30.10.2007 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O aukční berany v Hradci byl zájem

K tradičním místům konání nákupních trhů beranů patří i Hradec u Stříbrné Skalice, kde 22. září odstartovala druhá polovina z třiatřiceti letošních aukcí. Dražilo se devatenáct beránků plemen sufolk a charollais z chovu Františka Dlabala. Zájemci o plemenný materiál tak měli možnost shlédnout potomstvo po registrovaných plemenících linií Brister, Chiri a Chural.

Chovy produkující plemenná zvířata musí být zapojeny do kontroly užitkovosti, kde se sleduje počet narozených jehňat, snadnost porodu, počet odchovaných jehňat do dvou týdnů věku a hmotnost jehňat ve sto dnech věku. S vážením ve sto dnech se u jehňat ještě měří hloubka nejdelšího zádového svalu (MLD) a výška hřbetního tuku ultrazvukem a současně se subjektivně hodnotí jejich zmasilost. Získané hodnoty jsou nezbytné pro výpočet celkové plemenné hodnoty (CPH). Budoucí chovná zvířata ve věku nejméně pět měsíců u jehnic a šest měsíců u beranů musí projít také posouzením zevnějšku. Jejich výsledná třída se pak skládá ze třídy za CPH a třídy za exteriér.

Kromě toho se do chovu zařazují beránci, kteří jsou geneticky odolní vůči scrapii; požadují se zvířata zařazená do skupin R1, R2. Uvedená klasifikace představuje jedince s genotypem ARR/ARR, respektive ARR/ARQ, která jsou geneticky velmi rezistentní vůči onemocnění ze skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií.

Za otce plemenných beranů jsou považováni berani zapsaní v Plemenné knize, kteří dosáhli minimální CPH, stanovenou pro daný chovatelský rok, dále měli výslednou třídu ER a byli předvedeni na elitním nákupním trhu beranů nebo byli vyhodnoceni v chovech jako zlepšovatelé jednotlivých užitkových vlastností.

Hradecký chov

Chovatel František Dlabal se specializuje na chov masných ovcí plemen charollais a suffolk. Zatímco první ze jmenovaných plemen pořídil již před čtrnácti lety, suffolské stádo buduje pátým rokem.

Do kontroly užitkovosti bylo stádo francouzského plemene masných ovcí (charollais) zapojeno v roce 1995. “Stál jsem u samého počátku budování stáda charollaiských ovcí v Hradci a zodpovědně mohu říci, že patří ke špičkovým chovům v republice. Během naší spolupráce se podařilo vyprodukovat ve výborné kvalitě na 200 plemenných beranů, z nichž dvě třetiny dostaly nejvyšší třídu elita rekord. Z chovu Františka Dlabala pocházejí například plemeníci Chorvat, Chevalier, Charouzd, Chamel, Chirurg, Chlost nebo Chinin, kteří se stali základem jak pro naše přední plemenné chovy, tak pro zemský chov. Také u později založeného suffolského stáda zmiňovaný chovatel dosahuje v kontrole užitkovosti vynikající výsledky, převyšující průměr republiky o patnáct procent. Při porovnání růstu jehňat do sta dní je pak rozdíl kolem 20 % ve prospěch hradeckého chovu,” uvedl bývalý šlechtitel spolupracující plemenářské služby Ing. Josef Hrdlička.

Díky nadprůměrným výsledkům v kontrole užitkovosti, dobrému zdravotnímu stavu a veškerým předpokladům pro další úspěšný chov a rozvoj obou jmenovaných plemen ovcí chovatel František Dlabal získal v roce 2005 statut šlechtitelského chovu.

“Chov ovcí v Hradci je pod neustálým veterinárním dohledem. Zdravotní zkoušky probíhají v rámci státní zakázky. Hromadná onemocnění v chovu zaznamenána nebyla,” prozradil inspektor Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj MVDr. Jaroslav Morávek.

“Velikost stáda udržuji na stejné úrovni. Pokud jde o plemeno charollais, mám do kontroly užitkovosti zapojeno 40 bahnic. V chovu využívám dva plemenné berany linií Chural a Chiri. Stádo suffolků čítá 20 bahnic a dva plemeníky linií Honey a Brister,” prozradil František Dlabal.

Plemeníci na aukci

Pro dobrou perspektivu obou šlechtitelských chovů ovcí v Hradci je podstatná skutečnost, že chovatel má zájem pokračovat v kvalitní chovatelské práci. O tom se nakonec mohlo přesvědčit na třicet účastníků, v pořadí již osmnácté letošní aukce plemenných beránků. Z předvedených devatenácti potencionálních plemeníků, jejichž aukci předcházela bonitace, tedy hodnocení zevnějšku a zařazení do výsledné třídy jich osm náleželo plemeni suffolk (linie Brister) a jedenáct bylo charollais (šest beránků bylo po plemeníkovi Chiri, pět bylo potomky Churala).

Hodnocení zevnějšku aukčních beránků se zhostil prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., z ČZU Praha, kterému asistoval současný šlechtitel hradeckého chovu Ing. Miloš Jahoda.

“Předvedení beránci jsou dokladem toho, proč šlechtitelský chov Františka Dlabala patří ke špičkovým chovům v republice. Zvláště suffolští beránci jsou na vynikající úrovni. Na zbývajících a o něco málo slabších aukčních charollaiských plemenících se k velké smůle podepsala i skutečnost, že několik mladých beránků, včetně těch nejkvalitnějších, uhynulo na následky stržení toulavého psa,” řekl na úvod hodnocení nový šlechtitel.

Zatímco v únoru narození beránci plemene suffolk dosahovali hmotnosti od 55 do 72 kg, podle toho zda šlo o jedináčky či zvířata z vícečetných vrhů, maximální hmotnost téměř o měsíc mladších charollaiských plemeníků byla do 60 kg.

Z osmi beránků plemene suffolk hodnotitelé čtyřem z nich přisoudili výslednou třídu elita rekord (ER), zbývající čtyři pak rovným dílem podělili o třídy EA a EB.

Z jedenácti aukčních charollaiských beránků dosáhl na nejvyšší třídu ER jediný, dalších šest bylo zařazeno do výsledné třídy EA, a čtyři do EB.

Jedním z nejlepších předvedených aukčních beránků byl suffolský plemeník č. 18532021 CZ, který se narodil 20. 2. 2007 a pocházel z dvojčat. Na plemeníkovi po z Nizozemska dovezeném Bristrovi hodnotící vyzdvihli velký tělesný rámec, vynikající osvalení předních i zadních partií a nakonec i korektní pevné končetiny a odpovídající pohlavní výraz. Zmiňovaný aukční beran dosahoval v den aukce hmotnosti 72,3 kg a svou mimořádně vysokou celkovou plemennou hodnotou 244,70 se v rámci plemene řadí mezi dvě procenta nejlepších plemeníků ve svém ročníku.

Pokud jde o vlastní aukci, pak jen během neděle se prodalo šestnáct aukčních beránků, z nichž obě plemena, tedy suffolk a charollais, byla zastoupena shodným počtem osmi kusů.

Beránek plemene suffolk č. 18528021 CZ, který se svou celkovou plemennou hodnotou 173,58 řadí mezi devět procent nejlepších plemeníků ve své kategorii, byl vydražen za 10 500 Kč, čímž o 3000 převyšoval průměrnou cenu jeho v Hradci předváděných vrstevníků.

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down