09.03.2022 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O krizi v produkci vepřového masa

Aktuální ekonomická situace dává chovatelům prasat na starém kontinentu jen velmi málo důvodů k optimismu. Ceny jsou na historických minimech a Čína, kam směřovala drtivá většina evropské nadprodukce vepřového masa, snižuje dovozy a zvyšuje dovozní cla na ochranu tamních producentů prasat. Kvůli omezení exportních možností Evropské unie, ale i poklesu poptávky související s kovidovou pandemií došlo k výraznému propadu cen i na českém trhu. O příčinách ekonomické krize v chovu prasat jsme hovořili s vedoucí oddělení Trhu zemědělských komodit ÚZEI Ing. Miluší Abrahamovou.

 

Co je důvodem současné ekonomické krize chovu prasat v Evropě?

Situace na trhu vepřového masa je v posledních třech letech nejvíce ovlivněna africkým morem prasat v Číně, která musela zredukovat stavy prasat téměř o 40 %. Tím se zvýšila poptávka na světovém trhu a začaly stoupat ceny vepřového masa. V EU stouply v roce 2021 ceny meziročně o 19,5 %. Vyšší poptávka po vepřovém mase a jeho rostoucí ceny stimulovaly hlavní exportéry k navýšení výroby. Kvůli vyššímu exportu vepřového masa do Číny se nejvýrazněji zvýšily celkové stavy hlavně ve Španělsku, Dánsku a ve Francii. Mírná stabilizace situace v Číně v roce 2021 vedla ke snížení dovozu vepřového masa. Na výskyt AMP v evropských zemích, zejména v Německu a Polsku (druhé a čtvrté největší producentské zemi v EU) pak Čína zareagovala zákazem dovozu, což způsobilo přetlak nabídky vepřového masa v Evropě. Ceny vepřového masa začaly klesat i v Číně kvůli tomu, že ve II. čtvrtletí loňského roku bylo v zemi poráženo více prasat, meziročně se produkce zvýšila o 36 %. Nárůst produkce v EU a omezení vývozu Německa a Polska tlačí na ceny vepřového masa. Pokles cen jatečných prasat je navíc v současné době doprovázen zvýšením cen komponentů (obilovin a sóji) do krmných směsí, které se v loňském roce nacházely vysoko nad pětiletým průměrem.

 

Uvádí se, že aktuální ceny jatečných prasat jsou na historických minimech. Můžete uvést konkrétní čísla? 

Ceny vepřového masa v České republice jsou ovlivněny vývojem cen na trhu Evropské unie.

V roce 2021 v EU-27 klesla CZV (cena zemědělských výrobců) jatečných prasat tř. E na reprezentativních trzích meziročně o 10,7 % a dosáhla 142,99 €/100 kg jatečné hmotnosti. Za posledních deset byla tato cena třetí nejnižší v pořadí, když v roce 2015 klesla na 138,90 €/100 kg j. hm. a v roce 2018 byla na 141,38 €/100 kg j. hm. V roce 2021 byl v rámci zemí EU zaznamenán nejvýraznější pokles CZV jatečných prasat v Dánsku, Maďarsku a na Slovensku, a to shodně téměř o 15 %. V Německu se CZV jatečných prasat snížila o 14 % na 139,9 €/100 kg j. hm, v Polsku klesla o 11,6 % na 153,4 €/100 kg j. hm. Naproti tomu u nejvýznamnějšího evropského vývozce, kterým bylo v roce 2021 Španělsko, se snížila cena prasat pouze o 6,1 % na 154,1 €/100 kg j. hm. V České republice došlo v loňském roce k poklesu CZV jatečných prasat tř. SEUR o 13,8 % na 34,45 Kč/j.hm. a tato cena byla vůbec nejnižší od vstupu ČR do EU. V roce 2021 byl průměr ceny jatečných prasat tř. SEU o 13,8 % nižší než v roce 2020 a o 18,9 % nižší v porovnání s rokem 2019.

 

Jaký vývoj se dá podle vás očekávat?

Vývoj na trhu bude ovlivněn čínskou poptávkou po vepřovém mase a dalším očekávaným růstem cen krmiva. Podle odhadu amerického ministerstva zemědělství bude čínský dovoz vepřového masa v roce 2021 a 2022 nižší než v roce 2020. Horší ekonomické výsledky chovatelů prasat kvůli stoupajícím cenám krmiv a nižším cenám vepřového masa negativně ovlivní stavy prasat, a produkce vepřového masa bude nejspíše klesat. V Německu, Polsku, Francii a Nizozemsku se očekává výrazné snížení počtu prasnic. Německý sektor prasat byl pod tlakem již před rokem 2020, ale s výskytem AMP se situace zhoršila. Stagnace stavů a produkce se očekává i ve Španělsku.

Klesající ceny vepřového masa a rostoucí ceny krmiv nejspíše zpomalí nárůst produkce v EU. Podle Evropské komise (EK), je meziroční nárůst v roce 2021 odhadován na 1,7 %. V roce 2022 tento trend by mohl pokračovat s předpokládaným ročním růstem do 0,6 %.*

Vedoucí oddělení Trhu zemědělských komodit ÚZEI Ing. Miluše Abrahamová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down