Odhad porodní hmotnosti jehňat pomocí jejich tělesných rozměrů

Porodní hmotnost je klíčový ukazatel u novorozených jehňat, který podmiňuje obtížnost porodů mláďat, jejich životaschopnost a přežitelnost. Na základě měření obvodu hrudníku, hlavy a holeně jehňat plemene charollais, kent a jejich kříženců byly stanoveny rovnice pro odhad porodní hmotnosti jehňat.

Studie byla realizována v podmínkách komerčního chovu masných plemen ovcí charollais, kent a jejich kříženců v Plzeňském regionu (101 zvířat) V období pastevní sezony (podle klimatických podmínek květen až říjen) byla zvířata celodenně na pastvinách s možností úkrytu v přístřešcích a krajinotvorných prvcích. V mimopastevním období byla zvířata ustájena v ovčínech, kde probíhaly i porody. V období bahnění (počátek března až polovina května) byly ovce pod neustálým dohledem zootechniků. Při nástupu porodu či okamžitě po porodu byla jehňata společně s matkami umístěna do choulu, kde potom ještě 1 až 2 dny zůstala individuálně ustájena. Zhruba po dvou dnech byly sestavovány skupiny a následně po zhruba dvou týdnech věku byla jehňata s matkami vypouštěna na pastvu.

Okamžitě po ošetření jehňat po porodu byla jehňata označena a zvážena pomocí závěsné digitální váhy (digiScale 50, Kerbl, Buchbach, Germany). Společně s vážením jehňat byly zjišťovány pomocí páskové míry (v cm) také následující rozměrové charakteristiky jehňat (Çelikeloğlu et Tekerli 2018; Knight et al. 1988):

  • obvod hrudníku (OHR) měřen kolem zadní části lopatky bezprostředně za přední končetinou (viz. obr. 1).
  • obvod hlavy (OHL) měřen v oblasti nadočnicových oblouků a měřící páska vedena pod dolní čelistí jehněte (viz. obr. 2).
  • obvod holeně (OHO) měřen okolo metakarpálních kostí na jedné z předních končetin (viz. obr. 3).

Doplňující informace ohledně plemenné příslušnosti, věku matky, pohlaví jehněte a četnosti vrhu byly zaznamenány z chovatelské evidence pro následnou statistickou analýzu dat.
Následně byly sestaveny rovnice ve statistickém programu SAS, které byly použity pro odhad porodní hmotnosti novorozených mláďat (H0). Pro vyjádření definovaných vztahů byly zohledněny fixní efekty plemenné příslušnosti (PL), věku matky (Věk), četnosti vrhu jehňat (ČV) a pohlaví (Poh) a základních rozměrových charakteristik jako kovariát (obvod holeně, OHO = 5 až 9 mm; obvod hlavy, OHL = 23 až 32 cm; obvod hrudníku, OHR = 30 až 43 cm).

Měřením tělesných rozměrů lze velmi přesně vyjádřit porodní hmotnost zvířat v podmínkách chovu, kde zjišťování živé hmotnosti není proveditelné nebo není možné přesně udělat. V této souvislosti je obvod hrudníku naprosto základní rozměrová charakteristika pro predikci porodní hmotnosti novorozených jehňat. Své opodstatnění má ale pouze v případě, kdy detekce dalších charakteristik není z organizačního důvodu možná. Zařazením dalších ukazatelů, a to zejména obvodu hlavy či případně obvodu holeně totiž predikci porodní hmotnosti zpřesňuje ještě více. 

Plná verze článku byla uveřejněna v odborném článku: Málková, A., Ptáček, M., Chay-Canul, A. J., Stádník, L. 2021. Statistical models for estimating lamb birth weight using body measurements. Italian Journal of Animal Science, 20 (1): 1063–1068.


Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Ing. Anežka Málková, Ing. Filipp Georgijevič Savvulidi, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down