Nutnost poklesu rizik mykotoxinů v chovu drůbeže

Nízká gastrointestinální integrita, imunita a výkonnost u brojlerů způsobené mykotoxiny znamenají nízkou efektivitu výkrmu brojlerů. Mykotoxiny se často nacházejí v krmivech pro drůbež. Průzkum DSM zjistil kontaminaci krmiv pro drůbež a navíc více než čtyři pětiny vzorků (83 %) byly kontaminovány více než jedním mykotoxinem a v jednom vzorku bylo nalezeno až 50 mykotoxinů.

Mykotoxiny, zejména deoxynivalenol (DON) a fumonisiny (FUM), ovlivňují několik aspektů střevní integrity. Snižují funkčnost těsných spojení mezi střevními buňkami, čímž otevírají možnost pro vstup patogenů a antinutričních faktorů kvůli přesunu „imunity“ze střevní bariéry do krevního řečiště. Bývá napaden imunitní systém a játra, a tak živiny a energie nejsou věnovány na růst brojlerů. Játra jsou přímo ovlivněna většinou mykotoxinů. U brojlerů byla detekována viditelná tuková degenerace a přibližně 15% zvýšení hmotnosti jater. To s sebou nese zvýšené náklady na živiny a aminokyseliny, zejména metionin, který je pro brojlery limitující. Modulace imunitní odpovědi je jedním z hlavních působení mykotoxinů, které mohou ovlivnit, jak drůbež reaguje na onemocnění a vakcinační postupy. Mykotoxiny jsou predisponujícím faktorem pro snižování imunity vůči virovým onemocněním. Ochratoxin, DON, T2 toxin kyselina cyklopiazonová významně snížily titr protilátek pro newcastleskou chorobu, virus infekční bronchitidy, virus infekční burzitidy a syndrom hydroperikardu. Existují důkazy, které naznačují, že nízké až střední dávky různých mykotoxinů Fusarium (DON, Nivalenol – NIV, FB1, T2 toxin, zearalenon – Zen) predisponovaly drůbež k závažnější reakci na kokcidiózu a vyvolávají nekrotickou enteritidu. Je zjištěno, že při snížené imunitní odpovědi klesá účinnost antikokcidické léčby.

Doporučuje se změřit úroveň kontaminace v surovinách a hotovém krmivu. Důležité je si zapamatovat, že mykotoxiny jsou potenciální predisponující faktory ke zdravotním problémům, a tak nízká kontaminace mykotoxiny má vliv na výkon brojlerů a ziskovost producenta drůbežího masa.

Podrobněji v časopise Náš chov 7/2023.*

Foto E. Straková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down