05.09.2020 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Optimální vykročení má svá pravidla

Začátek života telete rozhoduje nejenom o tom, jakým způsobem bude probíhat jeho odchov, ale také o celém jeho dalším životě a tím pádem i o jeho ekonomické hodnotě pro chovatele. Nezvládnutí období mlezivové výživy se promítne do zdraví, růstu a celkové efektivity jedince.

Podle vědců z Teagasc předpovědi pro rok 2020 uvádí, že stavy dojeného skotu budou stoupat. Tedy aspoň v Irsku očekávají překročení počtu 1,6 miliónu krav. To představuje významný nárůst počtu telat, která bude potřeba odchovat pro obnovu stád, ale také těch, která budou z nějakého důvodu určena k produkci masa. A s očekávaným nárůstem počtu zvířat lze očekávat i vyšší počty pracovníků, kteří se o ně budou muset postarat a které je potřeba proškolit v řádné péči o mladá zvířata. Důraz je kladen zejména na období krátce po narození telete, které hraje klíčovou úlohu v jeho dalším vývoji a prospívání, a to nejen v následujících fázích odchovu, v době dosažení chovatelské dospělosti nebo jatečné hmotnosti, ale v případě chovných kusů i po dobu jejich produkčního života. Nelze opomínat ani otázku ekonomickou, protože čím dříve a snadněji je cíle dosaženo, tím nižšími náklady je odchov zatížen.

Období prvních dvanácti týdnů odchovu telat lze rozdělit do tří fází, které mají svá specifika.

Fáze 1) od narození do čtyř týdnů věku: Tele je zcela závislé na tekuté výživě, kterou v prvních hodinách po narození představuje kolostrum (mlezivo). V následujících dnech jde o mléko či mléčné krmné směsi, které mohou být doplněny o nezbytné trávicí enzymy k efektivnímu využití všech živin.

Fáze 2) od čtyř do osmi týdnů věku: U telete dochází k rozvoji bachoru a jeho funkcí, a tak se jeho krmná dávka postupně začíná skládat nejenom z tekuté složky – mléka či mléčného nápoje, ale také z pevné – ve většině případů se jedná o kvalitní starter. Příjem koncentrovaného krmiva – starteru – závisí nejenom na množství podávaného mléka nebo mléčné krmné směsi, ale také na chutnosti a stravitelnosti předkládaného koncentrátu. Důležité je nezapomínat kontrolovat kvalitu starteru, zejména pokud je telatům předkládán v kbelících. Pokud dojde k jeho zvlhnutí, může se z něj utvořit „hrouda“, se kterou si tele nedovede poradit, případně dojde k jeho zaplísnění, což může mít pro tele fatální následky. Tele má mít v tomto období také přístup k dostatečnému množství čisté pitné vody, protože s rostoucím příjmem suchého krmiva stoupá i potřeba tekutin. Mléko či mléčná krmná směs mu vodu nenahradí.

Fáze 3) od osmi týdnů věku do odstavu: Od stáří dvou měsíců by již tele mělo zvládnout efektivně přijímat suchou potravu, tedy starter, v dostatečném množství a nezáviset tak na přísunu mléka či mléčné krmné směsi. Takové tele je dobře připravené na odstav.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down