13.03.2013 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odbyt jatečných jehňat není problém

Křepenická vodní tvrz asi nejznámějšího českého rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan se opět využívá k hospodářským účelům. V renesančním objektu postaveném v roce 1584 již dvacet let hospodaří Pavel Chudárek, vnuk MuDr. Rudolfa Chodounského, který společně s MVDr. Stanislavem Pišvejcem tvrz v roce 1932 koupil.
Rodinná farma obhospodařuje 360 ha zemědělské půdy (z nichž 2/3 vlastní), kterou se 195 ha tvoří jednak orná půda, jednak trvalé travné porosty zahrnující zbývající výměru. Stěžejním předmětem podnikání farmáře Chudárka je konvenční produkce obilovin (ječmene, pšenice a tritikale) a řepky. V živočišné výrobě farmář postupně přešel od chovu restitučně navrácených krav, které později doplnil ještě o prasata, k užitkovému chovu ovcí za účelem produkce jehněčího a skopového masa. Současné stádo reprezentuje 490 bahnic, vesměs kříženek s variabilním podílem krve suffolských plemeníků, které mají k dispozici bezmála 50 ha pastvin. Přestože je chov vedený v ekologickém režimu, jatečná jehňata se zhodnocují za stejné ceny jako v konvenčním chovu. Z našeho rozhovoru v této souvislosti vyplynulo, že s odbytem produkce není problém.
Farmáři, který na Sedlčansku hospodaří od roku 1992 je velkou oporou manželka Anna, příslibem do budoucna jsou mu i jeho čtyři děti – Luboš, Zuzana, Miroslav a Michaela, které i přes svůj předškolní a školní věk jeví o hospodářská zvířata velký zájem.
Celý článek najdete v květnovém číslu časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down