10.03.2023 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opatření nad rámec povinností

Zlatým medailistou pátého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen v polovině ledna na konferenci konané v prostorách auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Statek Kollertových ze Suchého Dolu. Stejně jako ostatní ocenění vytváří i ona dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

Jihovýchodní výběžek Broumovské vrchoviny v sevřeném údolí potoka Ledhujky, asi 2,5 kilometru východně od Police nad Metují skrývá malebnou vesničku Suchý Důl. Čas jako by se zde zastavil. Okolní krajina opředená tajemnými příběhy se zachovalou typickou venkovskou architekturou krásných starobylých roubených i zděných domů vás okamžitě zaujme. Dlouhá podhorská víska (399 obyvatel) s krajinou doplněnou kapličkami, křížky a sochami připomíná významnou Vambeřickou poutní cestu, která zdejším krajem prochází.

Dlouhá historie

V Suchém Dole v původním statku s číslem popisným 30 hospodaří rodina Kollertových, členové Asociace soukromého zemědělství Náchodska, od poloviny 18. století. Hospodaření rodiny bylo přerušeno v padesátých a šedesátých letech na deset let, kdy komunisté donutili Jana Kollerta, dědečka současného hospodáře, vstoupit do místního JZD. Ovšem nezdolný a hrdý sedlák Jan hned při malém uvolnění v roce 1967 požádal o vydání pozemků a opět začal na statku soukromě hospodařit. S nezdolným úsilím a vírou se spolu s babičkou věnovali chovu mléčného skotu až do roku 1992. V tomto roce předali hospodaření synu Václavovi. Hospodářství se postupně modernizovalo a po dvaceti letech došlo k dalšímu předání mezi generacemi. A tak dnes hospodaří na statku vnuk Petr s manželkou za stálé pomoci rodičů. Ve dvou synech jim už roste další generace.

V chráněné krajinné oblasti

Všechny obhospodařované pozemky, zhruba 80 hektarů v nadmořské výšce od 500 až do 600 m. n. m, leží v CHKO Broumovsko. Dvacet hektarů tvoří orná půda, kde Kollertovi pěstují obilí a víceleté pícniny pro potřebu mléčného stáda, na zbylých 60 hektarech jsou trvalé travní porosty. Do roku 2020 užívali stáje v původním statku, ale ty přestaly vyhovovat, proto postavili novou, současným požadavkům vyhovující stáj s kapacitou 140 kusů skotu. Nyní chovají Kollertovi více než stohlavé stádo mléčného skotu.

Od doby dědečka rodina stále udržuje tradici každodenního přístupu laktujicích krav na pastvinu po ranním dojení, ze které se vrací večer opět na dojení, to se projevuje pozitivně nejenom na zdraví a kondici krav, ale zároveň zachovává vysokou mléčnou produkci. Na orné půdě pěstují Kollertovi obiloviny bez aplikace minerálních hnojiv, pouze s použitím statkových. Na svých pozemcích nejenže tolerují, ale i udržují a aktivně budují nové krajinné prvky jako například mokřad a tůň. Mimořádný přístup k zachování části původní roubené budovy statku, citlivě vystavená stáj bez dotačních podpor, vybudování odpočinkového a vyhlídkového místa i práce s veřejností, včetně exkurzí pro děti ze školek a škol, to je jen malý výčet z bohaté činnosti rodiny.

„V naší rodině se hospodářství předává z generace na generaci po staletí, proto hospodaříme s půdou velice šetrně, s pokorou a rozmyslem a stejně tak přistupujeme i k okolní krajině,“ říká Petr Kollert.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down