05.10.2021 | 05:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O zpeněžování jatečných prasat

Je to již více než dvacet let, co se u nás vyprodukovaná jatečná zvířata nezpeněžují v živém, ale podle klasifikace jatečně upravených trupů. Odbornou přípravu klasifikátorů jatečně upravených těl a inspektorů zajišťuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. O podmínkách vydávání osvědčení o způsobilosti fyzických osob k této činnosti jsme hovořili s odbornou pracovnicí z detašovaného pracoviště uhříněveské výzkumné instituce v Kostelci nad Orlicí Ing. Evou Weisbauerovou, Ph. D.

Od kdy u nás platí povinnost klasifikovat jatečná prasata?
V České republice byl nákup jatečných zvířat „v živém“ u prasat (ale i skotu a ovcí) oficiálně ukončen zákonem č. 306/2000 Sb., který stanovil povinnost jakostní klasifikace jatečných zvířat uváděných na trh. Při nákupu jatečných prasat byl zákon realizován od 1. 2. 2001, přičemž u jatečného skotu a jatečných ovcí to bylo o rok později, respektive od 1. 1. 2002. Tím bylo dosaženo shodného stavu jako v Evropské unii.

Výchozím právním předpokladem pro zavedení objektivní klasifikace u nás bylo Nařízení Rady (EEC 3220 ze 13.11.1984). Z čeho vychází současná legislativa?
Současná legislativa vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 „O společné organizaci trhu se zemědělskými produkty“. Jednotné klasifikační schéma EUROP původně zavedené v roce 1984 s doplňkovou jakostní třídou S pro jatečná těla se zmasilostí 60 % a vyšší bylo nahrazeno stupnicí SEUROP. Podle ní se zařazují jatečná těla do jakostních tříd na základě podílu svaloviny. Důvodem k zavedení této rozšířené stupnice je podstatně zvýšený podíl svaloviny v jatečných tělech prasat prakticky ve všech členských zemích Evropské unie.
Klasifikační schéma přispívá ke zlepšení transparentnosti trhu s vepřovým masem a má význam jak pro producenty a šlechtitele, tak i pro zpracovatele, který tak může cíleně zhodnotit surovinu ve výrobě podle požadavku trhu.

Na koho se uvedené evropské nařízení vztahuje?
Povinnost klasifikovat jatečná prasata se podle nařízení Komise (ES) č. 1182/2017 vztahuje na všechny jatecké provozy. Členské státy se však mohou rozhodnout, že nebudou stupnici SEUROP uplatňovat v provozech, kde průměr týdenních porážek nepřesahuje 500 kusů a dále i tam, kde porážejí pouze prasata z vlastního chovu a všechna jatečně upravená těla bourají. V České republice je zákonem č. 110/1997 Sb., stanovena povinnost zajistit klasifikaci ve všech podnicích, které porážejí více než 200 prasat týdně v průměru za rok.

Kdo jsou absolventi školicích kurzů a na jakou dobu se vydává potřebné osvědčení?
Klasifikátorem jatečně upravených těl prasat může být osoba, která splňuje podmínky dané vyhláškou č. 211/2019 Sb., o způsobu provádění klasifikace JUT jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. To znamená, že absolvovala předepsanou odbornou přípravu ukončenou zkouškou a získala osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení je platné po dobu pěti let. Po absolvování doplňkového kurzu pro klasifikátory jatečně upravených těl jatečných zvířat klasifikátor může opakovaně žádat o prodloužení platnosti osvědčení o dalších pět let. Předpokladem k získání osvědčení je délka praxe, která se pohybuje od dvou do šesti let podle dosaženého stupně vzdělání.

Jak kurzy pro získání osvědčení klasifikátora jatečně upravených těl probíhají?
Kurzy pro získání odborné kvalifikace pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou a Českomoravskou společností chovatelů, a. s. Základní kurz slouží k získání osvědčení klasifikátora, doplňkový pak k prodloužení platnosti osvědčení. Základní kurz je dvoudenní, zahrnuje teoretickou a praktickou výuku a odbornou zkoušku s teoretickou i praktickou částí. Během kurzu seznámíme účastníky se správnou technikou používání přístrojů pro klasifikaci JUT, s metodou ZP i s platnou legislativou. Naučí se také, jak vyplnit protokol o klasifikaci, a další potřebné znalosti pro výkon svého povolání.
Pokud zájemce splní všechny náležitosti, získá od nás potvrzení o absolvování kurzu, které odešleme na Ministerstvo zemědělství, jenž mu vystaví osvědčení. V rámci doplňkového kurzu, který je jednodenní, seznámíme klasifikátory s novinkami v praxi i legislativě, v praktické části pak demonstrujeme přístroje a metody klasifikace. Z praktických a organizačních důvodů spojujeme doplňkové kurzy pro klasifikaci prasat s kurzy pro klasifikátory JUT skotu, protože většina klasifikátorů má osvědčení pro oba druhy hospodářských zvířat. Základní i doplňkové kurzy pořádáme dvakrát ročně. Zájemci mají možnost přihlásit se prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu VÚŽV. V souvislosti s kurzy musíme zmínit také ochotu jateckých provozů, které nám realizaci praktických částí výuky umožňují. Ročně proškolíme okolo dvaceti zájemců v základním kurzu a třicet v doplňkových kurzech.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down