Otevření nové farmy pro produkci selat

Slavnostní zahájení provozu spojené se dnem otevřených dveří rekonstruované farmy produkční stanice selat v Lipci u Kolína společnosti Lipra Pork a. s. proběhlo ve čtvrtek 12. září. Prohlídky dvou nových hal se zúčastnili chovatelé a zájemci o chov prasat. Farma bude produkovat a odchovávat selata určená pro výkrm na dalších farmách a zpracování vepřového masa skupiny Agrofert Holding a. s. Stáje jsou vybaveny technologií Big Dutchmann, jejímž výhradním zástupcem pro ČR je již od roku 1995 BD Tech s. r. o., dodavatelem stavební části je S.O.K. stavební s. r. o.

Před slavnostním otevřením farmy se ujal slova Jindřich Macháček, vedoucí divize prvovýroby Agrofert Holding a. s., a předseda představenstva Lipra Pork a. s. Ve své řeči uvedl, že přestože v roce 2003 byla Česká republika v produkci vepřového masa soběstačná, v současné době po devastaci chovu je soběstačnost pouze 40%. Letos by měla soběstačnost ještě klesnout a podíl dovozů se přiblížit 62 procentům.

Přesto se zdá, řekl, že situace se pomalu zlepšuje. V závěru poděkoval všem dodavatelským firmám, které se na rekonstrukci a stavbě farmy podílely, generálnímu dodavateli společnosti BD Tech, stavební firmě S.O.K a všem subdodavatelům. 

 

Postup rekonstrukce farmy

Ing. Josef Luka, ředitel firmy Lipra Pork a. s., představil farmu v Lipci, historii jejího vzniku i její budoucnost. Ceká firma má nyní ustájovací kapacitu 50 000 prasat rozmístěných na 11 farmách společnosti. V současné době mají 3000 prasnic na třech farmách, a protože farma v Lipci má kapacitu zhruba 1800 prasnic, bude mít firma téměř 5000 prasnic. Lipra Pork má v současnosti asi sto zaměstnanců.

Díky investicím skupiny Agrofert mohla být rozsáhlá investice v Lipci realizována. Začalo se 17. ledna loňského roku zadáním projektu a poté výběrovým řízením, které bylo ukončeno koncem srpna 2012. Jako generální dodavatel technologií byla vybrána firma BD Tech, a tedy technologie Big Dutchmann, a pro vlastní stavbu společnost S.O.K. Třebíč. Náklady na stavbu a technologie se vyšplhaly na 118 milionů 267 tisíc korun. Farma se předávala firmě BD Tech 1. listopadu 2012 a 12. září 2013 byla slavnostně otevřena. Ing. Luka doplnil, že 19. září se budou na farmu naskladňovat první prasničky, které jsou dosud v karanténních stájích u Mělníka a po převozu do Lipce se budou zapouštět.

Kapacita farmy je 1800 prasnic. Porodny mají kapacitu 350 prasnic, které budou ustájeny v  deseti sekcích po 35 kusech, resp. v pěti sekcích po 70 kusech.

Kapacita odchovny selat je 8000 ustájovacích míst. Ve skupinovém ustájení s automatickým krmením bude celkem 920 březích prasnic. V halách je 528 individuálních kotců v eros centru a 64 míst ve skupinových kotcích pro prasnice. Pro odchov prasniček se počítá s 522 místy. Jak řekl Ing. Luka, budou si na farmě prasničky odchovávat sami, takže po navezení chovných prasniček už nebudou dovážena žádná živá zvířata, pouze inseminační dávky. V eros centru je také místo pro 16 kanců – prubířů.

V Lipci se rekonstruovaly nejen stáje, ale byla přivedena také nová plynová přípojka, aby se ve stájích i v zázemí pro personál mohlo přitápět, rekonstruovala se vodárna a provedly dva nové vrty na vodu. Také se rekonstruovaly systémy pro kejdové hospodářství. Pro dodržování biosekurity se farma nově oplotila a vybudovala se nová spalovna na kadávery. Zařízení bude sloužit ke zpopelňování uhynulých prasat a lůžek z porodů výhradně z chovu. Zpopelňovací zařízení je umístěno do stávajícího kafilerního boxu. Maximální roční kapacita zařízení je 182,5 t živočišných tkání, předpokládá se využití asi120 t za rok. Bude se pořizovat traktor s cisternou pro aplikaci kejdy. Tyto další náklady zvedly celkovou cenu za novou farmu na 140 milionů korun.

Předpokládá se, že na farmě bude pracovat 10 až 15 zaměstnanců.

Závěrem Ing. Luka uvedl, že hlavním důvodem pro rekonstrukci farmy v Lipci bylo to, že společnost Lipra Pork chce být soběstačná v produkci vlastních selat. Cena dovážených selat z Dánska je současnosti kolem 61 koruny za kilogram živé hmotnosti a na vlastních farmách se vyprodukují za 50 Kč. Tyto náklady jsou přitom počítány podle cen obilí z loňských žní, kdy bylo krmivo drahé. Farma bude mít očekávanou roční produkcí 50 000 selat, budou se odchovávat do hmotnosti asi 28 kg a pak zamíří do výkrmových farem.

Po slavnostním otevření farmy – přestřižení pásky Ing. Anderejem Babišem, Jindřichem Macháčkem a Ing. Josefem Lukou se návštěvníci akce přesunuli k prohlídce farmy – hal a administrativní budovy.

 

Prohlídka nových hal

V první hale budou ustájeny prasnice, je zde sekce dochovu prasniček, oddělení jalových prasnic, sekce březích prasnic a eros centrum. Ve druhé jsou porodny prasnic a oddělení pro odchov selat.

Kejda se vyklízí pomocí podtlakového systému, podobně jako v ostatních sekcích stájí. Podtlakový odkliz kejdy je vysoce funkční a hlavně má vynikající hygienické parametry.

Krmí se suchými krmnými směsmi, jejich dávkování je automatické, řízené počítačem.

Používaný systém řetězového terčíkového DryRapid dovede pomocí potrubí dopravit krmivo ze sil až do koryt.

 Ventilace je zde podtlaková difúzní, regulovaná podle vnitřní i venkovní teploty a vlhkosti. Přívod vzduchu je řešen přes celoperforovaný strop DiffAir  a odvod vzduchu zajišťují v každém oddělení regulovatelné odsávací komíny s klapkami. Difúzní ventilace celoperforovanýcm strropem DiffAir se používá v porodnách i odchovnách selat. 

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down