Párové ustajnenie teliat

Teľatá mliečneho dobytka sú najčastejšie odchovávané individuálne. Medzi manažérsky najmenej náročné alternatívne ustajnenia patrí párové ustajnenie. Pod týmto pojmom sa rozumie spoločné ustajnenie dvoch teliat. Z chovateľského hľadiska ide o pomerne jednoduchú úpravu chovného prostredia, pre teľatá však o významné zlepšenie ich životnej pohody.

V štúdiách zameraných na zdravotný stav teliat autori sledovali výskyt hnačiek, respiračných problémov a schopnosť tvorby protilátok. Všetky práce zistili podobný zdravotný stav u párovo a individuálne ustajnených teliat. Čo sa týka produkčných ukazovateľov, tak niektoré štúdie zistili u párovo ustajnených teliat vyššiu spotrebu pevného krmiva a vyššie hmotnostné prírastky do odstavu i po odstave.

Jedným z najvýznamnejších poznatkom z hľadiska životnej pohody teliat je, že párovo ustajnenie zlepšuje ich emocionálny stav. Výsledky testov ukázali, že teľatá z párového ustajnenia na kýblik umiestnený v strede skutočne reagovali optimistickejšie než individuálne ustajnené teľatá, t.j. išli k nemu častejšie v pozitívnom očakávaní mlieka.

Nevýhodou párového ustajnenia je ťažšia manipulácia s teľatami z dôvodu poskytnutia väčšieho priestoru. Ďalšou nevýhodou je vyššia pracovná náročnosť pri kŕmení mliekom, keďže teľatá v pároch štandardne nie sú napájané z mliečnych automatov. Problémom párového ustajnenia je aj možná kompetícia o mlieko (hlavne ak sú teľatá kŕmené nižšími objemami). Účinnou prevenciou kompetície o mlieko je tvorba párov s podobnou vekovou štruktúrou a hmotnosťou.

Pozitívne vplyvy párového ustajnenia sa prejavujú najmä v prípade zaradenia teliat do párov v rannom veku. Po postupnom odstave od mlieka a zaradení do skupín vokalizujú menej teľatá z párového než z individuálneho ustajnenia. Teľatá, ktoré boli počas mliečnej výživy ustajnené v pároch od 5. dňa ale vokalizovali menej než teľatá, ktoré boli párovo ustajnené až od 28. dňa veku.

V porovnaní s individuálnym ustajnením zlepšuje viaceré aspekty životnej pohody a vývoja teliat. Preto je ideálnou voľbou pre chovateľov, ktorí zvažujú niektoré z alternatívnych typov ustajnení, ale zároveň sa obávajú príliš veľkých zmien vo svojom odchove.*

Mgr. Katarína Bučková, Ph.D., Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down