08.10.2007 | 03:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový reklamační řád pro odchovny

Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS) řídí šlechtitelské práce v chovu masného skotu v rámci celé republiky. Svaz provádí kontrolu užitkovosti ve stádech, zajišťuje kontrolu dědičnosti, hodnocení zevnějšku zvířat, výběry mladých býků při jejich zařazování do plemenitby, vede plemenné knihy pro jednotlivá plemena masného skotu. Pracovníci a členové svazu se každoročně scházejí na výroční členské schůzi ČSCHMS, která se i letos konala ve Skalském dvoře v první polovině září.

Zprávu za hospodářský rok 2006/2007 přednesl předseda svazu Karel Šeba. Za hlavní činnost svazu označil kontrolu užitkovosti, v níž je v současnosti zapojeno 22677 krav masných plemen a podíl čistokrevných zvířat na úkor kříženců stále stoupá. V plemenné knize je v současnosti zapojeno 17 257 zvířat, z nichž je 10288 krav a 6969 jalovic. Největší zastoupení mají podle předsedy plemena charolais, aberdeen angus, hereford a masný simentál. Při výběrech býků do plemenitby bylo v obou turnusech v roce 2006 předvedeno 909 a vybráno 582 plemeníků. Svaz v tomto roce vystavil 1849 průkazů o původu (834 pro plemenné býky).

Zpráva o hospodaření Výsledky hospodaření ČSCHMS přiblížil posluchačům ředitel svazu Kamil Malát.
Pro příští hospodářský rok je podle ředitele stanoven vyrovnaný rozpočet ve výši 10 360 000 Kč.
Součástí výroční schůze bylo také jmenování čestných členů svazu. V letošním roce se jimi stal dlouholetý předseda klubu blonde d´Aquitaine a bývalý předseda svazu Ing. Jan Chroust a dlouholetý pracovník vojenských lesů a chovatel plemene hereford Ing. František Shrbený.

Reklamační řád pro základní výběry býků
Součástí usnesení ze schůze ve Skalském dvoře je také nový reklamační řád pro výběry plemenných býků. Majitel odchovávaného býčka má právo podat reklamaci proti rozhodnutí výběrové komise (ČSCHMS). Tato reklamace může mít písemnou nebo ústní formu. Po skončení základního výběru býků vyzve předseda výběrové komise k podání případných protestů (reklamací).
Reklamace se podává předsedovi výběrové komise nejpozději do 60 minut od jeho výzvy.
Jménem majitele býka může jednat také zástupce odchovny plemenných býků (OPB). Po vznesení reklamace následuje nové předvedení býka. Reklamace je podmíněna složením nevratné kauce 1000 Kč, přičemž polovina z této částky je určena pro provozovatele OPB a polovina pro ČSCHMS. Tato kauce musí být složena okamžitě v hotovosti v době podání reklamace předsedovi výběrové komise. V případě shodného verdiktu výběrové komise a majitele býka je platný tento shodný verdikt.
V případě neshody mezi verdiktem výběrové komise a majitelem býka bude proveden nový základní výběr. Provedení nového základního výběru je podmíněno složením kauce 5000 Kč za každého reklamovaného býka. Kauce se skládá na účet ČSCHMS nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne provedení původního základního výběru. V případě, že nebudou peníze připsány na účet v daném termínu, platí původní verdikt výběrové komise a reklamace se dále neřeší. Nový základní výběr se uskuteční do 30 dnů od sporného výběru na místě, kde byla podána reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Většinové složení komise nesmí být totožné se složením komise, která vynesla sporný verdikt. O složení komise rozhoduje ČSCHMS po dohodě s příslušným chovatelským klubem a Radou PK daného plemene. O závěru nového základního výběru je sepsán nový výběrový protokol. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze dále odvolat. V případě, že je potvrzeno původní rozhodnutí výběrové komise, propadá kauce ve prospěch ČSCHMS, v opačném případě se vrací majiteli býka do deseti kalendářních dní od provedení nového základního výběru. Náklady spojené s novým základním výběrem nese strana, která při svém rozhodnutí či jednání nebyla v právu. V každém případě se o reklamaci vede písemný zápis.
Rozhodnutí výběrové komise se váže ke konkrétnímu zvířeti v konkrétním čase a není možno se na něj odvolávat v případných následných sporech.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down