.

Je důležité poznamenat, že zatímco prognózy jsou obtížné, ceny krmiv v Evropě mají tendenci korelovat s cenami komodit spíše regionálně než globálně (s výjimkou zemí vysoce závislých na 3. straně jako Španělsko, Portugalsko a pravděpodobně Itálie). Významným aspektem, který je třeba rovněž zvážit, je vyrovnávací kapacita výrobního odvětví při kolísání cen. Tato odolnost odvětví často znamená, že když ceny rostou, existuje určitá úroveň ochrany, která může zabránit tomu, aby ceny krmiva následovaly stejný procentuální pokles jako náklady na suroviny, zejména pokud zvýšení cen již dříve nebylo podstatné. Tento nárazníkový účinek se může v jednotlivých zemích a na jednotlivých trzích lišit, což vede k různým výsledkům v různých regionech.

Jak se díváte na otázku získávání sójových výrobků v EU? Budete i nadále podporovat zodpovědnou sóju nebo certifikaci, abyste zabránili odlesňování v jiných částech světa?

Jsme v úplně jiné situaci než před pár lety. Bylo schváleno nařízení na úrovni EU, které fakticky vstoupí v platnost v prosinci 2024 a které vyžaduje, aby sójové produkty uváděné na trh EU nepodléhaly odlesňování. V podstatě se díváme na novou éru získávání sóji po roce 2025. Hodnotový řetězec sóji, který zahrnuje výrobu krmných směsí, se tomu bude muset přizpůsobit a zajistit, aby dovážená sója mohla zůstat nákladově efektivním vstupem pro splnění nutričních požadavků hospodářských zvířat.

Pokud jde o certifikaci odpovědné sóji, v první řadě doufáme, že může hrát důležitou úlohu při plnění požadavků EUDR. Pokyny FEFAC pro získávání sóji vyžadují, aby certifikační systémy shromažďovaly ověřené informace o neexistenci odlesňování pro pěstování. Musíme si také uvědomit, že tlak na hodnotový řetězec sóji se netýká pouze toho, aby se zajistilo, že nedojde k nezákonnému nebo legálnímu mýcení lesů za účelem pěstování sóji, ale také k vymýcení jiných vysoce hodnotných přírodních ekosystémů, jako jsou biologicky rozmanité travní porosty nebo mokřady. Aktualizace pokynů FEFAC pro získávání sóji 2023 vyžaduje, aby to zajistili i odpovědní poskytovatelé sóji. Proto navzdory EUDR bude mít v nadcházejícím období odpovědná certifikace sóji stále přidanou tržní hodnotu. Z dlouhodobějšího hlediska musíme také předvídat, že jakmile budou otázky, jako je odlesňování nebo přeměna přírodních ekosystémů, považovány za "vyřešené" z hlediska evropského hodnotového řetězce sóji, přesunou se požadavky na udržitelnost do jiných oblastí. Certifikace zodpovědné sóji pokrývá širší spektrum udržitelnosti než jen odlesňování.

jako jeden z místopředsedů, což se časově shoduje s předchozím předsednictvím. Zájmy tohoto odvětví zůstávají stejné: nabídka-poptávka (dostupnost) a cena surovin, udržitelnost a oběhovost, potravinová bezpečnost, nové předpisy, jako je EUDR mimo jiné, a samozřejmě důsledky války na Ukrajině a nový směr, kterým se věci mohou ubírat. Osobně mě obzvláště znepokojuje tlak na živočišnou výrobu v EU, který může významně ovlivnit budoucí produkci potravin podle evropských norem a nepřímo ovlivnit krmivářský průmysl. Jsem pevně přesvědčen, že bychom měli věnovat větší úsilí tomu, abychom zdůraznili vše, co naše odvětví dělá dobře a relevantní úlohu, kterou máme v potravinovém řetězci. Důležitou součástí mého programu budou nové výzvy související s nově vznikajícími požadavky na udržitelnost. V oblasti působnosti bude také to, jak by FEFAC mohl svým členům poskytovat praktičtější podporu ve všech výzvách, kterým čelíme. FEFAC by měl zůstat v úzkém kontaktu s partnerskými organizacemi řetězce živočišné výroby, aby pochopili, kde může krmivářský průmysl hrát roli, například prostřednictvím Evropského hlasu pro živočišnou výrobu

Máte nějakou prognózu, pokud jde o ceny krmiv, krmných směsí?

Odhad výroby krmných směsí pro rok 2023 počítá s 144,2 miliony tunami (celkový pokles o 1,1 % ve srovnání s rokem 2022). V současné době existuje další vyhlídka na oživení zejména v odvětví drůbeže (výhled do konce roku 2023), zejména v Itálii, Portugalsku, Polsku a Francii. Země jako Francie a Nizozemsko zvažují očkování proti ptačí chřipce, aby zabránily vypuknutí epidemie a ochránily drůbežářský průmysl. Dopad velkého sucha na chov hospodářských zvířat, zejména na produkci objemných krmiv, může vést ke zvýšení příjmu krmiva a celkové poptávky po krmných směsích pro skot. Odvětví krmiv pro prasata neočekává v letošním roce oživení, protože nízké ceny na trhu s živočišnými produkty přetrvávají.

Pokud jde o vývoj cen, je obtížné předpovědět, co přinesou další měsíce. Stručně řečeno, mohlo by se zdát, že potenciální oživení v odvětví drůbeže, očkování proti ptačí chřipce, účinky sucha na chov hospodářských zvířat a stav odvětví krmiv pro prasata přispívají ke složité souhře, která by mohla buď mírně zvýšit ceny krmiv, nebo je udržet relativně stabilní. Konečný dopad na ceny krmiv by závisel na relativní síle a interakci těchto faktorů, jakož i na další dynamice trhu.

Je důležité poznamenat, že zatímco prognózy jsou obtížné, ceny krmiv v Evropě mají tendenci korelovat s cenami komodit spíše regionálně než globálně (s výjimkou zemí vysoce závislých na 3. straně jako Španělsko, Portugalsko a pravděpodobně Itálie). Významným aspektem, který je třeba rovněž zvážit, je vyrovnávací kapacita výrobního odvětví při kolísání cen. Tato odolnost odvětví často znamená, že když ceny rostou, existuje určitá úroveň ochrany, která může zabránit tomu, aby ceny krmiva následovaly stejný procentuální pokles jako náklady na suroviny, zejména pokud zvýšení cen již dříve nebylo podstatné. Tento nárazníkový účinek se může v jednotlivých zemích a na jednotlivých trzích lišit, což vede k různým výsledkům v různých regionech.

Jak se díváte na otázku získávání sójových výrobků v EU? Budete i nadále podporovat zodpovědnou sóju nebo certifikaci, abyste zabránili odlesňování v jiných částech světa?

Jsme v úplně jiné situaci než před pár lety. Bylo schváleno nařízení na úrovni EU, které fakticky vstoupí v platnost v prosinci 2024 a které vyžaduje, aby sójové produkty uváděné na trh EU nepodléhaly odlesňování. V podstatě se díváme na novou éru získávání sóji po roce 2025. Hodnotový řetězec sóji, který zahrnuje výrobu krmných směsí, se tomu bude muset přizpůsobit a zajistit, aby dovážená sója mohla zůstat nákladově efektivním vstupem pro splnění nutričních požadavků hospodářských zvířat.

Pokud jde o certifikaci odpovědné sóji, v první řadě doufáme, že může hrát důležitou úlohu při plnění požadavků EUDR. Pokyny FEFAC pro získávání sóji vyžadují, aby certifikační systémy shromažďovaly ověřené informace o neexistenci odlesňování pro pěstování. Musíme si také uvědomit, že tlak na hodnotový řetězec sóji se netýká pouze toho, aby se zajistilo, že nedojde k nezákonnému nebo legálnímu mýcení lesů za účelem pěstování sóji, ale také k vymýcení jiných vysoce hodnotných přírodních ekosystémů, jako jsou biologicky rozmanité travní porosty nebo mokřady. Aktualizace pokynů FEFAC pro získávání sóji 2023 vyžaduje, aby to zajistili i odpovědní poskytovatelé sóji. Proto navzdory EUDR bude mít v nadcházejícím období odpovědná certifikace sóji stále přidanou tržní hodnotu. Z dlouhodobějšího hlediska musíme také předvídat, že jakmile budou otázky, jako je odlesňování nebo přeměna přírodních ekosystémů, považovány za "vyřešené" z hlediska evropského hodnotového řetězce sóji, přesunou se požadavky na udržitelnost do jiných oblastí. Certifikace zodpovědné sóji pokrývá širší spektrum udržitelnosti než jen odlesňování.

Josef Svoboda

Foto archiv Petro Cordero

Celý rozhovor najdete v Krmivářství 5/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down