26.09.2011 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ovčácký svátek v Berchingu

Již několik let jezdí chovatelé ovcí vřesových do Bavorska, aby pořídili plemenný materiál. Se stejným záměrem členové klubu chovatelů ovcí vřesových uspořádali na sklonku léta komorní zájezd do Berchingu, městečka v Horním Falcku, které patří k tradičním místům konání nákupních trhů plemenných beranů. V rámci letošního, již devatenáctého ročníku byli vedle beranů ovce vřesové předvedeni a obonitováni ještě plemeníci dalších šesti plemen, a to jacob, rhönská ovce, skudde, korutanská brýlová ovce, coburská liščí ovce a kraňská skalní ovce.

Nákupního trhu, který se konal pod středověkými hradbami bavorského městečka založeného v devátém století se zúčastnilo sedm chovatelů, kteří sestavili kolekci čtyřiceti zvířat sedmi plemen. Na tomto počtu se více než polovinou (26 kusů) podíleli plemeníci ovce vřesové, šest bylo coburských liščích (pět beranů s bahnicí), dále dva berani plemene skudde, korutanská brýlová a kraňská skalní ovce. Po jednom pak zbývající počet doplňovali aukční berani plemen jacob a rhönská ovce. Na rozdíl od našich zvyklostí byli předvedení aukční plemeníci starší, což je výhodnější v tom smyslu, že zájemce kupuje již hotové zvíře.
„Pro ovce vřesové jezdíme do Bavorska již několik let. Díky spolupráci s Georgem Palmem z Úřadu pro zemědělství a výživu v Műhldorfu se nám daří do republiky dovážet opravdu kvalitní genetiku. Například beran linie Vřes, kterého jsme dovezli již před deseti lety na farmu Ing. Jiřího Řípy v Mokrovratech byl bavorským šampiónem nákupního trhu. O plemenná zvířata je stále zájem. V oficiálních statistikách jsou sice uvedeny čtyři chovy s celkovým počtem 99 bahnicemi zapojenými do kontroly užitkovosti, ale podle mého odhadu je mezi chovateli okolo pěti set zvířat. Předností zmiňovaného odolného a nenáročného plemene je produkce kvalitního masa s chutí po zvěřině. Kromě toho se ovce vřesové uplatňují jako živé sekačky, které jsou schopné vypásat i takové druhy plevelů, o něž jiná plemena ovcí nemají zájem,“ uvedl člen výboru Klubu chovatelů ovcí vřesových Ing. Václav Pařízek.

Nákupní trh vřesových beranů
Ovce vřesová, jejíž fylogenetický původ se odvozuje od muflona byla vyšlechtěna v severovýchodním Německu, kde se v původní formě již několik staletí chová na Lüneburských vřesovištích. Původní zbarvení rouna je stříbřité až tmavě šedé, hlava a končetiny jsou bez vlny porostlé černou srstí. Jehňata se rodí černá. Bílá vřesová ovce se do Bavorska dostala z jižního Oldenburska. Pokud jde o početní stavy ovcí zmiňovaného plemene v Bavorsku, tak v případě šedých vřesových ovcí je v plemenné knize zapsáno 21 beranů a 466 bahnic ze sedmi chovů. Bílé rohaté vřesové ovce v Bavorsku v plemenné knize vede jediný chovatel, který chová tři plemeníky a šestašedesát bahnic. Také jejich bezrohé sestřenice jsou soustředěny v jediném chovu, a to v počtu sedmdesáti bahnic.
V rámci nákupního trhu beránků vřesových ovcí bylo k bonitaci předvedeno sedmnáct plemeníků ze dvou chovů (zbývajících devět již bylo ohodnocených). Z tohoto počtu jich bylo třináct v původním šedém zbarvení, ze zbývajících čtyř s bíle zbarveným rounem byli dva berani rohatí a dva bezrozí. Z předvedených původně zbarvených mladých plemeníků jejichž věk se pohyboval mezi 15 až 17 měsíci se pětičlenné hodnoticí komisi nejvíce líbil pětašedesátikilový beránek narozený 2. 4. 2010 z chovu Manfreda Bechtelera ze Sonthofenu. Sedmnáctiměsíční bílý bezrohý plemeník domácího chovatele Johanna-Georga Glossnera pak byl druhým oceněným z početné skupiny vřesových beránků.
„Z předvedených šedých vřesových beránků našim představám odpovídal pouze oceněný plemeník Manfreda Bechtelera. Sonthofenský chovatel ale bohužel počítá s jeho využitím ve svém chovu,“ posteskl si současný předseda Klubu chovatelů ovcí vřesových Petr Kříž.

Předvedení málo známých plemen
Po vřesových beráncích se v travnatém předvadišti vymezeného kotci postupně představili plemeníci dalších šesti plemen ovcí. Beránci vícerohého plemene jacob pocházejícího z oblasti dnešní Sýrie, stejně jako i zástupce rhönské ovce pocházeli z chovu Johanna -Georga Glossnera. Pokud jde o prvně zmiňované plemeno, tak v plemenné knize jsou vedené dva bavorské chovy se zápisem osmadvaceti zvířat (tři plemeníci s pětadvaceti bahnicemi). V případě černohlavé rhönské ovce pocházející ze středohoří v pohraničí Bavorska, Hesenska a Duryňska je v plemenné knize zapsáno 34 plemeníků a 1804 plemenic ze třiceti chovů.
Stejný chovatel předvedl i plemeno skudde, malou severskou vřesovou ovci původem od pobřeží Baltského a Severního moře. V Bavorsku jsou v plemenné knize zapsaní dva plemenní berani a 26 bahnic ze dvou chovů.
Chovatel Bernard Lutter z Pyrbaumu předvedl dva zástupce brýlových ovcí, které se řadí do skupiny alpských horských plemen. Původně slovinské plemeno (jezersko-solčavská ovce), které se v jihovýchodním Horním Bavorsku chová již více než 110 let má v plemenné knize zápis 23 plemenných beranů a 512 bahnic z dvaceti farem.
Hned tři chovatelé (Siegfried Brunner z Rohru, Karl-Heinz a Angelika Pillmeierovi z rakouského Fischenu a společnost ZG Vögeri z Berchingu) předvedli pětici aukčních beranů a bahnici coburské liščí ovce. Kdysi velmi hojné plemeno ovcí s čokoládově hnědou hlavou, připomínající zbarvení lišky bylo po druhé světové válce na vyhynutí. V současné době je v Bavorsku v plemenné knize evidováno 80 plemeníků a 1851 bahnic ze 48 chovů.
Málo početnou kraňskou skalní ovci představili Andrea a Sonja Nielingovi z Brennbergu. Tato středně velká ovce původem ze severozápadního Slovinska se kromě Bavorska chová také v Salzbursku a Tyrolsku. V Bavorsku je v plemenné knize zapsáno 31 plemenných beranů a 324 bahnic z osmnácti chovů.
Z předvedených beránků hodnotící komise udělila ocenění Siegfriedovi Brunnerovi z Rohru za patnáctiměsíčního plemeníka coburské liščí ovce, který dosahoval aktuální hmotnosti devětadevadesáti kilogramů.
Klíčové informace:
- Nákupní trh plemenných beranů v Berchingu proběhl již po devatenácté.
- V rámci letošního ročníku byli vedle beranů ovce vřesové předvedeni a obonitováni ještě plemeníci dalších šesti plemen, a to jacob, rhönská ovce, skudde, korutanská brýlová ovce, coburská liščí ovce a kraňská skalní ovce.
- V Bavorsku je v kontrole užitkovosti zapsáno celkem 18 180 ovcí 37 plemen ovcí z 381 chovu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down