Odchov telat a prevence onemocnění

Během semináře VUVeL Academy na téma odchovu telat a jalovic se další z přednášejících zaměřil na Preventivní programy k udržení zdraví při odchovutelat. Mluvil o prevenci i vakcinaci.

Doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VUVeL) mluvila o důležitosti pasivní imunity telat.

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (Mikrop Čebín a. s.) přednášel o tepelném stresu telat z pohledu výživy a welfare.

Preventivní programy k udržení zdraví při odchovu telat představil MVDr. Libor Borkovec.

Řekl, že cílem musí být to, že každá odchovaná jalovička je pokračování/budoucnost chovu. Přitom první dva měsíce jsou pro mléčnou jalovičku resp. pro její celoživotní výkonnost a zdraví nejdůležitější. Výživa a ošetřování telat v období před odstavem hrají klíčovou úlohu v expresi genetické kapacity zvířete v rámci jeho mléčné užitkovosti. Dále MVDr. Borkovec mluvil o prevenci. Prevence jsou kroky, které mají zabránit vzniku nebo zhoršení onemocnění. Opatření prevence nemocí prospívají jedincům s minimálním nebo žádným chronickým onemocněním. Primární prevence má za cíl zastavit onemocnění dříve, než začne, zpravidla snížením nebo odstraněním rizikových faktorů, může zahrnovat imunoprofylaxi – vakcinaci. Důležitá je úprava podmínek prostředí – zoohygiena, nastavení kontrolních bodů a jejich permanentní korekce. Sekundární prevence má za cíl odhalit a léčit onemocnění nebo jeho komplikace v časném stadiu, dříve než se objeví symptomy nebo funkční ztráty, a tím minimalizovat morbiditu a mortalitu. Realita je možná trochu jiná. Na porodně začíná život telete, ale stav poroden v českých/moravských chovech není dobrý. Víme, jak vypadá vybavenost novorozeného telete z hlediska obranyschopnosti.

Víme, že včasné napojení mlezivem je základním předpokladem pro všechny ostatní kroky (včetně vakcinace). Přesto řada chovů není schopna zajistit včasné napojení jedinců narozených v noční dobu. Co rozhodne o úspěšnosti preventivních

programů? Je to, ostatečná nabídka kvalitního personálu, lepší schopnosti vzájemné informovanosti a komunikace bez zakrývání a sdělování polopravd se schopností řádného vysvětlení potřebnosti preventivních kroků a schopností vstřebat a uplatnit poskytnutých informace a požadavky.Jsou podniky, které to dokáží alespoň částečně. Problém/nebezpečí může být v tom, že všeobecná populace nemá povědomí o zemědělské výrobě a nezajímá jí to.

Prof. Ing. Martin Kváč, Ph. D. (JU v Českých Budějovicích) popisoval kryptosporidiózu jako zásadní problém u telat dojeného skotu.

Efektivní odchov jalovic – klíč k prosperitě chovu bylo téma přednášky doc. Ing. Mojmíra Vacka, CSc. (JU v Českých Budějovicích).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down