13.01.2021 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opatření snižující spotřebu antimikrobik u telat

Odchov zdravých telat vyžaduje dosažení maximální úrovně pasivní a aktivní imunity založené jednak na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, které předávají protilátky v kolostru, jednak na vakcinaci telat. Na omezení používání antimikrobik má vliv také snížení úrovně stresu zlepšením kvality chovného prostředí, použitím technologických systémů chovu zajišťujících welfare a šetrné zacházení se zvířaty. Použití antimikrobik významně snižuje i kvalitní krmení a napájení, dodržování zoohygieny, která zahrnuje pravidelnou sanitaci ustájovacích prostor, krmítek, věder a napáječek a dále dodržování zásad biosekurity.

V chovech dojeného skotu se vyskytují zdravotní problémy u telat nejčastěji v období mléčné výživy. To má přímý vliv na ekonomickou rentabilitu chovu nejen z důvodu nemocnosti a úhynu telat, ale nepřímo také zhoršuje konverzi krmiva a snižuje přírůstky, zvyšuje náklady na ošetření a léčbu telat a jalovic, což má negativní dopad na jejich budoucí produkční potenciál. Stejně tak nelze opomenout i riziko přenosu původců infekčních onemocnění z telat na další věkové kategorie skotu chovaného na farmě.
Rychlý rozvoj antimikrobiální rezistence u patogenů vymezuje striktní indikace použití antimikrobik, a to především těch, která jsou využívána pro léčbu člověka. V chovech hospodářských zvířat musí být antimikrobní látky používány pouze v indikovaných případech, aby se zachovala jejich účinnost při léčbě nemocí zvířat i lidí. Klíčovým opatřením ke snížení používání antimikrobních látek v chovech, a tím současně i snížení rizika rozvoje antimikrobiální rezistence, je v první řadě udržení celkového dobrého zdravotního stavu zvířat. Za žádných okolností by neměla být antibiotika používána jako kompenzace nedostatků managementu chovu. Spotřebu antimikrobiálních látek snižuje profylaktická vakcinace založená na návrhu a dodržování vakcinačního schématu u všech věkových kategorií skotu chovaného na farmě.
K opatřením, která jsou nezbytná pro udržení účinnosti antimikrobiálních látek v chovech, patří:
- účinná prevence zavlečení infekce do chovu s důrazem na dodržování zásad správné chovatelské praxe, zvýšení úrovně biosekurity, hygieny a welfare;
- zákaz použití antimikrobiálních látek u zdravých zvířat z preventivních důvodů nebo ke stimulaci růstu;
- použití antimikrobiálních látek pouze na základě předpisu veterinárním lékařem v indikovaných případech;
- princip postupného použití antimikrobních látek první, druhé a třetí volby;
- dodržení dávkování, doby, frekvence a způsobu podávání antimikrobiálních látek;
- vedení přesné evidence použití antimikrobiálních látek včetně dodržení ochranné lhůty.
Více se dočtete v článku doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc., (VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves), který vyjde v únorovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down